Όλοι οι αρμόδιοι δηλώνουν…αναρμόδιοι για την διακοπή των κρατήσεων του ν.4093/2012 και την επιστροφή των παρακρατηθέντων ποσών. Το θέμα προσπαθεί να λύσει η ΑΝΕΑΕΔ, αλλά σκοντάφτει στην…αναρμοδιότητα. Γι΄ αυτό κι έστειλε αναλυτικό ενημερωτικό έγγραφο στον πρωθυπουργό.

Προς:  κ. Κυριάκο Μητσοτάκη Πρόεδρο της Κυβέρνησης των Ελλήνων

Κοιν : α. κ. Κωνσταντίνο Τασούλα Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων

          β.  κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο Υπουργό Εθνικής Άμυνας

          γ. κ Θανάση Παφίλη Βουλευτή του ΚΚΕ

          δ. κ. Χρήστο Κατσώτη Βουλευτή του ΚΚΕ    

          ε. κ. Αλκιβιάδη Στεφανή Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας

          στ. Στρατηγό (ΠΖ) κ. Κωνσταντίνο Φλώρο Α/ΓΕΕΘΑ

          ζ. Αντιστράτηγο (ΤΘ) κ. Χαράλαμπο Λαλούση Α/ΓΕΣ

          η. Αντιναύαρχο κ. Στυλιανό Πετράκη Π.Ν  Α/ΓΕΝ

          θ. Αντιπτέραρχο (Ι) κ. Γεώργιο Μπλιούμη  Α/ΓΕΑ

          ι. Ταξίαρχο ε.α κ. Χρήστο Κουτσογιαννόπουλο Πρόεδρο Δ.Σ ΜΤΣ

         ια. Αντιναύαρχο Π.Ν ε.α κ. Δημήτριο Χέλμη  Πρόεδρο Δ.Σ ΜΤΝ

         ιβ.  Αντιπτέραρχο (Ι) ε.α κ. Ηλία Βενέτη Πρόεδρο Δ.Σ ΜΤΑ

         ιγ. Μέλη και φίλους της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ

Θέμα : Μετοχικά Ταμεία – Διακοπή κρατήσεων του ν.4993/2012 και επιστροφή των μη νόμιμα παρακρατηθέντων ποσών. – Κοινοβουλευτικός Έλεγχος.

Σχετικά : α. Ερώτηση των Βουλευτών του Κ.Κ.Ε κ. Θ. Παφίλη και Χρ. Κατσώτη με αρ. πρωτ. 1583/30-10-2019 {μετά την Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Ένωσης Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ)  με αριθμό 9/2019 από 27/10/2019}

                   β. Έγγραφη απάντηση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο σχετ. α, με αρ. πρωτ. 519 από 03 Δεκεμβρίου 2019.

                   γ. Έγγραφο προς τον ΥΕΘΑ και την υπόλοιπη πολιτική και στρατιωτική ηγεσία των Ε.Δ της Ανεξάρτητης Ένωσης Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ)  με αρ. πρωτ. 26/2019 από 07 Δεκεμβρίου 2019.

                   δ. Ερώτηση των Βουλευτών του Κ.Κ.Ε κ. Θ. Παφίλη και Χρ. Κατσώτη με αρ. πρωτ. 2549/11-12-2019 ( μετά το σχετ. γ)

                   ε. Έγγραφη απάντηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στο σχετ. δ, με αρ. πρωτ. Φ.900α/2308/16831 από 07 Ιανουαρίου 2020.

                     στ. Έγγραφη απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών στο σχετ. δ, με αρ. πρωτ. ΥΠΟΙΚ 17/01/2020 Α.Π 5367 ΕΞ 2020 από 17 Ιανουαρίου 2020.

                      ζ. Κωδικοποιημένη υφιστάμενη νομοθεσία για τα Μετοχικά Ταμεία ΣΞ – ΠΝ – ΠΑ

                      η. Ισχύουσα νομοθεσία για την οργάνωση και λειτουργία των Υπουργείων Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

                      θ. Ισχύουσες αποφάσεις Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων

    Κύριε Πρόεδρε

   Από τον Δεκέμβριο του 2012  και μετά από εγκύκλιο του Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Πρόνοιας (Α.Π.Φ80000/οικ.28612/5798/5-12-2012), η οποία κοινοποιήθηκε από ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ για εφαρμογή στα Μετοχικά Ταμεία των Ε.Δ. (τα οποία χαρακτηρίστηκαν φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας ΥΠ.ΕΘ.Α. και εντάχθηκαν στον Κοινωνικό Προϋπολογισμό), επιβλήθηκαν  στα μερίσματα των Μετοχικών Ταμείων  και των Ειδικών Κλάδων Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων μειώσεις, που αντιστοιχούν στην εφαρμογή του μέτρου των περικοπών στις συντάξεις (κύριες, επικουρικές και μερίσματα) που θεσπίστηκε από τις συνδυασμένες διατάξεις της υποπαρ. Β3, της παρ. Β, και της υποπαρ. ΙΑ.5, της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222).

