Γράφει ο

Παναγιώτης Καράμπελας

Επίτιμος Πρόεδρος Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ (ΣΑΣ)

Εκτιμώ ότι οι λόγοι επίσκεψης ¨Υψηλών¨ προσκεκλημένων, ότι χρήζουν αναγκαίας εμπεριστατωμένης και αναλυτικής– μοιραίως εκτεταμένης – ενημέρωσης, για εξαγωγή συμπερασμάτων.      

Από ανάρτηση σε ιστοσελίδα της 22-10-17, πληροφορηθήκαμε ότι  ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού κ. Αλκ. Στεφανής, ανακοίνωσε στον ΑΝΥΕΘΑ κ. Δημ. Βίτσα, ότι κατόπιν προσκλήσεως του Έλληνα Αρχηγού Υπαξιωματικών Ανθστή κ. Λουκά Τσιαμαντά, ο Αρχηγός Υπαξιωματικών των Η.Π.Α, θα βρισκόταν στην Ελλάδα, στη ΣΜΥ, στις 7 και 8 Νοεμβρίου, όπου θα εκφωνούσε και ομιλία στους σπουδαστές, για το μέλλον των Υπαξιωματικών!.   

Ο κ. Στεφανής πρόσθεσε μάλιστα και για διοργάνωση συνεδρίου στα Τρίκαλα, με τη συμμετοχή Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Αποστράτων στελεχών ¨για να δούμε αν αυτό το ισχυρό αποτύπωμα της αλλαγής της Σχολής θα γίνει κάτι ανάλογο και στον Ελληνικό Στρατό¨, όπως είπε. Ήδη οι Υπασπιστές Διοίκησης ΓΕΣ, της 1ης Στρατιάς και ΣΜΥ Ανθστές Λουκάς Τσιαμάντας, Αθανασία Γκίκα και Σπύρος Πλεξίδας έχουν ξεκινήσει τις πρώτες επαφές για τα της υποδοχής του Αμερικανού Αρχηγού Υπαξιωματικών.

Όντως ο Sergeant Major of the Army (SMA) κ. Daniel A. Dalley, ήρθε στην Ελλάδα. Πρώτα επισκέφθηκε εθιμοτυπικά τον Α/ΓΕΣ κ. Στεφανή, ο οποίος, από σχετική φωτογραφία, του επέδωσε πλακέτα και ασφαλώς θα είχαν συζήτηση, εκτιμάται και ενημέρωση για το τι ισχύει στον Αμερικανικό Στρατό, για τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του κ. Dalley έναντι του Κλάδου Υπαξιωματικών του Στρατού, καθώς και της στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας της Χώρας του.

Με την ευκαιρία μάθαμε ότι και στην Ελλάδα αρχίσαμε να προσαρμοζόμαστε με το Αμερικάνικο σύστημα, αφού διαβάσαμε ότι έχουν οριστεί στο Σ.Ξ. Υπασπιστής Διοίκησης στο ΓΕΣ (υποθέτουμε παρά τον Α/ΓΕΣ), στην 1η Στρατιά και στη ΣΜΥ. Αυτό είναι μια παραλλαγή των όσων ισχύουν στο Στρατό των Η.Π.Α. Βέβαια άγνωστο αν έχει και κάποια ομοιότητα με τα ισχύοντα στον Αμερικάνικο Στρατό, για να εξαχθούν και πληρέστερα συμπεράσματα. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Είναι κάτι που πριν ένα περίπου χρόνο αποκάλυψε ο κ. ΥΕΘΑ ότι τον απασχολούσε σοβαρά πώς θα κάνουμε τον Υπαξιωματικό Στρατηγό, κατά τα Αμερικανικά πρότυπα. Φαίνεται ότι έτσι τον είχαν συμβουλεύσει οι ¨αρμόδιοι ¨ σύμβουλοί του, δεδομένου ότι διαχρονικά οι ομόφρονές των αγωνίζονται να εγκαταστήσουν και στην Ελλάδα Κλάδο Υπαξιωματικών!!

Πρόκειται για μια προσπάθεια που από πολλά χρόνια επιχειρείται, ώστε με κάθε τρόπο να περιοριστεί η εξέλιξη των αποφοίτων των ΑΣΣΥ μέχρι το βαθμό του Ανθυπασπιστή, ακόμη και τώρα που οι Παραγωγικές Σχολές Υπαξιωματικών έχουν ενταχθεί στην Ανωτέρα Εκπαίδευση (Ν. 2913/01).

