Γράφει ο
Μανώλης Αναγνωστάκης

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α ΠΝ

Μέλος ΔΣ/ΕΑΑΝ & ΜΤΝ
Από τον σχεδόν ειρωνικό τρόπο γραφής του εγγράφου του ΥΦΕΘΑ  περί υποβολής απόψεων για  «αναβάθμιση» του ρόλου των Υπαξιωματικών των  Ανωτέρων  Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), εκπέμπεται ένα εγωιστικό, σχεδόν ηδονικό πνεύμα κυριαρχίας και ανωτερότητας άλλης εποχής, «Αποφασίζομεν και διατάσσομεν», με συγκεκριμένο αποτέλεσμα υποβάθμισης και την ουσιαστική εξομοίωση των αποφοίτων τους, με τον  θεσμό των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ).  Προφανώς  στα  μαθήματα γενικής κουλτούρας στην ΣΣΕ, πέρα από τα κύρια αντικείμενα των σπουδών, απουσίαζε το μάθημα της ενσυναίσθησης και σε τίποτα δεν έχουν βοηθήσει για απαλλαγή  από  προκαταλήψεις και αυτοκριτική σκέψη.
Η πραγματική μετεξέλιξη προς όφελος του στρατεύματος είναι αναγκαία και χρήσιμη και ως αφετηρία θα έπρεπε να ήταν η πυραμίδας του στρατεύματος, όμως  η  μετεξέλιξη που επιθυμεί ο κ. ΥΦΕΘΑ, αποτελεί  την πλήρη  υποβάθμιση των ΑΣΣΥ, της μεσαίας τάξης του στρατεύματος, τον συνδετικό κρίκο μεταξύ κατωτέρων και ανωτέρων στελεχών σε ένα υπονοούμενο  μοντέλο Αμερικάνικου τύπου, με καταληκτικό τον βαθμό, αυτόν του Ανθυπασπιστή που ακόμα και η Αμερικάνικη Πολεμική Αεροπορία  τον έχει καταργήσει.
Μακριά από την ελληνική κουλτούρα και πραγματικότητα, επιφέροντας μεγάλη  αναστάτωση  στην ραχοκοκαλιά  του στρατεύματος στην πλέον αναγκαία, ισάξια μορφωμένη και απαλλαγμένη από το άγχος εξουσίας και μετουσίωσή της σε κατηγορία σύγχρονων ειλώτων, καθηλώνοντας την ποιότητα των εισακτέων, αφαιρώντας έξι βαθμούς αξιωματικού, στερώντας το κίνητρο αυτοβελτίωσης  και ελπίζουμε να μην είναι η μείωση του μισθολογικού κόστους των ΕΔ, ο πραγματικός λόγος.
Στο πολεμικό Ναυτικό  και Ιδιαίτερα στον Στρατό Ξηράς από όπου προέρχεται ο κ. ΥΦΕΘΑ, μια ιστορία 120 ετών  διαγράφεται οριστικά. Λησμονείται η συνεισφορά της Σχολών Μονίμων  Υπαξιωματικών  στο Έθνος και οι ηγετικές προσωπικότητες  που αναδείχτηκαν από αυτή, οι οποίες είχαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ιστορίας της πατρίδας μας.
Θα τρίζουν τα κόκκαλα του Βελισάριου, του Παπούλα, του Κατσιμήτρου, αλλά και των Πλαστήρα και  Κονδύλη, που διακρίθηκαν ακόμη και μετά την αποστρατεία τους στον πολιτικό βίο της Ελλάδας, όπως και τόσων άλλων προερχόμενων από τις τάξεις τους, των οποίων σχεδιάζεται η πλήρης υποβάθμιση.
Οι  Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, όπως και το  Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, πέρα του προσωπικού στρατευμένης (υποχρεωτικής) θητείας είναι δομημένο σε τρεις κατηγορίες στελεχών.
▪Τα προερχόμενα από τα ΑΣΕΙ (Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα) όπως η ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΙ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ, τετραετούς φοίτησης, με εισαγωγή μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων.
▪ Τα προερχόμενα από τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) επίσης με εισαγωγή μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων και
▪Τους Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) όπου προσλαβαίνονται κατόπιν διαγωνισμού με μοριοδότηση  και ελάχιστες γραμματικές γνώσεις αυτές της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.