  1. Η Ανεξάρτητη Ένωση Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ) αμέσως μετά την ψήφιση του ν.4387/2016 τον Μάιο του 2016  μέχρι και σήμερα έχει προχωρήσει σε σειρά ενεργειών απευθυνόμενη  προς τους εκάστοτε Υπουργούς Εθνικής Άμυνας, τους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων και τις Διοικήσεις των Μετοχικών Ταμείων καλώντας τους να αναλάβουν όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να διακοπούν οι μηνιαίες κρατήσεις του ν.4093/2012 και να επιστραφούν σε όλους τους δικαιούχους συναδέλφους τα μη νομίμως παρακρατηθέντα ποσά από την 13η Μαΐου 2016 που τέθηκε σε εφαρμογή ο ν.4387/2016. 

Τα έγγραφά μας με αρ. 9/2019 αρ. πρωτ. 20/2019, 13/2019 αρ. πρωτ. 24/2019 και 26 με αρ. πρωτ 26/2019 και ημερομηνίες 27 Οκτωβρίου 2019, 29 Νοεμβρίου 2019 και 07 Δεκεμβρίου 2019 αποτελούν τις τελευταίες μας προσπάθειες για το παραπάνω αίτημα.

 

Οι Βουλευτές του Κ.Κ.Ε κ. Θ. Παφίλης και Χρ. Κατσώτης με αφορμή  τα παραπάνω έγγραφα της Ανεξάρτητης Ένωσης Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ), κατέθεσαν τις ερωτήσεις με αρ. πρωτ. 1583/30-10-2019 και 2549/11-12-2019, σχετικά με την κατάργηση των περικοπών που επιβλήθηκαν με το ν.4093/2012 στις κύριες και επικουρικές συντάξεις των αποστράτων των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και των κρατήσεων από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας. 

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με το έγγραφό του, με αρ. πρωτ. 519 από 03 Δεκεμβρίου 2019 προς τη Βουλή των Ελλήνων, απάντησε στην 1583/30-10-2019 ερώτηση των κ. Θ. Παφίλη και Χ. Κατσιώτη όπου, μεταξύ άλλων, αναφέρει με σαφήνεια στην παράγραφο 2 ότι, από 13-05-2016 «… οι κρατήσεις που διενεργούνται είναι αυτές της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων (άρθρο 11 του ν.3865/2010 όπως ισχύει), της εισφοράς του άρθρου 44 παρ. 11 του ν.3986/2011, όπως ισχύει και της εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη (άρθρο41 του ν.4387/2016 όπως ισχύει).Εξυπακούεται ότι δεν εφαρμόζεται πλέον καμία άλλη μείωση ή περικοπή.», και  αφού συνεχίζει παραθέτοντας το ισχύον νομικό καθεστώς και τα όσα προβλέπονται στις οδηγίες που δόθηκαν με αρ. πρωτ. Φ80000/οικ.60258/1471/23.12.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου(ΑΔΑ: 7Τ67465Θ1Ω-ΑΝ9)   καταλήγει « Ως εκ τούτου από τη θέσπιση του ν.4387/2016 και μετά, για τις καταβαλλόμενες από 13.5.2016 και μετά κύριες συντάξεις, αλλά και για τις επανυπολογισθείσες από 1.1.2019 κύριες συντάξεις, έχει διακοπή η εφαρμογή της προβλεπόμενης από το ν.4093/2012 μείωσης.». Τελειώνοντας τονίζει ότι «Κατά τα λοιπά αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Άμυνας» 

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με το έγγραφό του, με αρ. πρωτ. Φ.900α/2308/16831 από 07 Ιανουαρίου 2020, προς τη Βουλή των Ελλήνων απάντησε στην 2549/11-12-2019 ερώτηση των κ. Θ. Παφίλη και Χ. Κατσιώτη όπου στην παράγραφο 2 αναφέρει με σαφήνεια ότι « Κατ’ αρχάς η αρμοδιότητα για την εφαρμοζόμενη συνταξιοδοτική πολιτική ανήκει αποκλειστικά στα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τα οποία την εξειδικεύουν με ειδικούς συνταξιοδοτικούς νόμους, για την εφαρμογή των οποίων εκδίδουν σχετικές εγκυκλίους. Ως εκ τούτου, η αρμοδιότητα τόσο για τη ρύθμιση των κρατήσεων σε συντάξεις και μερίσματα όσο και για την εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων ανήκει στα εν λόγω Υπουργεία»