Αρχικά το πρώτο εγχείρημα έγινε το 1973 στην ΠΑ. Τότε, μια ομάδα, της οποίας αρχηγός ήταν ο Ταξχος (τότε) κ. Σκουτέλης, περιερχόταν στις μονάδες της ΠΑ και σε κοινές ενημερώσεις Αξιωματικών και Υπαξιωματικών ενημέρωνε ότι η υπηρεσία που ενδιαφερόμενη για το καλό και την εξέλιξη των Υπαξιωματικών είχε μελετήσει ένα σχέδιο εξέλιξής των μέχρι το βαθμό του Ανθυπασπιστή, με διαβαθμίσεις Α, Β, Γ, Δ,, όπου για κάθε διαβάθμιση θα υπήρχε και αντίστοιχη σημαντική αύξηση αποδοχών! Αυτό ήταν το τυρί, γιατί η φάκα ήταν ότι στο εξής θα καθιερωνόταν Σώμα Υπαξιωματικών. Τούτο μετά από έντονες αντιδράσεις και παρεμβάσεις αποσοβήθηκε, ιδιαίτερα με την σθεναρή θέση και παρέμβαση του τότε Α/ΓΕΑ κ. Αλέξανδρου Παπανικολάου.

Ανάλογο σκηνικό επαναλήφθηκε και πάλι με σχέδια για εξέλιξη των Υπαξιωματικών μέχρι το βαθμό του Επισμηναγού. Αργότερα με άλλο σχέδιο για ίδρυση κατώτερων σχολών με απόφοιτους Γυμνασίου και εξέλιξη μέχρι Ανθυπασπιστές και ανώτερων σχολών με πτυχιούχους ΤΕΙ με εξέλιξη μέχρι Αντισμήναρχοι. Και πάλι σώφρονες, διορατικοί και ρεαλιστές ηγέτες της Π.Α. με παρεμβάσεις απέτρεψαν και αυτές τις παραπλανητικές, ανεδαφικές και ασύμφορες για τη μαχητικότητα της ΠΑ ¨εισηγήσεις¨..

Οι ¨προσπάθειες¨ υποβάθμισης, όμως, δεν σταμάτησαν. Έτσι φτάσαμε σε  Σχέδιο για τη δυνατότητα εξέλιξης των Ανθυπασπιστών (χωρίς καμία αναφορά για την προέλευση αυτών) σε Αξιωματικούς, με κάποιες απροσδιόριστες εξετάσεις για κάλυψη όσων κατά περίπτωση θέσεων Αξιωματικών θα απαιτούνταν, κάθε φορά!  Μια κατάλληλη στρόφιγγα ελέγχου ροής-εξέλιξης, που σύντομα θα έκλεινε και θα ασφαλιζόταν οριστικά σε θέση κλειστή, οπότε ο στόχος για Σώμα Υπαξιωματικών θα είχε επιτευχθεί. Μετά από διαδοχικές έντονες παρεμβάσεις στην ηγεσία της ΠΑ, σε Υπουργούς, βουλευτές κ.λ.π, ακολούθησαν δύο νέα σχέδια στα οποία αποτυπώθηκαν οι περισσότερες των προτάσεων του ΣΑΣ και όχι μόνο. Δυστυχώς παρά το ότι και στο τελευταίο Σχέδιο υπήρξαν σημαντικές παρατηρήσεις-αντιρρήσεις-προτάσεις του ΣΑΣ, εντούτοις ο τότε ΥΕΘΑ τις κράτησε στο συρτάρι του. Ο νέος ΥΕΘΑ, αιφνιδιαστικά κατέθεσε σχεδόν αυτούσιο το τελευταίο-τρίτο σχέδιο, το οποίο τελικά έγινε ο ατελής – για όλες τις κατηγορίες και προελεύσεις Αξιωματικών,  Ν.3883/10.

