Με έγγραφό της προς το υπουργείο Παιδείας η ΠΟΕΣ επισημαίνει ένα σοβαρό πρόβλημα που έχει προκύψει με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών συζύγων στρατιωτικών. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν αίτηση απόσπασης ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ.,μέχρι τις 10 Απριλίου. Αυτό είναι πρόβλημα γιατί οι στρατιωτικοί οι οποίοι μετατίθενται, λαμβάνουν, συνήθως, γνώση της μετάθεσής τους στο χρονικό διάστημα από τα μέσα Ιουνίου έως και μέσα Ιουλίου.

Το έγγραφο της ΠΟΕΣ:

ΠΡΟΣ : κ. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Αρ. Πρωτ. 344/2018 Αθήνα, 03 Απρ 2018

ΚΟΙΝ : – κ.κ. ΥΕΘΑ, ΑΝΥΕΘΑ
– κ.κ. Α/ΓΕΕΘΑ/, Α/ΓΕΣ, Α/ΓΕΝ, Α/ΓΕΑ
– ΠΟΕΣ
– Πρωτοβάθμιες ενώσεις – μέλη μας

ΘΕΜΑ : Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Συζύγων Στρατιωτικών

ΣΧΕΤ : Η με αριθμ. πρωτ. 50692/Ε2/27.3.2018 εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ.

Με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου σας καλούνται οι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν αίτηση απόσπασης ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ., μέχρι τη 10.4.2018 και ώρα 15.00.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο αυτή οι εκπαιδευτικοί που είναι σύζυγοι στρατιωτικών, που τελούν «υπό μετακίνηση» και δεν είναι γνωστός ο τόπος εργασίας τους, δεν θα υποβάλλουν αιτήσεις κατά την παρούσα διαδικασία, αλλά όταν καταστεί γνωστός ο τόπος μετακίνησής τους και θα εξετάζονται (οι αιτήσεις), για την ολοκλήρωσή τους, στο πλαίσιο ύπαρξης λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων.

Όπως σας είναι γνωστό, οι στρατιωτικοί οι οποίοι μετατίθενται, λαμβάνουν, συνήθως, γνώση της μετάθεσής τους στο χρονικό διάστημα από τα μέσα Ιουνίου έως και μέσα Ιουλίου εκάστου έτους, χωρίς ωστόσο να γνωρίζουν την ημερομηνία υλοποίησής τους, καθόσον οι ημερομηνίες ανακοινώνονται αμέσως μετά τις απαντήσεις των Γενικών Επιτελείων, επί τυχόν ασκηθεισών ενδικοφανών προσφυγών.

Οφείλουμε να σας μεταφέρουμε την έντονη ανησυχία των συναδέλφων μας στρατιωτικών, αλλά και πλήθους συζύγων τους, οι οποίοι θεωρούν ότι:

– κατά την ημεροχρονολογία κατά την οποία θα εξεταστούν οι κατά προτεραιότητα αιτήσεις τους, τυχόν να μην υφίστανται λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων, αφού αυτές ενδέχεται να έχουν ήδη καλυφθεί, λόγω της πρωθύστερης συγκρότησης των Συμβουλίων των ΚΥΣΔΕ/ΚΥΣΠΕ,

– η προθεσμία που δόθηκε (δηλαδή η 10.4.2018) καθίσταται ανενεργή, γνωρίζοντας μάλιστα ότι στο παρελθόν οι ημερομηνίες ήταν εντελώς διαφορετικές. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για τις αποσπάσεις του έτους 2017 – 18 η ημερομηνία ήταν η 15η Μαιου, του έτους 2016 – 17 η 12η Μαΐου, του έτους 2015 – 16 η 3η Ιουλίου, ενώ του έτους 2014 – 15 η 25η Ιουνίου.

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να αποσβεστεί οποιαδήποτε εκ των υστέρων αρνητική ενέργεια, παρακαλούμε όπως εξετάσετε το ενδεχόμενο και προς τούτο δεσμευτείτε, ότι, οι ανωτέρω αιτήσεις επιθυμιών των συζύγων των στρατιωτικών θα ληφθούν υπόψη κατά την πρώτη συνεδρίαση των ΚΥΣΔΕ/ΚΥΣΠΕ, ώστε να τεθούν όλοι με ίσους όρους.

Ο Πάρις Καρβουνόπουλος είναι δημοσιογράφος από το 1986. Από το 1993 καλύπτει το ρεπορτάζ του ΥΠΕΘΑ. Εργάστηκε στον ΑΝΤΕΝΝΑ από το 1991 ως το 2015. Επικεφαλής της ιστοσελίδας Onalert.gr από το 2010 ως τον Ιανουάριο του 2016. Σήμερα είναι στρατιωτικός συντάκτης της Real News και συνεργάτης του Reuters . Επικεφαλής του Militaire.gr από τις 29 Φεβρουαρίου 2016