Αντίστοιχα οι Αμερικάνικες Ένοπλες Δυνάμεις όπως και το Ναυτικό,  είναι δομημένες σε τρεις βασικές κατηγορίες στελεχών.
Η πρώτη είναι η κατηγορία των Αξιωματικών (Commissioned Officers)  που συνήθως προέρχονται από διάφορες Ακαδημίες ή  από την Ναυτική Ακαδημία (USNA-αντίστοιχη με την ΣΝΔ), η δεύτερη κατηγορία  είναι οι Ανθυπασπιστές (Warrant Officers) που είναι οι τεχνικοί εμπειρογνώμονες (technical experts), πλην της Πολεμικής Αεροπορίας (USAF) όπου ο θεσμός έχει καταργηθεί και τέλος οι ENLISTED (εθελοντές – Μισθοφόροι ) από όπου προέρχεται η τρίτη κατηγορία, αυτή των Υπαξιωματικών (Νon-commissioned Οfficers) όπου μετά από την υπηρεσία τους, ως απλοί εθελοντές ναύτες (με συμβόλαιο χρόνου εργασίας) εφόσον επιθυμούν  και υπάρχουν προσφερόμενες θέσεις, μπορούν να εξελιχθούν σε Υπαξιωματικούς  (Νon-commissioned Οfficers ), αντίστοιχη της κατηγορίας  των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) για τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.
Στην αρχή της νέας χιλιετίας  για περισσότερο επαγγελματικό στράτευμα και ιδιαίτερα περισσότερο επαγγελματικό Πολεμικό Ναυτικό, ξεκίνησε η αντικατάσταση των ναυτών (προσωπικό στρατευμένης θητείας) από τα  Πολεμικά Πλοία , με τον θεσμό  των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) ως κατώτερο εξειδικευμένο προσωπικό με πρόβλεψη για  ετήσιους διαγωνισμούς πρόσληψης, για συνεχή και σταδιακή ανανέωση  και μείωση του  ηλικιακού  μέσου όρου του προσωπικού των πολεμικών πλοίων, όμως  το 2010, λόγο της κρίσης (κακώς) σταμάτησαν οι προσλήψεις  τους.
Οι ΕΠ.ΟΠ. προσλαμβάνονται με διαγωνισμό κατόπιν μοριοδότησης  σε ηλικία από  18 έως και 28 ετών και εξελίσσονται ως υπαξιωματικοί μέχρι τον βαθμό του Αρχικελευστή, ώστε να υπάρχει κίνητρο εισόδου, παραμονής και αγάπης για το ΠΝ, όπου μετά από 20ετη περίπου υπηρεσία στα Π. Πλοία, υπάρχει πρόβλεψη στην νομοθεσία  να τους απονέμεται και δεύτερη ειδικότητα Ξηράς (οδηγοί, ειδικοί φρουροί, πυροσβέστες κτλ), καθώς η υπηρεσία σε ηλικίες  πάνω από 40 – 45 ετών στην θάλασσα  και παραμονής πάνω από 20 χρόνια  στα πλοία (αντίστοιχα με τους αποφοίτους της ΣΜΥΝ στα 19 χρόνια υπηρεσίας) είναι εντελώς εκτός Στρατιωτικής λογικής για υπηρεσίες και μονάδες κρούσης, όπου το γερασμένο προσωπικό δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις ανθρώπινης αντοχής.
 Μετά την θεσμοθέτηση των ΕΠ.ΟΠ. για κάλυψη αναγκών  κατωτέρου προσωπικού, ο αριθμός των εισακτέων στις  παραγωγικές Σχολές του ΠΝ μειώθηκε και  περιορίστηκε σε αριθμό που καλύπτουν στο ελάχιστο  τις ανάγκες των Π. Πλοίων.
Για το 2019 (και αντίστοιχοι αριθμοί κάθε έτος) προκηρύχτηκαν συνολικά 100 θέσεις εισακτέων σε ΣΝΔ και ΣΜΥΝ,  23 μάχιμοι και 11 Μηχανικοί στην ΣΝΔ  και 75 εισακτέοι στην ΣΜΥΝ. Με αποτέλεσμα η ανάγκη για έμπειρους κατώτερους και ανώτερους αξιωματικούς να είναι επιβεβλημένη περισσότερο από κάθε άλλη φορά .
Μετά από τις σημαντικές μειώσεις σε στελέχη μεσαίας και ανώτερης βαθμίδας, οι προερχόμενοι Αξιωματικοί από ΑΣΕΙ και ιδιαίτερα από την ΣΝΔ, αρχικά στην καριέρα τους ως κατώτεροι Αξιωματικοί, λόγο του μικρού τους αριθμού, στελεχώνουν “αποκλειστικά” τα Π. Πλοία και αργότερα ως  Ανώτεροι Αξιωματικοί  επίσης επί το πλείστον τα πλοία  σε θέσεις κυβερνητών – διευθυντών.
Οι δε προερχόμενοι από ΑΣΣΥ (ΣΜΥΝ) υπηρετούν αρχικά ως υπαξιωματικοί, αργότερα ως Ανθυπασπιστές, αναλόγως της ειδικότητας τους,  επί το πλείστον  σε Πολεμικά Πλοία ή στα συνεργεία των ναυστάθμων και όταν συμπληρώσουν 19 έτη ευδόκιμης υπηρεσίας, προάγονται σε αξιωματικούς,  καλύπτοντας  θέσεις κατωτέρων αξιωματικών προσδίδοντας  εμπειρία  σε Ναυστάθμους, συνεργεία, Ν. Υπηρεσίες και Επιτελεία. Επίσης προς το τέλος της καριέρας τους, όταν γίνουν Ανώτεροι Αξιωματικοί (όσοι καταφέρουν να φτάσουν) μπορούν με την 30ετη και πλέον γνώση και εμπειρία τους, να υπηρετούν σε κάποιες επιτελικές θέσεις, όπου απαιτείται ειδική εξειδίκευση και κατάλληλη μόρφωση.
Έτσι οι προερχόμενοι από τις ΑΣΣΥ (ΣΜΥΝ) είναι διπλά χρήσιμοι και αρκετά φθηνότεροι.
Έχουν περίπου αντίστοιχου επιπέδου μόρφωση και εκπαίδευση, δίνοντας πανελλαδικές εξετάσεις με όλους τους εισακτέους στα ΑΣΕΙ, αφού οι διαφορά στα μόρια των πρώτων στις ΑΣΣΥ, είναι ελάχιστη με τους τελευταίους στα ΑΣΕΙ.
Οι μάχες στον πραγματικό πόλεμο για τον οποίο τα στελέχη των ΕΔ προετοιμάζονται καθημερινά, δεν κερδίζονται μόνο από έμπειρους Στρατηγούς αλλά και έμπειρους κατώτερους και ανώτερους Αξιωματικούς (όπως οι προερχόμενοι από τις ΑΣΣΥ), όπως περίτρανα έχει αποδείξει η ιστορία της πατρίδας μας  και συνετό θα ήταν ο ΥΦΕΘΑ ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης αλλά προερχόμενος από τις ΕΔ, να ασκήσει την πίεση του προς την πολιτική ηγεσία για άμεση πρόσληψη ΕΠ.ΟΠ. (Σώμα Υπαξιωματικών) αν επιθυμούν πραγματικά  να διατηρηθεί το αξιόμαχο των Ενόπλων δυνάμεων και να σταματήσουν οι πειραματισμοί που στην ουσία καταργούν και υποβαθμίζουν  μια ολόκληρη κατηγορία μετατρέποντας τις Ένοπλες Δυνάμεις σε κατηγορίες πατρικίων και πληβείων όπου η αφαίρεση των γαλονιών, δεν προσφέρει καμιά ουσιαστική λύση για αξιόμαχες και αποτελεσματικές ΕΔ, τόσο περίοδο ειρήνης, όσο και σε περίοδο έντασης, κρίσης και πολέμου.
Ο Πάρις Καρβουνόπουλος είναι δημοσιογράφος από το 1986. Από το 1993 καλύπτει το ρεπορτάζ του ΥΠΕΘΑ. Εργάστηκε στον ΑΝΤΕΝΝΑ από το 1991 ως το 2015. Επικεφαλής της ιστοσελίδας Onalert.gr από το 2010 ως τον Ιανουάριο του 2016. Σήμερα είναι στρατιωτικός συντάκτης της Real News και συνεργάτης του Reuters . Επικεφαλής του Militaire.gr από τις 29 Φεβρουαρίου 2016