Γράφει ο

Κωνσταντίνος Λιούτας

Σγος ε.α.
Απόφοιτος 32ης Σειράς ΣΤΥΑ

 

Εν όψει των εκλογών της ΕΑΑΑ για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου την Κυριακή 25  Νοεμβρίου 2018 η έως τώρα πρακτική είναι οι υποψήφιοι της Ένωσης να καταθέτουν ένα βιογραφικό σημείωμα για δημοσίευση στη ΗτΑ προκειμένου να κάνουν γνωστή την υποψηφιότητά τους. Το βιογραφικό σε μεγάλο βαθμό περιέχει την ε.ε. σταδιοδρομία (ειδικότητα, καθήκοντα, μεταθέσεις, τοποθετήσεις εξωτερικού, σχολεία της Π.Α, που είναι βέβαιο ότι όλα τα μέλη της Ένωσης διαθέτουν ανάλογα της θέσης που υπηρέτησαν) με αυτονόητες γενικόλογες συναισθηματικές αναφορές περί ενότητας κ.λ.π. που ελάχιστα ενδιαφέρουν το εκλογικό σώμα.

Εκ των υστέρων, και αφού έχει επιτευχθεί ο στόχος της εκλογής κάποια από τα μέλη του ΔΣ αποκαλύπτουν τις πραγματικές τους προθέσεις σε ότι αφορά τη λειτουργία και τη δράση της ΕΑΑΑ, πολλές φορές σε πλήρη δυσαρμονία με τις προσδοκίες της πλειοψηφίας των μελών, λησμονώντας πολύ γρήγορα ότι είναι αιρετά μέλη ενός Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία οφείλουν να τιμήσουν την εμπιστοσύνη των συναδέλφων τους από τους οποίους αντλούν την εξουσία να αποφασίζουν και να διαχειρίζονται τις υποθέσεις της Ένωσης.

Είναι καιρός πλέον οι υποψήφιοι, προεκλογικά όπως συμβαίνει σε κάθε εκλογική αναμέτρηση για την ανάδειξη αιρετών οργάνων, να κάνουν γνωστές τις απόψεις τους για το όποιο όραμά τους για την Ένωση αναφερόμενοι, τουλάχιστον επιγραμματικά, σε όλο το φάσμα των λειτουργιών και δραστηριοτήτων της ΕΑΑΑ. Η ΗτΑ και κάθε άλλο μέσο, έντυπο και ηλεκτρονικό, οφείλουν να δώσουν το κατάλληλο χώρο σε όλους τους υποψηφίους προκειμένου να επικοινωνήσουν στα μέλη τις ιδέες τους για την Ένωση.

1. Κατά την ταπεινή μου άποψη όσοι φιλοδοξούν (θεμιτό) να ασχοληθούν με τα κοινά της ΕΑΑΑ ζητώντας την ψήφο των συναδέλφων μας, ιδιαίτερα αυτοί που αναφέρονται στον εκσυγχρονισμό της Ένωσης, θα πρέπει να γνωστοποιήσουν αν είναι στις προθέσεις τους να αναλάβουν πρωτοβουλίες και δράσεις με σκοπό.

α) Να εκσυγχρονιστεί η αντισυνταγματική και αντιδημοκρατική διάταξη για την εκλογή του προέδρου και αντιπροέδρου καταργώντας το κριτήριο της προνομιακής εκλογής όσων φέρουν το βαθμό του ε.α. Απτχου και Υπτχου. Ο Ασμχος ε.α Σπήλιος Σπηλιωτόπουλος έγινε Υπουργός Εθνικής Αμύνης αλλά δεν μπορούσε, ούτε μπορεί να γίνει, πρόεδρος της ΕΑΑΑ.
β) Να κατοχυρωθούν θεσμικά οι εκλογές στα παραρτήματα καθώς ο διορισμός παραπέμπει σε αλήστου μνήμης εποχές που δεν έχουν καμία σχέση με το δημοκρατικό πολίτευμα. Δυστυχώς οι «εκλογές»-σφυγμομετρήσεις (ΝΟΜΙΜΟΤΑΤΕΣ) που γίνονται στα παραρτήματα είναι άτυπες και το αποτέλεσμα, αν και ουσιαστικό, δεν δεσμεύει νομικά αλλά μόνο ηθικά το ΔΣ της ΕΑΑΑ που διατηρεί το δικαίωμα να διορίσει τα μέλη του ΔΣ των παραρτημάτων κατά την κρίση του.

2. Να διευκρινίσουν ότι δεν θα αποδεχτούν καμία τροποποίηση του άρθρου 1 της Φ.454/ΑΔ452352 παρ.3 (ΦΕΚ 1142/2002) που αναφέρει ότι οι θέσεις των υπολοίπων εννέα (9) τακτικών μελών (πλην προέδρου και αντιπροέδρου) καλύπτονται από τους πλειοψηφήσαντες κατά τις εκλογές για την ανάδειξη του ΔΣ υποψηφίους, ανεξάρτητα βαθμού, ειδικότητας ή προέλευσης αυτών.
Είναι οξύμωρο σήμερα που ο συνδικαλισμός έχει θεσμοθετηθεί στις ΕΔ χωρίς καμία προϋπόθεση και διάκριση, όπως επιτάσσει το σύνταγμα, για την ανάδειξη των συλλογικών οργάνων των ε.ε συναδέλφων, η συλλογική έκφραση των αποστράτων να διέπεται από διάταγμα της επταετίας που καταργεί τα συνταγματικά τους δικαιώματα και ελευθερίες και προσβάλλει βάναυσα το δημοκρατικό πολίτευμα.
Η βασική δημοκρατική αρχή είναι η αρχή της πλειοψηφίας για την ανάδειξη των αιρετών μελών ενός συλλογικού οργάνου. Η κατά καιρούς επιχειρούμενη φαλκίδευση της ψήφου για την εκλογή των μελών του ΔΣ με τη δήθεν αντιπροσωπευτικότητα έχει ως στόχο τον πλήρη έλεγχο του ΔΣ της ΕΑΑΑ και των αποστράτων και επιβάλει σε κάθε συνάδελφο να αντισταθεί ασυμβίβαστα και με κάθε μέσο στον περαιτέρω περιορισμό των ατομικών και συλλογικών του δικαιωμάτων.