Παρά το διάστημα που μέχρι τότε είχε μεσολαβήσει, ο βασικός νόμος (Ν. 2913/01), ο οποίος ήταν ιδιαίτερα σημαντικός, τόσο για τους αποφοίτους των ΑΣΣΥ των ΕΔ, όσο και για τη διάρθρωση της εικόνας και της δομής του προσωπικού τους έμενε ακόμη ανεφάρμοστος. Προς το σκοπό αυτό είχε συγκροτηθεί διακλαδική επιτροπή ΕΔ, η οποία, υπολειτουργούσα για πολλά χρόνια και με κάποιες αραιές συνεδριάσεις της, εξέταζε το όλο θέμα με ¨πολλούς προβληματισμούς της¨ για τις επιπτώσεις στο κάθε όπλο σε ενδεχόμενη πλήρη εφαρμογή του υπόψη νόμου! Σε κάποια φάση των εργασιών της διαπιστώθηκε ένα εμπόδιο για να συνεχίσει το έργο της η επιτροπή. Τούτο αναφερόταν στο γεγονός ότι στην ΠΑ υπήρχαν τρεις σχολές ΑΣΣΥ, έναντι μιας των δύο άλλων όπλων. Αποφάσισαν ότι θα έπρεπε να προηγηθεί η ενοποίηση των τριών αυτών σχολών σε μία, προκειμένου η επιτροπή να επανέλθει και να ασχοληθεί πάλι με το θέμα.

Το γεγονός αυτό οδήγησε της ΠΑ στη συγκρότηση άλλης, δικής της επιτροπής, προκειμένου να εισηγηθεί σχετικά. Μπροστά στο νέο αυτό εμπόδιο ο Σύλλογος Αποφοίτων ΣΤΥΑ (ΣΑΣ) με επιτροπή του μελέτησε το όλο θέμα και υπέβαλλε έγκαιρα σχετική ολοκληρωμένη μελέτη.

Στη μελέτη αυτή πέραν των εισηγήσεων για λειτουργία, προγράμματα, ειδικότητες, εποπτικά μέσα, εργαστήρια, καθηγητές, εγκαταστάσεις, γυμναστήρια κ.λ.π., ήταν και τα κύρια χαρακτηριστικά προσδιορισμού του τίτλου της νέας ενοποιημένης σχολής. Το σχετικό σκεπτικό της εδραζόταν στο γεγονός ότι είχε ήδη προηγηθεί η προσαρμογή των ΑΣΕΙ προς τα ΑΕΙ (Ν. 3187/03). Ήταν αυτονόητη, εκ τούτου, η ανάγκη εναρμόνισής της νέας Σχολής και προσαρμογή της προς τα ΤΕΙ, που κατά την έκδοση του υπόψη νόμου ανήκαν ακόμη στη Ανωτέρα Εκπαίδευση. Προς τούτο η νέα σχολή κρίθηκε σκόπιμο να φέρει ανάλογα βασικά προσδιοριστικά χαρακτηριστικά στοιχεία αναγνώρισής της, όπως ο τίτλος, καθώς και το επίπεδο λειτουργίας-ακαδημαϊκής εκπαίδευσης. 

Ως τίτλος προτεινόταν Σχολή Τεχνολόγων Αεροπορίας (ΣΤΑ). Σε ότι αφορά το επίπεδο λειτουργίας-εκπαίδευσης, οι όροι ¨Τεχνολογικό και Ίδρυμα θεωρούνται ως ενδεικτικά στοιχεία προσαρμογής-αναβάθμισης, όπου τούτο θα απαιτείται. Επίσης, στις κατευθύνσεις που θα εκπροσωπούν τις σχολές εκάστης προέλευσης, θα πρέπει, για καθαρά λόγους ιστορικούς, αλλά και συνέχειας του όπλου, να αναφέρεται μετά από κάθε κατεύθυνση – με παύλα ή σε παρένθεση – ο ιστορικός τίτλος κάθε αντίστοιχης σχολής προέλευσης (ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΣΙΡ).

Αν τα παραπάνω αναγκαία προσδιοριστικά στοιχεία δεν περιλαμβάνονται στο Ν. 4407/16, οι πασίγνωστες μέχρι σήμερα Σχολές ΣΤΥΑ, ΣΥΔ και ΣΙΡ και σε λίγο θα ξεχαστούν εντελώς, αφού δεν θα αναφέρονται και στα δελτία των Πανελληνίων Εισαγωγικών Εξετάσεων. Έτσι οι χιλιάδες αποστράτων και ε.ε. αποφοίτων των ενοποιούμενων σχολών θα είναι πλέον αγνώστου προελεύσεως και εκπαιδευτικής ταυτότητας, μειώνοντας έτσι καταλυτικά το κύρος και την ιστορία τους, αλλά και θα παραχαράσσεται η ιστορία της ΠΑ.! Ποιους ικανοποιεί αυτό; Πάντως έντονα αδικεί τους αποφοίτους των υπόψη τριών σχολών!! Εκτός εάν τούτο αποτελεί νέο τρόπο έκφρασης ευγνωμοσύνης και αναγνώρισης από την ΠΑ της τεράστιας προσφοράς και των θυσιών στις χιλιάδες αποφοίτων εκείνων των Σχολών που διαλύει ή καταργεί!!!

Αυτονόητο θα ήταν, επίσης, ότι οι ΑΣΣΥ και των άλλων δύο όπλων θα έπρεπε για ανάλογους λόγους εναρμόνισης να αναφέρονται πλέον ως Σχολές Τεχνολόγων Στρατού και ΠΝ, προσθέτοντας με παύλα ή εντός παρενθέσεως τη σχολή προέλευσης (ΣΜΥ, ΣΜΥΝ), αντίστοιχα. Έτσι θα αναδεικνύεται και η αναβάθμιση των Σχολών αυτών σε Ανώτερο Τεχνολογικό εκπαιδευτικό επίπεδο και κατ’ επέκταση θα μπορούσε να επιτευχθεί η συνολική προσαρμογή όλων των ΑΣΣΥ των ΕΔ προς τα ΑΣΕΙ,  ως Ανώτερα Στρατιωτικά Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ( ΑΣΤΕΙ) ΕΔ.

Ωστόσο, το 2010 το ΑΑΣ, αγνοώντας ή και αποσιωπώντας-αποκρύπτοντας τις προτάσεις του ΣΑΣ, σε σχετική συνεδρίαση είχε αποφασίσει ως τίτλο της νέας σχολής, το  Σχολή Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΥΑ),. Μετά τη σύνταξη το Σ/Ν για την ενοποίηση των σχολών, παρά τις προηγηθείσες ενημερώσεις και παρεμβάσεις, επιστολές Συλλόγων, αναρτήσεις σε ιστοσελίδες προς Α/ΓΕΑ, ΥΕΘΑ διαπιστώθηκε ότι όχι μόνον δεν λήφθηκαν υπόψη οι απόλυτα τεκμηριωμένες εισηγήσεις, αλλά και ότι στον τίτλο του ΑΑΣ (ΣΜΥ) είχε προστεθεί, το ¨Μονίμων¨ (ΣΜΥΑ). Ένας προάγγελος-αρωγός των εξελίξεων που είχαν σχεδιαστεί και εκφραστεί, με τους προαναφερθέντες ¨προβληματισμούς¨ του κ. Καμμένου!

Διερωτάται κάθε σόφρονας-στέλεχος ζυμωμένο σε μονάδες και επιτελεία, γιατί να προκαλούνται αναταράξεις και διχαστικές συνθήκες στα στελέχη της ΠΑ με αυτού του είδους εμμονές; Αντί να ασχοληθούμε με τη πραγματική βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε όλες τις παραγωγικές σχολές Αξιωματικών και Υπαξιωματικών, αντί να επαναξιολογήσουμε τις πραγματικές ανάγκες προσωπικού ανά ειδικότητα και προέλευση για ρεαλιστική-ορθολογική και αποτελεσματική στελέχωση (και όχι με προσχηματική και ενίοτε υπέρτερων των απαιτουμένων προσόντων-σπουδών προσωπικού-overqualified personnel, για άλλους λόγους) σε κάθε τομέα-δραστηριότητα, με κριτήρια παραγωγικά, επιχειρησιακά, οικονομοτεχνικά και ασφάλειας προσωπικού και μέσων, να πασχίζουν πώς θα βρουν τρόπο να απαλλαγούν ή να υποβαθμίσουν τον ανταγωνιστικό, πλέον, Υπαξιωματικό Ανώτερης Εκπαίδευσης;

Σε επιστολές, επίσης και υπομνήματα προς ΥΕΘΑ, Α/ΓΕΑ, αλλά και σε αναρτήσεις σε ιστοσελίδες στρατιωτικού ενδιαφέροντος, είχαν επισημανθεί, ενημερωτικά για όσους αγνοούν τι συμβαίνει στην USAF, κάποια σημαντικά στοιχεία, σχετικά με την δομή και την ιεραρχία στον Αμερικανικό Σώμα Υπαξιωματικών, όπως:

  1. Το σώμα Υπαξιωματικών  της USAF προέρχεται από ένα είδος εθελοντών, χωρίς καμία ανάλογη με τις ΑΣΣΥ επαγγελματική εκπαίδευση (περιγραφή: NCO training and education typically includes leadership and management as well as service-specific and combat training).
  2. Μετά από ειδικές εκπαιδεύσεις και σε σχολεία διαμόρφωσης στελεχών, ο αρχαιότερος και ικανότερος Αρχισμηνίας Διοίκησης, Chief  Master Sergeant of Air Force, τοποθετείται, ως μορφή δίδυμης εξουσίας, κάτω και δίπλα από τον Αρχηγό Αεροπορίας. Αυτός μαζί με τον Υπουργό της Αεροπορίας, τον Αρχηγό του Επιτελείου και τον Υπαρχηγό θεωρείται ως ανώτατη ηγεσία της Αεροπορίας, ενώ βάση πρωτοκόλλου φέρει βαθμό ισάξιο με Αντιπτέραρχο κ.λ.π.!
  3. Στα καθήκοντα του Αρχισμηνία αυτού είναι να ενημερώνει και να συμβουλεύει τους στρατιωτικούς και πολιτικούς του προϊστάμενους, μέλη της κυβέρνησης όλων των επιπέδων, όπως και να καταθέτει στην επιτροπή της γερουσίας για θέματα που αφορούν τους τομείς δραστηριότητας και λειτουργίας των Υπαξιωματικών, τα εισοδήματα, τις συνθήκες διαβίωσης, την ετοιμότητα, το ηθικό, την κατάλληλη αξιοποίηση και την πρόοδό τους, εκπροσωπώντας ταυτόχρονα τα συμφέροντά τους!
  4. Ανάλογα ισχύει και για κάθε επικεφαλής Αεροπορικής Δύναμης και κάθε διοικητή μονάδας, όπου υπάρχει και εκεί ένας Αρχισμηνίας Διοίκησης (Command Chief Master Sergeant)
  5. Επίσης, κάτω και δίπλα από κάθε Μοίραρχο υπάρχει ένας αρχαίος Υπαξιωματικός με το τίτλο του First Sergeant.

Αυτά ισχύουν στην Αμερικάνικη Αεροπορία, όπου και οι αναφερθέντες παραπάνω τίτλοι. Στο Στρατό ο αντίστοιχος του Chief Master Sergeant of Air Force είναι Sergeant Major of the Army (SMA) τα ανάλογα καθήκοντα και αρμοδιότητες του οποίου ορίζονται από το Στρατό.

Μήπως υπάρχουν αυταπάτες ότι θα ήταν πιθανόν να εφαρμοστεί κάτι ανάλογο και στην Ελλάδα; Πέραν τούτου, μείζονος σημασίας είναι το γεγονός, ότι αυτή η δομή, η αποστολή και η ιεραρχία των Αξιωματικών και Υπαξιωματικών στις Αμερικανικές ΕΔ, ισχύει από την εποχή της ιδρύσεως των Ενόπλων Δυνάμεών τους!!

Όλα τα παραπάνω, ιδιαίτερα μετά από την επίσημη πρόσκληση και υποδοχή του Αμερικανού Αρχηγού Υπαξιωματικών, είναι εύλογο να δημιουργούν προβληματισμό για συνέχιση του από ετών κυοφορούμενου – από μικρό πυρήνα ¨ διαχρονικών, εμμονικών μελετητών¨ – σχεδίου ανατρεπτικής αναδιοργάνωσης των ΕΔ, με την σταδιακή κατάργηση των Ανώτερων Παραγωγικών Σχολών Υπαξιωματικών και αντικατάστασή τους με Σώμα Υπαξιωματικών στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, υπό μορφή εθελοντών-μισθοφόρων, ανάλογο των Αμερικανικών ΕΔ.

ΔΥΣΤΥΧΩΣ, φαίνεται ότι εννοούν να παραβλέπουν τις παρακινδυνευμένες σοβαρότατες επιπτώσεις στη λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα της μαχητικότητας των ΕΔ με αυτή την μεθόδευση ανατροπής του δοκιμασμένου διαχρονικού συστήματος δομής και οργάνωσης των Ενόπλων Δυνάμεών μας!!

Αποφεύγεται η αξιολόγηση πολλών άλλων σημαντικών παραμέτρων που είναι βέβαιο ότι θα επηρεάσουν καταλυτικά τις σχέσεις και τη συνεργασία του προσωπικού, όταν τέτοιες προσπάθειες φαίνεται ότι αποπνέουν έντονη την οσμή εκδικητικής και μειωτικής συμπεριφοράς. Παραβλέπεται η υψηλή και διαχρονική άριστη ποιότητα σχέσεων και συνεργασίας της συντριπτικής πλειοψηφίας των Αξιωματικών από Σχολές Αξιωματικών – ιδιαίτερα των ιπταμένων – και των Υπαξιωματικών από παραγωγικές σχολές Υπαξιωματικών. Αγνοείται ή παραβλέπεται ότι με τη μακρά συνεργασία και το επίπεδο ευθύνης εκάστου έχουν διαμορφωθεί στενοί δεσμοί, συναισθηματικοί και εργασιακοί μεταξύ τους, που συντελούν ή και  διατηρούν σε υψηλά επίπεδα τη διαθεσιμότητα και επιχειρησιακή αξιοποίηση των οπλικών συστημάτων. Τούτο έχει ομολογηθεί ευθαρσώς από το πλείστο των Διοικητών Μονάδων και Α/ΓΕΑ, των οποίων οι παρεμβάσεις υπήρξαν πάντοτε σθεναρές, αποφασιστικές και αποτρεπτικές ανάλογων σχεδιασμών, που θα επηρέαζαν το φρόνημα, το ηθικό και τη συνοχή του προσωπικού τους. Και δικαιώθηκαν εκ του αποτελέσματος. Ωστόσο, οι λίγοι ¨εμμονικοί¨ αρνούνται, από κάποια στιγμή, ακόμη και σήμερα, να βλέπουν τον Υπαξιωματικό ως Αξιωματικό!. Τον εννοούν ως μόνιμα εντελλόμενο και χαμηλής εκτίμησης άτομο! Εμπάθεια, κόμπλεξ, ιδιοτέλεια, ρατσισμός;     

Κύριοι, μην παίζετε με τη φωτιά. Πειράματα με κάτι ξένο-καινούργιο, με αμφίβολης ποιότητας προσωπικού, επαγγελματισμό, ικανότητες, φρόνημα και με ιδιαίτερα χρονοβόρες και αστάθμητες προοπτικές προσαρμογής στην Ελληνική πραγματικότητα για τη διαχείριση και συντήρηση πανάκριβων-υψηλής τεχνολογίας οπλικών συστημάτων και μέσων, είναι ΒΕΒΑΙΟ ότι θα υπάρξουν σοβαρά επακόλουθα στη διαθεσιμότητα και στην ετοιμότητα αυτών, αλλά και στη μαχητικότητα και αποτελεσματικότητα των ΕΔ!!  Ιδιαίτερα, της αιχμής του δόρατος των ΕΔ, της ΠΑ, τα οπλικά συστήματα της οποίας είναι εξαιρετικά υψηλών απαιτήσεων τεχνογνωσίας και ανεκτίμητης αξίας ιδρώτας του Ελληνικού λαού, για να του διασφαλίζει την ελευθερία του.

Ώρα, λοιπόν, για ανάληψη υπεύθυνων θέσεων, από κάθε θεσμικό και υπηρεσιακό αρμόδιο, όσο είναι νωρίς. Άμεση κατάθεση σχετικής τροπολογίας στο Ν. 4407/16 και ανάλογη προσαρμογή των δελτίων Πανελλήνιων Εισαγωγικών Εξετάσεων Στρατιωτικών Σχολών.

Οψόμεθα.

Ο Πάρις Καρβουνόπουλος είναι δημοσιογράφος από το 1986. Από το 1993 καλύπτει το ρεπορτάζ του ΥΠΕΘΑ. Εργάστηκε στον ΑΝΤΕΝΝΑ από το 1991 ως το 2015. Επικεφαλής της ιστοσελίδας Onalert.gr από το 2010 ως τον Ιανουάριο του 2016. Σήμερα είναι στρατιωτικός συντάκτης της Real News και συνεργάτης του Reuters . Επικεφαλής του Militaire.gr από τις 29 Φεβρουαρίου 2016