Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του α Ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167, «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων – Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις»), τα Γενικά Επιτελεία των Κλάδων εκδίδουν μέχρι 31 Οκτωβρίου κάθε έτους προσωρινούς πίνακες, στους οποίους περιλαμβάνονται ονομαστικά οι κρινόμενοι Αξιωματικοί, οι οποίοι (πίνακες) αποστέλλονται χωρίς καθυστέρηση προς όλες τις μονάδες, προκειμένου να ενημερωθούν ενυπογράφως οι ως  Αξιωματικοί, για την άσκηση ή μη ενδίκων βοηθημάτων, ώστε εν συνεχεία να οριστικοποιηθούν (οι πίνακες) και να υποβληθούν προς τα αρμόδια Συμβούλια κρίσεων, για περαιτέρω ενέργειες.

Σύμφωνα, εξάλλου, με την παρ. 26 του άρθρου 18 του Ν.4407/2016 (ΦΕΚ Α΄ 134, «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις»)
, οι εν ενεργεία Αξιωματικοί που προέρχονται από ΑΣΣΥ και κατετάγησαν στις ΑΣΣΥ το έτος 1990, συμπλήρωσαν δε είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι την 31.12.2015 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προκειμένου να αποκατασταθεί η συνταγματική αρχή της ισότητας) διέπονται από το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς.

Φαίνεται όμως ότι στο ΠΝ και στην ΠΑ ,είναι…ξεχασιάρηδες.

Όπως αναφέρει η ΠΟΕΣ σε έγγραφό της  “συνάδελφοί μας που υπηρετούν στο ΠΝ και στην ΠΑ και κατετάγησαν στις ΑΣΣΥ το έτος 1990, προφανώς από αβλεψία, δεν συμπεριελήφθησαν στους προσωρινούς πίνακες κρινομένων Αξιωματικών του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, βάσει των οποίων θα διενεργηθούν οι επερχόμενες ετήσιες τακτικές κρίσεις το έτος 2020.

Προκειμένου να αποφευχθεί άσκοπη ταλαιπωρία, τόσο γραφειοκρατική όσο και ηθική, παρακαλούμε όπως εξετάσετε τη δυνατότητα ορθής επανάληψης των εκδοθεισών προσωρινών πινάκων κρίσεων, ώστε να συμπεριληφθούν και οι Αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ που κατετάγησαν το έτος 1990.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Οι κ.κ ΥΕΘΑ και ΥΦΕΘΑ, προς τους οποίους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους και παρέμβασή τους.

Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους ωσαύτως κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ανάδειξη και θεραπεία του θέματος, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου”.

Ο Πάρις Καρβουνόπουλος είναι δημοσιογράφος από το 1986. Από το 1993 καλύπτει το ρεπορτάζ του ΥΠΕΘΑ. Εργάστηκε στον ΑΝΤΕΝΝΑ από το 1991 ως το 2015. Επικεφαλής της ιστοσελίδας Onalert.gr από το 2010 ως τον Ιανουάριο του 2016. Σήμερα είναι στρατιωτικός συντάκτης της Real News και συνεργάτης του Reuters . Επικεφαλής του Militaire.gr από τις 29 Φεβρουαρίου 2016