Με έγγραφό του προς την Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης (ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ) ,ο Α/ΓΕΣ Γιώργος Καμπάς ζητά παρέμβαση ώστε να αποκατασταθεί η αδικία που πλήττει τους στρατιωτικούς οι οποίοι χάνουν το στεγαστικό επίδομα, μόνο και μόνο επειδή έχουν τον λογαριασμό της μισθοδοσίας τους στην Τράπεζα Πειραιώς!

Τι έχει συμβεί;

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση για τα νοικοκυριά που εντάσσονται στο πρόγραμμα επιδόματος στέγασης υπάρχουν κριτήρια, μεταξύ των οποίων και ένα όριο ετήσιων τόκων από τραπεζικό λογαριασμό. Το όριο αυτό προκύπτει από σχετικό μαθηματικό τύπο που ορίζεται στην ΚΥΑ.

Το ΥΠΕΘΑ έχει υπογράψει σύμβαση με την Τράπεζα Πειραιώς με βάση την οποία χορηγείται σε στελέχη των ΕΔ προνομιακό επιτόκιο, από 1,8 έως 3%. Αυτό έγινε για καλό, όμως το επιτόκιο αυτό είναι μεγαλύτερο του μέσου καταθετικού επιτοκίου, που είναι στο 0.3%. Η συνέπεια για τους στρατιωτικούς είναι ότι χάνουν το επίδομα στέγασης επειδή υπερβαίνουν το όριο των ετήσιων τόκων, όπως αυτό προβλέπεται στην ΚΥΑ.

Όπως ανφέρει στο έγγραφό του ο Α/ΓΕΣ είναι απαραίτητο να εξεταστεί άμεσα η δυνατότητα τροποποίησης των διατάξεων της ΚΥΑ, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην χάνουν το επίδομα στέγασης.

Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο; Όλα γίνονται αρκεί να υπάρχει θέληση.