Η ημέρα σήμερα δεν είναι η καλύτερη για την ελληνική δικαιοσύνη. Πρώτα η αποφυλάκιση Φλώρου και αμέσως μετά η δημοσιοποίηση της απόφασης του ΣτΕ η οποία είναι κάθετα αντίθετη σ΄ όσα το ΣΤ’ Τμήμα του, είχε αποφασίσει για τις περικοπές των δώρων των δημοσίων υπαλλήλων! .Το συγκεκριμένο τμήμα είχε κρίνει ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ τις περικοπές των τριών επιδομάτων -δώρων, που έγιναν με το νόμο 4093/2012 (δώρα και επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και 13ος και 14ος μισθός).

Η Ολομέλεια του ΣτΕ όμως έχει άλλοι άποψη. Με απόφαση κατά πλειοψηφία, (μειοψήφησαν 2 αντιπρόεδροι και 4 Σύμβουλοι Επικρατείας), άναψε “κόκκινο”  στη χορήγηση των δώρων-επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και θερινής άδειας τους (13ος και 14ος μισθός), καταλήγοντας πως ο βασικός μισθός των δημοσίων υπαλλήλων εξασφαλίζει «αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, τόσο σε σχέση με όσους διαβιούσαν στα όρια της φτώχειας όσο και με όσους απασχολούνταν στον ιδιωτικό τομέα με τον κατώτατο βασικό μισθό και ημερομίσθιο».

Σύμφωνα με το σκεπτικό των σχετικών αποφάσεων, η κατάργηση των τριών επιδομάτων, «τεκμηριώνεται επαρκώς» και δεν παρίσταται απρόσφορο μέτρο, και μάλιστα προδήλως, για «την επίτευξη των επιδιωκόμενων   σκοπών, ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν ήταν αναγκαίο, δεδομένου ότι με αυτό το μέτρο, το οποίο εφαρμόζεται γενικά σε όλους τους μισθωτούς του δημόσιου τομέα, γίνεται προσπάθεια εξοικονόμησης και περιορισμού των διογκωμένων δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης, η οποία υπαγορεύεται από επιταγές της Ε.Ε. για μείωση του υπερβολικού δημοσίου ελλείμματος». Περαιτέρω, συνεχίζει η Ολομέλεια του ΣτΕ, «κατά τη λήψη του επίμαχου μέτρου, ο νομοθέτης είχε πλήρη επίγνωση όχι μόνο του εν γένει επιπέδου διαβίωσης του πληθυσμού της Χώρας, αλλά και ειδικά του επιπέδου διαβίωσης των δημοσίων υπαλλήλων».