3. Επιπρόσθετα για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος και αυξημένης ευαισθησίας των μελών της ΕΑΑΑ είναι επίσης απαραίτητο να γνωρίζουμε τις απόψεις για:
α. Τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου παραθερισμού έτσι ώστε, με απόλυτη διαφάνεια, να γίνει δικαιότερο λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική του διάσταση. Πως είναι δυνατόν τα κριτήρια του Παραθερισμού να είναι ίδια για τους 19.000 μετόχους (ε.ε.) και τους 14.000 μερισματούχους (ε.α) του ΜΤΑ όταν στους ε.α διατίθενται λιγότερο από το 20% των διαθέσιμων δωματίων; Ποια πρέπει να είναι η πολιτική της ΕΑΑΑ για τα δωμάτια που μισθώνει στη ΣΚΟΤΙΝΑ και πληρώνονται αποκλειστικά από τις κρατήσεις των μελών;
β. Την ανάγκη όλα τα πρακτικά του ΔΣ της ΕΑΑΑ να κοινοποιούνται άμεσα στα Παραρτήματα. Δεοντολογικά δεν νοείται το ΔΣ της ΕΑΑΑ να λαμβάνει αποφάσεις που δεν κοινοποιούνται στα μέλη των ΔΣ των Παραρτημάτων.
γ. Την προστασία της αυτοτέλειας του ΜΤΑ, την απόδοση των οφειλόμενων ποσών από ΕΚΑΒ, Eurocontrol κ.λ.π καθώς και την αντιμετώπιση των προτάσεων υφαρπαγής των κοινωνικών πόρων του Ταμείου.
δ. Τις πρωτοβουλίες που θα ληφθούν από την ΕΑΑΑ για την αλλαγή του ονόματος της νέας σχολής (ΣΜΥΑ) με ένα νέο όνομα που θα αναβαθμίζει πραγματικά τη σχολή και θα διατηρεί στις επιμέρους κατευθύνσεις τις ιστορικές ονομασίες των σχολών (ΣΤΥΑ. ΣΥΔ, ΣΙΡ) όπως συμβαίνει με τη ΣΜΑ.

4. Οι υποψήφιοι πρόεδροι, αντιπρόεδροι και μέλη του ΔΣ είναι κατά την άποψή μου αναγκαίο να λάβουν θέση για όλα τα παραπάνω καθώς και για κάθε άλλο θέμα που κατά τη γνώμη τους είναι σημαντικό για τα μέλη της ΕΑΑΑ.
Είναι επίσης ηθική υποχρέωση κάθε απερχόμενου μέλους του ΔΣ, που ζητά την ψήφο των συναδέλφων για την επανεκλογή του, να κάνει γνωστή τη δράση του κατά τη διάρκεια της τριετίας και πως αυτή υπηρέτησε και ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των μελών που τον τίμησαν με την ψήφο τους.
Έτσι θα μπορεί ο καθένας και η καθεμία από τα μέλη της ΕΑΑΑ να γνωρίζει τις ουσιαστικές απόψεις και θέσεις των υποψηφίων δίνοντας ανάλογα και την ψήφο του.

ΥΓ. Αυτοί που εμμονικά κατά καιρούς απευθύνονται στο ΓΕΑ, ως προνομιακοί συνομιλητές, και πιέζουν σύμφωνα με τις επιθυμίες τους για την ωμή παρέμβαση του Επιτελείου (κάποιες φορές με επιτυχία) σε ένα αιρετό ΔΣ και στο αυτοδιοίκητο της Ένωσης, καλό και τίμιο θα είναι να θέσουν τον εαυτό τους στην κρίση των συναδέλφων καταθέτοντας προεκλογικά και με απόλυτη σαφήνεια τις προτάσεις τους για τη θεσμική λειτουργία της ΕΑΑΑ. Αυτό επιτάσσουν οι δημοκρατικοί κανόνες για όσους φιλοδοξούν να διορθώσουν τα, κατά την άποψή τους, κακώς κείμενα της ΕΑΑΑ και όχι έκδοση διαταγών του ΓΕΑ για Έλληνες πολίτες ή σχέδια που θα αποκαλυφθούν μετά και αφού θα έχουν υφαρπάξει την ψήφο των συναδέλφων.

Σγος ε.α.
Απόφοιτος 32ης Σειράς ΣΤΥΑ

Ο Πάρις Καρβουνόπουλος είναι δημοσιογράφος από το 1986. Από το 1993 καλύπτει το ρεπορτάζ του ΥΠΕΘΑ. Εργάστηκε στον ΑΝΤΕΝΝΑ από το 1991 ως το 2015. Επικεφαλής της ιστοσελίδας Onalert.gr από το 2010 ως τον Ιανουάριο του 2016. Σήμερα είναι στρατιωτικός συντάκτης της Real News και συνεργάτης του Reuters . Επικεφαλής του Militaire.gr από τις 29 Φεβρουαρίου 2016