Αλλαγή στο σύστημα εισαγωγής υποψηφίων στις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές, έχει εισηγηθεί η ηγεσία του ΥΠΕΘΑ, στο υπουργείο Παιδείας, για να διασφαλίσει μ΄ αυτό τον τρόπο ότι τις σχολές αυτές θα τις επιλέγουν νέες και νέοι που έχουν ως πρώτη επιλογή την στρατιωτική καριέρα. Με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, παρατηρείται το φαινόμενο ,οι Στρατιωτικές Σχολές να αντιμετωπίζονται από κάποιους υποψηφίους ως μία κατ΄ ανάγκη επιλογή κι αυτό δημιουργεί στη συνέχεια προβλήματα.

Ο ΥΕΘΑ Πάνος Καμμένος για να διασφαλιστεί και το αδιάβλητο της επιλογής των μελλοντικών στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων έχει προτείνει στο υπουργείο Παιδείας την δημιουργία ενός πέμπτου εκπαιδευτικού κλάδου, ο οποίος θα αφορά αποκλειστικά όσους ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν στρατιωτική καριέρα, στον Στρατό Ξηράς, το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία .

Το Militaire.gr παρουσιάζει τα βασικά σημεία της πρότασης Καμμένου προς το υπουργείο Παιδείας, για την ριζική αλλαγή στην εισγωγή υποψηφίων στις στρατιωτικές σχολές.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει:

“Επειδή η εισαγωγή και φοίτηση στα ΑΣΕΙ και τις ΑΣΣΥ αποτελεί ταυτόχρονα πρόσληψη στις ΕΔ,παράλληλα όμως υφίστανται ιδιαιτερότητες στο στρατριωτικό επάγγελμα, κρίνεται επιβεβλημένο να διασφαλιστεί στο μέτρο του δυνατού, ότι οι υποψήφιοι των ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ, επιθυμούν ενσυνείδητα τη φοίτησή τους σ΄ αυτές, ώστε να παρακολουθήσουν τα ιδιαιτέρως απαιτητικά και επίπονα προγράμματα ακαδημαϊκών σπουδών και στρατιωτικής εκπαίδευσης, με σκοπό να καταστούν εξειδικευμένοι επαγγελματίες στρατιωτικοί και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην πατρίδα μας. Επιπλέον η γνώση της Ιστορίας συνιστά βασικό υπόβαθρο για τις σπουδές στις Στρατιωτικές Σχολές, καθότι αφενός μέσω της ιστορικής γνώσης αντλούνται συμπεράσματα επί της σταρτιωτικής τακτικής, αφετέρου η διαχρονική συμπεριφορά των κρατών συντελεί στη βαθύτερη κατανόηση της στρατηγικής.

Σε αυτό το πλαίσιο η δημιουργία ενός νέου εκπαιδευτικού πεδίου (5ου) με τίτλο “Στρατιωτικές Επιστήμες”, εντός του υφισρταμένου πλαισίου των πανελληνίων εξετάσεων συνεισφέρει στον προσανατολισμό και την εισαγωγή στα ΑΣΕΙ και τις ΑΣΣΥ, υποψηφίων σπουδαστών που έχουν αποφασίσει συνειδητά να υπηρετήσουν ως μόνιμοι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας. Επιπρόσθετα η δημιουργία του προτεινόμενου εκπαιδευτικού πεδίου εκτιμάται ότι θα συμβάλλει και στην περαιρτέρω προαγωγή των στρατιωτικών επιστημών και σπουδών, διότι θα αναφέρονται ως ένας πολυθεματικός επιστημονικός τομέας με χρήσιμες πρακτικές εφαρμογές και δυνατότητες νέων διατμηματικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων μεταξύ ΑΕΙ και ΑΣΕΙ και ενδεχομένως νέων ερευνητικών προγραμμάτων για την ενίσχυση της αμυντικής τεχνολογίας της Ελλάδας.
•Ως στρατιωτικές επιστήμες νοούνται η στρατιωτική,ναυτική και αεροπορική τέχνη και επιστήμη ,που διδάσκονται στις αντόστοιχες Στρατιωτικές Σχολές και περιλαμβάνουν θεωρητικές και εφαρμοσμένες γνώσεις για την πρακτική εφαρμογή της αμυντικής πολιτικής ένος έθνους, μέσω επιστημονικά θεμελιωμένων μεθόδων….
•Ειδικότερα οι υποψήφιοι σπουδαστές για εισαγωγή στα ΑΣΕΙ και τις ΑΣΣΥ , θα εξετάζονται στα τρία υποχρεωτικά μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών ήτοι Φυσική,Χημεία και Νεοελληνική Γλώσσα. Επιπλέον θα εξετάζονται στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας για να αποκτήσουν πρόσβαση στο 5ο Εκπαιδευτικό Πεδίο και στο ειδικό μάθημα της Ιστορίας Γενικής Παιδείας. Η εξέταση στα ίδια μαθήματα με αυτά που διαγωνίζονται οι υποψήφιοι συμφωνα με το ισχύον σύστημα, εξασφαλίζει την συνέχεια του θεσμού των πανελληνίων εξετάσεων, το οποίο δεν θα διαφοροποιηθεί ουσιαστικά ,αλλά απλώς θα μετεξελιχθεί,προκειμένου η πρόσβαση στις σχολές που διδάσκονται οι στρατιωτικές επιστήμες , να έχει λειτουργική αυτοτέλεια που αρμόζει στην ιδιαίτερη φύση των υψηλού επιπέδου σπουδών που παρέχουν τα ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ”.

Η πρόταση Καμμένου έχει γίνει πριν ανακοινωθούν οι αλλαγές Γαβρόγλου στην εισαγωγή μέσω των Πανελληνίων Εξετάσεων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, αλλά αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα . Το υπουργείο Παιδείας ακόμη δεν έχει πάρει θέση στην πρόταση του ΥΠΕΘΑ. Οι στρατιωτικοί πάντως στην συντριπτική τους πλειοψηφία εμφανίζονται θετικοί σ΄ αυτές τις αλλαγές, γιατί μ΄ αυτό το τρόπο διασφαλίζεται ότι θα εκμηδενιστούν οι περιπτώσεις παραιτήσεων νέων είτε κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, είτε στα πρώτα χρόνια της καριέρας τους. Φαινόμενα που τώρα είναι συχνά. Ακόμη χειρότερο φαινόμενο είναι αυτό που έχει να κάνει με την ανάπτυξη “δημοσιουπαλληλικής νοοτροπίας” σε νέους οι οποίοι δεν είχαν ως πρώτη επιλογή την στρατιωτική καριέρα και την επέλεξαν απλά ως μία σίγουρη επαγγελματική καριέρα. Αυτό το φαινόμενο θέλουν να εξαλείψουν από τις ΕΔ οι στρατιωτικοί και γι΄ αυτό είναι υπέρ ενός συστήματος που θα εξασφαλίζει ότι η δεξαμενή των υποψηφίων θα αποτελείται μόνο απ΄ όσες κι όσους έχουν ως επιδίωξη την στρατιωτική καριέρα.
Η πρόταση Καμμένου δεν εξαιρεί τις στρατιωτικές σχολές από τις Πανελλήνιες, αλλά προσαρμόζει το εξεταστικό σύστημα στις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων.