Για αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην έκδοση της Υπουργικής Απόφασης, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 54 του ν. 3421/2005 για τους ανυπότακτους εξωτερικού λόγω των εκτάκτων συνθηκών που προκάλεσε η πανδημία, κάνουν λόγο σε ερώτηση τους προς τον ΥΕΘΑ , 27 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Αναφέρουν:

Σε ερώτηση που καταθέσαμε στις 4-5-2020 με αρ. πρωτ. 6174 και θέμα «Ρυθμίσεις για τους στρατεύσιμους κατοίκους εξωτερικού» καταγράψαμε ζητήματα τα οποία αφορούν Έλληνες κατοίκους εξωτερικού και για τα οποία απαιτείται έκτακτη αντιμετώπιση λόγω της πανδημίας.

Επανερχόμαστε στο ζήτημα  των ανυπότακτων εξωτερικού που εγκλωβίστηκαν στην Ελλάδα πάνω από τριάντα ημέρες, δεδομένου ότι από την  απάντηση του Υπουργείου (αρ.πρωτ. Φ.900α/2510/17060/19-5-20), δεν προκύπτει άμεση και οριστική λύση.

Συγκεκριμένα στη σχετική απάντηση αναγράφεται μεταξύ άλλων  η διάταξη – πρόβλεψη (ν.3421/2005), για  παράταση του χρονικού διαστήματος των τριάντα ημερών και την ανανέωσή του “μέχρι τη συμπλήρωση τριών (3) μηνών συνολικά, αποκλειστικά σε περιπτώσεις που η είσοδος και παραμονή στην Ελλάδα επιβάλλεται για λόγους προσωπικής ασφάλειας, εξαιτίας σοβαρών, πασίδηλων γεγονότων που συμβαίνουν στις χώρες διαμονής τους. Κατόπιν των ανωτέρω, και με δεδομένο ότι η υγειονομική κρίση έχει ωθήσει σε είσοδο και παραμονή στην Ελλάδα ανυπότακτων εξωτερικού για λόγους προσωπικής ασφάλειας, είναι δυνατή η παράταση του χρόνου παραμονής τους στην Ελλάδα, για όσο χρόνο διαρκούν οι έκτακτες συνθήκες και μέχρι τη συμπλήρωση τριών (3) μηνών συνολικά”.  

Σύμφωνα δε με την παρ.5 του άρθρου 54 του ν.3421/2005: Η διαδικασία, οι λοιπές προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και οι λεπτομέρειες για την υπαγωγή στις διατάξεις της παραγράφου αυτής καθορίζονται, εφόσον απαιτηθεί, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού εφαρμόζεται και στην προκειμένη περίπτωση”.

Όμως στη σχετική απάντηση του κυρίου Υφυπουργού, δεν γίνεται αναφορά στο χρόνο έκδοσης  της Υ.Α προκειμένου να ενεργοποιηθεί η διάταξη για την ανανέωση του χρόνου πλέον των 30 ημερών.

Είναι επομένως εύλογη  η ανησυχία  των ενδιαφερομένων ανυπότακτων εξωτερικού, που  επέλεξαν την Ελλάδα, ως ασφαλέστερο υγειονομικά προορισμό,  οι οποίοι αναμένουν  την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης  για την παράταση της παραμονής τους στη Χώρα.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός     

Προγραμματίζετε και πότε  να εκδώσετε την  Υπουργική Απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 54 παρ. 5 του ν. 2421/2005, ώστε να δοθεί οριστική λύση στο ζήτημα  που ταλαιπωρεί τους ενδιαφερόμενους πολίτες και τις κρατικές αρχές; 

Ο Πάρις Καρβουνόπουλος είναι δημοσιογράφος από το 1986. Από το 1993 καλύπτει το ρεπορτάζ του ΥΠΕΘΑ. Εργάστηκε στον ΑΝΤΕΝΝΑ από το 1991 ως το 2015. Επικεφαλής της ιστοσελίδας Onalert.gr από το 2010 ως τον Ιανουάριο του 2016. Σήμερα είναι στρατιωτικός συντάκτης της Real News και συνεργάτης του Reuters . Επικεφαλής του Militaire.gr από τις 29 Φεβρουαρίου 2016