Ένα άρθρο πρόταση του προέδρου της ΕΑΑΣ Β. Ροζή προκάλεσε την έντονη και δικαιολογημένη αντίδραση των αποστράτων του ΠΝ! Τόσο η ΕΑΑΝ, όσο και η ΑΝΕΑΕΔ, ζητούν εξηγήσεις για όσα προτείνει ο κ.Ροζής. Μεταξύ άλλων πορτείνει, τα μερίσματα των ΜΤ, να εξισωθούν για λόγους «ισότητας». Οι κοινωνικοί πόροι που εισπράττονται από αυτά, θα πρέπει με μέριμνα της ΓΔΟΣΥ/ ΥΠΕΘΑ να αποδίδονται στα Ταμεία, με βάση τον αριθμό των μερισματούχων ή μετόχων. Και τέλος, για όλα αυτά γράφει  ότι υπάρχει η ομόφωνη απόφαση του ΔΣ ΜΤΣ, σχετική πρόταση από το ΜΤΣ προς τον ΥΕΘΑ και αναμένεται σχετική κατάθεση σχεδίου νόμου προς τη βουλή των Ελλήνων.

Οι αντιδράσεις

Η ΕΑΑΝ σε εγγραφό της αναφέρει:

1.-Με αφορμή κείμενο του αξιότιμου Προέδρου της Ε.Α.Α.Σ. Αντιστρατήγου ε.α. Β. Ροζή στην ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ Ιουλίου 2018 , σχετικά με τους λεγόμενους “κοινωνικούς ή ανταποδοτικούς πόρους” , δεν επιθυμούμε να έλθουμε σε αντιδικία και ούτε να υπεισέλθουμε στα εσωτερικά του Μ.Τ.Σ. παρ όλο που διαχρονικά το Μ.Τ.Σ. προσπαθεί το θέμα της μειωμένης είσπραξης από τους αποστράτους μερισματούχους της ΕΛ.ΑΣ να το μοιρασθεί με τα άλλα δύο Μ.Τ., αλλά είμαστε υποχρεωμένοι προστατεύοντας τα συμφέροντα των εν ενεργεία και αποστρατεία Στελεχών του Π.Ν. να αναφέρουμε τα ακόλουθα που αφορούν το Μ.Τ.Ν. και ο καθένας ας βγάλει καλοπροαίρετα τα συμπεράσματά του :
Το Μ.Τ.Ν.
α.-Πάντα είχε χρηστή διοίκηση και διαχείριση
β.-Πάντα ακολουθούσε κατά γράμμα την ισχύουσα νομοθεσία και όχι τις βουλές των εκάστοτε πολιτικών προϊσταμένων του
γ.-Ουδέποτε έδωσε παροχές που δεν μπορούσε να στηρίξει οικονομικά με τους δικούς του πόρους
δ.-Ουδέποτε έλαβε δάνειο.
ε.-Ουδέποτε έλαβε κρατική επιχορήγηση
στ.-Κατάφερε να λαμβάνει έσοδα από το Λ.Σ.-ΕΛΛ.ΑΚΤ. που στο παρελθόν δεν ελάμβανε
ζ.-Για να καταστεί βιώσιμο περιέκοψε τα μερίσματα και το ΕΚΟΕΜΝ μέχρι και 60%
η.-Λόγω της χρηστής διαχείρισης και του μεγάλου αποθεματικού που είχε δημιουργήσει επ’ ωφελεία των επερχομένων γενεών , υπέστη το μεγαλύτερο κούρεμα από όλα τα Μ.Τ. , λόγω P.S.I.
2.-Η Ε.Α.Α.Ν. και η Ε.Α.Α.Α. στο παρελθόν έδειξαν την αλληλεγγύη τους στην Ε.Α.Α.Σ. και στο Μ.Τ.Σ. και δεν αντέδρασαν όταν επί κυβερνήσεως Σαμαρά-Παναγιωτόπουλου (ΥΕΘΑ)-Καράμπελλα (ΥΦΕΘΑ) το Μ.Τ.Σ. επιχορηγήθηκε με 180 εκ. ευρώ από τον κρατικό Π/Υ.
3.-Οι “κοινωνικοί πόροι (εξοπλιστικά προγράμματα)” ανακυκλώνονται μέσα σε περιόδους αρκετών ετών και όχι επιλεκτικά το 2011-2016 και στο σύνολό τους έχουν ισορροπία.
4.-Η όποια ανακίνηση του θέματος θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα γιατί :
α.-Η υφιστάμενη κατανομή προβλέπεται από τον ισχύοντα νόμο για κάθε Μ.Τ. και κάθε αλλαγή θα συναντήσει αντιδράσεις, λαμβανομένου υπόψη ότι το όλο θέμα είναι στο στόχαστρο πολλών εκτός Ε.Δ. και ότι η ερμηνεία του Ν. 4387/16 που δεν τους καταργεί έγινε πολύ πρόσφατα
β.-Θα θέσει θέμα κριτηρίων κατανομής, γιατί δεν μπορεί μοναδικό κριτήριο να είναι ο αριθμός των μελών κάθε Ένωσης.
γ..-Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι απώλειες του P.S.I. και η κρατική χρηματοδότηση
δ.-Θα πρέπει να λυθεί το θέμα των μερισματούχων της ΕΛ.ΑΣ. Δηλαδή θα συμμετέχουν στην κατανομή χωρίς να συνεισφέρουν;
5.-Με το σύνολο μερίσματος και ΕΚΟΕΜ οι μερισματούχοι και των τριών Μ.Τ. λαμβάνουν περίπου τα ίδια ποσά , λαμβανομένου υπόψη ότι το Μ.Τ.Σ. χορηγεί υψηλότερα ΕΚΟΕΜ από τα άλλα δύο Μ.Τ.
6.-Εν κατακλείδι θεωρούμε ότι το θέμα άνοιξε άκαιρα, ελπίζουμε ότι δεν έγινε λόγω συγκυριών και θα πρέπει να κλείσει χωρίς περαιτέρω ανακίνηση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.της Ε.Α.Α.Ν.

Αντιναύαρχος Σπ.Περβαινάς Π.Ν. ε.α.

Η ΑΝΕΑΕΔ

Με μεγάλη μας έκπληξη διαβάσαμε σε προσωπική ιστοσελίδα, στο facebook, «προδημοσίευση» άρθρου του κ. Β. Ροζή, προέδρου της ΕΑΑΣ, με θέμα τα μερίσματα στα Μετοχικά Ταμεία. Το άρθρο αυτό θα περιέχεται στην εφημερίδα «Εθνική Ηχώ» μηνός Ιουλίου που εκδίδεται απο την ΕΑΑΣ.
Δεν είναι πρακτική μας να σχολιάζουμε αναρτήσεις στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, αλλά κατ’ εξαίρεση λόγω ιδιαιτερότητας και επειδή αναδημοσιεύτηκε σε γνωστή ιστοσελίδα, θα αναφερθούμε σε αυτό.
Στην υπόψη ανάρτηση ο κ. Ροζής αφού διολισθάνει σε επικίνδυνες θεωρίες περί επικουρικότητας των ταμείων, συμμετοχής του εργοδότη κλπ, υποστηρίζει εν κατακλείδι, ότι τα μερίσματα των ΜΤ (χωρίς να αναφέρεται σε άλλους ειδικούς λογαριασμούς), πρέπει να εξισωθούν για λόγους «ισότητας». Οι κοινωνικοί πόροι που εισπράττονται από αυτά θα πρέπει, με μέριμνα της ΓΔΟΣΥ / ΥΠΕΘΑ να αποδίδονται στα Ταμεία με βάση τον αριθμό των μερισματούχων ή μετόχων. Και τέλος, για όλα αυτά ότι υπάρχει η ομόφωνη απόφαση του ΔΣ ΜΤΣ, σχετική πρόταση από το ΜΤΣ προς τον ΥΕΘΑ και αναμένεται σχετική κατάθεση σχεδίου νόμου προς τη βουλή των Ελλήνων.
Στη παρούσα ανακοίνωσή μας δεν θα αναφερθούμε στις παθογένειες δεκαετιών που ταλανίζουν το ΜΤΣ, δεν είναι η ώρα και ο τόπος, μιας κι ακόμα συνεχίζεται η δικαστική διερεύνηση για το πώς ένα ανθηρό ταμείο κατέστη σε αυτή τη δυσμενή κατάσταση.
Αντί αυτού θα θέσουμε κάποια ουσιαστικά ερωτήματα (όχι ρητορικά), για τα οποία θα περιμένουμε απάντηση.
1. Υπάρχει πράγματι απόφαση του ΔΣ ΜΤΣ για το θέμα και μάλιστα ομόφωνη;
2. Σε ποια φάση βρίσκεται η σύνταξη αυτού του «σχεδίου νόμου» και από ποιους;
3. Είναι σε γνώση των ΜΤΝ και ΜΤΑ τα παραπάνω, ελήφθη η άποψη τους και αν ναι, ποια είναι;
4. Είναι σε γνώση των Ενώσεων ΝΠΔΔ ΕΑΑΝ και ΕΑΑΑ τα παραπάνω και ποια είναι η θέση τους γι’ αυτά ;;
5. Τι εννοεί ο κ. Ροζής με την κατάληξη της ανάρτησης του «Ο αγώνας συνεχίζεται…»
Από καιρό κάποιοι ψάχνουν να βρουν τρόπους να περιορίσουν την αυτόνομη λειτουργία των Μετοχικών Ταμείων ή και να τα καταργήσουν τελείως, αποσπώντας την περιουσία τους και καθιστώντας τα σαν κάποια άλλα διαλυμένα επικουρικά.
Μήπως ο λαγός φάνηκε στον ορίζοντα;;;

Για το ΔΣ της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ.

Ο Γραμματέας                                                  Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Γκιτέρσος                                        Γιώργος Ροΐδης

Το άρθρο του κ.Ροζή

ΟΙ ¨ΠΑΤΡΙΚΙΟΙ ΚΑΙ ΠΛΗΒΕΙΟΙ¨ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ
Συνάδελφοι μέλη της ΕΑΑΣ, μερισματούχοι του ΜΤΣ.
Σκοπός του παρόντος είναι να ενημερωθείτε γενικά περί του ΜΤΣ και ειδικότερα για τη σύνταξη και προώθηση από το ταμείο, σχεδίου νόμου για τη κατανομή των ανταποδοτικών πόρων από το ΥΠΕΘΑ στα Μετοχικά Ταμεία των κλάδων, ανάλογα με τον αριθμό των ασφαλισμένων.
To MTΣ ιδρύθηκε το 1852 με κύρια αποστολή την απονομή μερίσματος στους αποστράτους Αξιωματικούς και μετά το θάνατο τους στους νόμιμους δικαιούχους αυτών, κληρονόμους.
Eίναι γεγονός ότι το ΜΤΣ δεν έχει υπαχθεί στο ν.2084/1992 καθόσον αποτελεί μερισματικό ταμείο. Έχει γίνει όμως δεκτό ότι εφαρμόζονται αναλογικά οι διαδικασίες – υποχρεώσεις που ισχύουν για τα επικουρικά ταμεία με τελεσίδικες αποφάσεις του Σ.τ.Ε.(3464/05 και 2161/06) και λειτουργεί με βάση το διανεμητικό σύστημα σύμφωνα με το οποίο διανέμονται κάθε έτος στους δικαιούχους τα καθαρά έσοδα του προηγούμενου έτους.(άρθρο 3 του ν.559/1937, ΦΕΚ 107)
Ο αναγκαστικός νόμος 2141/39 όριζε ότι η κράτηση επί των πάσης φύσεως δαπανών, προμηθειών κ.λ.π., διατίθεται ως κοινός πόρος των Μετοχικών Ταμείων κατανεμημένος από τον Υπουργό Οικονομικών με βάση τη δύναμη κάθε ταμείου.
Το έτος 1945 πρώτα το Ναυτικό και ακολούθησε το έτος 1959 η Αεροπορία, διαχώρισαν τους πόρους αυτούς με αποτέλεσμα ο Στρατός, δηλαδή το ΜΤΣ, να έχει αναλογικά πολύ λιγότερους πόρους σε σχέση με τα άλλα δύο Μετοχικά Ταμεία.
Με δεδομένο ότι οι ανταποδοτικοί πόροι στη πραγματικότητα αποτελούν τη συμμετοχή του εργοδότη (Δημόσιο) στην ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων σε αυτό, θα πρέπει η συμμετοχή σε αυτή να είναι δίκαιη και ίση γιατί σε διαφορετική περίπτωση, όπως συμβαίνει σήμερα, θα είναι άνισες οι παροχές προς τους ασφαλισμένους διαχωρίζοντας αυτούς σε προνομιούχους και σε μη προνομιούχους ή σε ¨πατρικίους και πληβείους¨
Την τελευταία οκταετία το ΜΤΣ αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα ρευστότητας που είχαν ως αποτέλεσμα τις αλλεπάλληλες μειώσεις της τιμής μεριδίου, οι οποίες σωρευτικά ανέρχονται σε ποσοστό 51%.
Οι παράγοντες που οδήγησαν στη παραπάνω μείωση οφείλονται κυρίως στην προβληματική σχέση μετόχων- μερισματούχων, στην αυξητική τάση μερίσματος λόγω μεγάλου αριθμού αποστρατειών και μισθολογικών προαγωγών και στο γεγονός ότι τα έσοδα από τους νομοθετημένους πόρους του ταμείου παρουσιάζουν υστέρηση, η οποία οφείλεται τόσο στη καθυστέρηση ή στην αναστολή εξοπλιστικών προγραμμάτων, επί της δαπάνης των οποίων διενεργείται κράτηση 4% υπέρ του ΜΤΣ καθώς και στη χαμηλή συμμετοχή της ΕΛ.ΑΣ. στους πόρους αυτούς.
Αν λοιπόν δεχθούμε την άποψη, ότι ο θεσμοθετημένος ανταποδοτικός πόρος ανήκει στον Ελληνικό λαό, από όπου και αν προέρχεται και συμβάλλει στην ομοιόμορφη καταβολή μερίσματος, τότε ο ανταποδοτικός πόρος των Ενόπλων Δυνάμεων πρέπει να καλύπτει σε ίσο ποσοστό το καταβαλλόμενο μέρισμα από τα ΜΤΣ – ΜΤΝ – ΜΤΑ και να αποδίδεται σε αυτά αναλογικά με την αριθμητική δύναμη των μερισματούχων τους με διαχείριση από το ΥΠΕΘΑ / ΓΔΟΣΥ.
Αν πάλι δεχθούμε την άποψη ότι ο ανταποδοτικός πόρος αποτελεί αποκλειστικό έσοδο του κλάδου από τον οποίο προέρχονται και το γεγονός αυτό ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΝΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ, τότε αντίστοιχα και ο υπόψη πόρος που προέρχονται από το Στρατό Ξηράς ανήκει στους ασφαλισμένους του ΜΤΣ που προέρχονται από το Στρατό. Στη περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει διαχωρισμός του καταβαλλόμενου μερίσματος μεταξύ των μερισματούχων του Στρατού και αυτών της ΕΛ.ΑΣ., ανάλογα με τα έσοδα που προέρχονται από το Στρατό ή την ΕΛ.ΑΣ.
Η συλλογή οικονομικών στοιχείων από τα τρία Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας εμφανίζει τα εξής:
α . Το ΜΤΣ έχει 65.327 μερισματούχους και ο κοινωνικός πόρος για τα έτη 2011 έως και 2016 ανήλθε συνολικά σε 27.881.117,25 ευρώ που αντιστοιχούν κατά προσέγγιση σε 426,79 ευρώ ανά μερισματούχο.
β . Το ΜΤΝ έχει 15.032 μερισματούχους και για το ίδιο χρονικό διάστημα εισέπραξε κοινωνικό πόρο ύψους 28.817.887,63 ευρώ που αντιστοιχούν κατά προσέγγιση σε 1.917,10 ευρώ ανά μερισματούχο.
γ . Το ΜΤΑ έχει 13.739 μερισματούχους και για το αντίστοιχοι χρονικό διάστημα εισέπραξε 48.047.888,83 ευρώ που αντιστοιχούν κατά προσέγγιση σε 3.497,27 ευρώ ανά μερισματούχο.
Στη περίπτωση που η κατανομή των υπόψη πόρων γίνει στα Μ.Τ. των κλάδων ανάλογα με τη συνολική τους δύναμη, τότε από το συνολικό εισπραττόμενο πόρο ύψους 104.746.893,71 ευρώ για τη περίοδο 2011-2016 θα αντιστοιχούσε στους 94.098 μερισματούχους των τριών ταμείων ποσό κατά προσέγγιση σε 1.142,02 ευρώ ανά μερισματούχο.
Έτσι λοιπόν με τον τρόπο αυτό εξορθολογίζεται η ανταποδοτική παροχή προς τις Ένοπλες Δυνάμεις ως σύνολο, όπως ήταν και ο αρχικός σκοπός που καθιερώθηκε και απολύτως σωστός και δίκαιος κατά την άποψη μου.
Από το έτος 2011 και μετά, λόγω της μείωσης του προϋπολογισμού, ο ανταποδοτικός πόρος που προέρχεται από δαπάνες έχει περιοριστεί σημαντικά. Ενόψει όμως της επικείμενης έναρξης εκτέλεσης εξοπλιστικών προγραμμάτων του ΥΕΘΑ, της οποίας το κύριο μέρος αφορά εξοπλισμούς του Ναυτικού και της Αεροπορίας, η δυσανάλογη κατανομή των πόρων είναι βέβαιο ότι θα διευρυνθεί ακόμη περισσότερο σε βάρος του Στρατού Ξηράς.
Το παραπάνω γεγονός, πάντα κατά την άποψη μου, ούτε ηθικό ούτε και δίκαιο είναι καθόσον και οι τρεις κλάδοι των Ενόπλων Δυνάμεων την αυτή αποστολή εκτελούν και κανείς χωρίς τον άλλον δεν μπορεί να εκτελέσει αυτή μεμονωμένα. Επομένως κανείς δε δικαιούται με βάση τα όσα παραπάνω ανάφερα να οικειοποιείται τους υπόψη ανταποδοτικούς πόρους καθιστώντας τους μερισματούχος του Ναυτικού και Αεροπορίας σε ¨πατρικίους¨ και τους μερισματούχους του ΜΤΣ σε ¨πληβείους¨
Η Ε.Α.Α.Σ. είχε και έχει ως προτεραιότητα της την αποκατάσταση της διαχρονικής και με οικονομικό κόστος σε βάρος των μελών της αδικία, θα αγωνισθεί δε με κάθε τρόπο να αποκατασταθεί το δίκαιο και ηθικό, μη επιτρέποντας περαιτέρω παράταση της υφιστάμενης κατάστασης.
Πρόσφατα για το υπόψη θέμα, το Δ.Σ./ΜΤΣ, στο οποίο συμμετέχω ως μέλος, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ και υπέβαλε Σχέδιο Νόμου για τη Κατανομή των Ανταποδοτικών Πόρων Από το ΥΠΕΘΑ στα Μ.Τ. των Κλάδων Ανάλογα με τον Αριθμό των Ασφαλισμένων τους.
Αναμένουμε, παρακολουθούμε και έχοντες το δίκαιο με το μέρος μας, ευελπιστούμε στην αυτονόητη δικαίωση μας. Το λόγο έχει τώρα ο αρμόδιος Υπουργός για τη προώθηση και ψήφιση του υπόψη σχεδίου νόμου από τη Βουλή των Ελλήνων.
Καλό καλοκαίρι σε όλες και όλους. Ο αγώνας συνεχίζεται…

Αντγος ε.α. Βασίλειος Ροζής
Πρόεδρος ΕΑΑΣ

Ο Πάρις Καρβουνόπουλος είναι δημοσιογράφος από το 1986. Από το 1993 καλύπτει το ρεπορτάζ του ΥΠΕΘΑ. Εργάστηκε στον ΑΝΤΕΝΝΑ από το 1991 ως το 2015. Επικεφαλής της ιστοσελίδας Onalert.gr από το 2010 ως τον Ιανουάριο του 2016. Σήμερα είναι στρατιωτικός συντάκτης της Real News και συνεργάτης του Reuters . Επικεφαλής του Militaire.gr από τις 29 Φεβρουαρίου 2016