Το Υπουργείο Οικονομικών με το έγγραφό του, με αρ. πρωτ. ΥΠΟΙΚ 17/01/2020 Α.Π 5367 ΕΞ 2020 από 17 Ιανουαρίου 2020, προς τη Βουλή των Ελλήνων απάντησε στην 2549/11-12-2019 ερώτηση των κ. Θ. Παφίλη και Χ. Κατσιώτη : « Σε απάντηση της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2546/11.12.2019 ερώτησης που κατέθεσαν οι ανωτέρω Βουλευτές, σας γνωρίζουμε ότι δεν θίγονται θέματα αρμοδιότητος του Υπουργείου μας

Μετά από προσπάθειες ετών, διαβάζοντας τις απαντήσεις των τριών Υπουργείων καλόπιστα οδηγούμεθα στα εξής συμπεράσματα :

α. Ότι όλα αυτά τα χρόνια ( δηλαδή από την εφαρμογή του ν.4387/2016 στις 13 Μαΐου  2016) δεν τερματίζεται το καθεστώς της μη σύννομης παρακράτησης των περικοπών που επιβλήθηκαν με το ν.4093/2012 στις κύριες και επικουρικές συντάξεις των αποστράτων των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και των κρατήσεων από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, γιατί όλα τα Υπουργεία, τα οποία εμφανιζόμενα θεωρητικά ως συναρμόδια, δηλώνουν ότι είναι αναρμόδια για τη εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Βεβαίως παρά τα όσα αναφέρουν στις απαντήσεις τους τα παραπάνω Υπουργεία, η υφιστάμενη νομοθεσία καθορίζει σαφώς τις αρμοδιότητες ενός εκάστου. (σχετ. ζ, η, θ)

β. Οι απαντήσεις των εμπλεκομένων Υπουργείων στις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου δεν είναι ορθές και ή υποδηλώνουν άγνοια της υφιστάμενης νομοθεσίας, ή προσπαθούν να αποφύγουν να δώσουν απαντήσεις, ή  αποτελούν μέρος μιας παρελκυστικής και παραπλανητικής τακτικής, ή εφαρμόζουν μόνο μια γραφειοκρατική τακτική απάντησης μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο από τον κανονισμό της Βουλής των Ελλήνων χωρίς όμως να ενδιαφέρονται για το περιεχόμενο της απάντησης.

Βεβαίως ότι και να ισχύει από τα παραπάνω, αυτό που είναι σαφές, είναι η έλλειψη σεβασμού προς τις διαδικασίες του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

   Κύριε Πρόεδρε

   Επειδή τα Υπουργεία Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δηλώνουν αναρμόδια, σύμφωνα με όσα περιγράφονται παραπάνω, σας καλούμε να αναλάβετε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε :

α. Να επιλυθεί το υφιστάμενο χρονίζον πρόβλημα, να σταματήσουν άμεσα να γίνονται οι κρατήσεις του ν.4093/2012 και να επιστραφούν σε όλους τους δικαιούχους συναδέλφους τα μη νομίμως παρακρατηθέντα ποσά του ν.4093/2012 από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4387/2016 μέχρι την ημερομηνία διακοπής αυτών των κρατήσεων.

β. Να καθορίσετε με σαφήνεια ή απλά να επεξηγήσετε στα τρία Υπουργεία τις αρμοδιότητες που έχουν.

      Καλούμε τον κ. Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και  τους κ.κ Βουλευτές του ΚΚΕ που κατέθεσαν τις σχετικές ερωτήσεις, στους οποίους κοινοποιείται το παρόν, να αναλάβουν όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνται για την αποκατάσταση της σωστής λειτουργίας του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

Αναμένοντας τις ενέργειές σας, την σχετική ενημέρωσή μας και παραμένοντας στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση αλλά και συνάντηση μαζί σας.

Ο Πάρις Καρβουνόπουλος είναι δημοσιογράφος από το 1986. Από το 1993 καλύπτει το ρεπορτάζ του ΥΠΕΘΑ. Εργάστηκε στον ΑΝΤΕΝΝΑ από το 1991 ως το 2015. Επικεφαλής της ιστοσελίδας Onalert.gr από το 2010 ως τον Ιανουάριο του 2016. Σήμερα είναι στρατιωτικός συντάκτης της Real News και συνεργάτης του Reuters . Επικεφαλής του Militaire.gr από τις 29 Φεβρουαρίου 2016