Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 1/Σ.1 από 10-03-2020 έκρινε τους παρακάτω Αρχιπλοιάρχους ως:

α. «Διατηρητέους»:

  1. Μάχιμοι

(α) Αρχιπλοίαρχος Μιχαήλ Ναούμ ΠΝ

(β) Αρχιπλοίαρχος Στέλιος Κωστάλας ΠΝ

(γ) Αρχιπλοίαρχος Ιωάννης Πάττας ΠΝ

(δ) Αρχιπλοίαρχος Νικόλαος Αγγελόπουλος ΠΝ

(ε) Αρχιπλοίαρχος Μιχαήλ Μάγκος ΠΝ

(στ) Αρχιπλοίαρχος Δημήτριος Ευαγγελίδης ΠΝ

(ζ) Αρχιπλοίαρχος Απόστολος Τριβλίδης ΠΝ

(η) Αρχιπλοίαρχος Παναγιώτης Παπανικολάου ΠΝ

(θ) Αρχιπλοίαρχος Πολυχρόνης Κουλούρης ΠΝ

(ι) Αρχιπλοίαρχος Λουκάς Τσαρμακλής ΠΝ

(ια) Αρχιπλοίαρχος Ηλίας Ράπτης ΠΝ

(ιβ) Αρχιπλοίαρχος Χρήστος Σασιάκος ΠΝ

(ιγ) Αρχιπλοίαρχος Κωνσταντίνος Βλάχος ΠΝ

(ιδ) Αρχιπλοίαρχος Γεώργιος Φλώρος ΠΝ

(ιε) Αρχιπλοίαρχος Θεόδωρος Μικρόπουλος ΠΝ

  1. Μηχανικοί

(α) Αρχιπλοίαρχος (Μ) Κωνσταντίνος Κολοκούρης ΠΝ

(β) Αρχιπλοίαρχος (Μ) Παναγιώτης Σταυριανάκος ΠΝ

(γ) Αρχιπλοίαρχος (Μ) Αθανάσιος Σάμπος ΠΝ

(δ) Αρχιπλοίαρχος (Μ) Χρήστος Σκεπαρνάκος ΠΝ

  1. Οικονομικοί

Αρχιπλοίαρχος (Ο) Ιωάννης Λόντος ΠΝ

  1. Υγειονομικού / Ιατροί

Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) Βασίλειος Γκούμας ΠΝ

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους» και Προακτέους  στο βαθμό του Υποναυάρχου σε αποστρατεία:

  1. Μηχανικοί

Αρχιπλοίαρχος (Μ) Λουκάς Ανδρέου ΠΝ

  1. Οικονομικοί

Αρχιπλοίαρχος (Ο) Μιχαήλ Γραμπάς ΠΝ

  1. Υγειονομικού / Ιατροί

Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) Ιωάννης Παπαευθυμίου ΠΝ

  1. Υγειονομικού / Νοσηλευτικής

Αρχιπλοίαρχος (ΥΝ) Μαρίνα Ανυφαντάκη ΠΝ

Ο Πάρις Καρβουνόπουλος είναι δημοσιογράφος από το 1986. Από το 1993 καλύπτει το ρεπορτάζ του ΥΠΕΘΑ. Εργάστηκε στον ΑΝΤΕΝΝΑ από το 1991 ως το 2015. Επικεφαλής της ιστοσελίδας Onalert.gr από το 2010 ως τον Ιανουάριο του 2016. Σήμερα είναι στρατιωτικός συντάκτης της Real News και συνεργάτης του Reuters . Επικεφαλής του Militaire.gr από τις 29 Φεβρουαρίου 2016