Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών, επανέρχεται στο θέμα της αναγκαίας προστασίας και των στρατιωτικών από τον COVID-19. Επισημαίνει σε έγγραφό της ότι πολλές από τις ελλείψεις που παρατηρούνται οφείλονται “είτε σε σε πλημμελή υποστήριξη είτε σε υλικά (πχ για λόγους έκτακτης προμήθειας αυτών, ή απουσίας τους από την αγορά), είτε σε οικονομική μέριμνα”.

Το έγγραφο:

ΘΕΜΑ : Μέτρα Διαχείρισης και Προστασίας κατά της Μετάδοσης του COVID-19

1. Σας γνωρίζουμε ότι, από την πλειοψηφία των αναφορών που μας γνωστοποιούνται σε καθημερινή βάση, σε σχέση με τα μέτρα θέματος, προκύπτει ένα ξεκάθαρο πρόβλημα υποστήριξης των ενεργειών υλοποίησης εν λόγω μέτρων.

2. Πιο συγκεκριμένα, παρά το γεγονός ότι τα ΓΕ κινήθηκαν (και συνεχίζουν) ταχύτατα και με ακρίβεια, παρέχοντας για την προστασία του προσωπικού των ΕΔ συντονιστικές οδηγίες προς πάσα εμπλεκόμενη κατεύθυνση και παρά τα όποια προβλήματα εφαρμογής που προέκυψαν στα επόμενα επίπεδα Διοικήσεως, κατ’ ουσίαν διαπιστώνεται ότι, ιδιαίτερα σημαντικό μέρος των απαιτούμενων ενεργειών αντιμετωπίζει προβλήματα εφαρμογής, ένεκα πλημμελούς υποστήριξης είτε σε υλικά (πχ για λόγους έκτακτης προμήθειας αυτών, ή απουσίας τους από την αγορά), είτε σε οικονομική μέριμνα (πχ χρονοβόρες διαδικασίες προμηθειών, μειωμένοι διαθέσιμοι προϋπολογισμοί για κάθε Μονάδα/Υπηρεσία από το ΥΠ.ΟΙΚ. κλπ).

3. Κατόπιν τούτου και λαμβανομένου υπόψη ότι οι ΕΔ της χώρας δεν μπορούν, ούτε επιτρέπεται να «κατεβάσουν ρολά», ως επίσης είναι αδύνατο να τεθούν υπό μεγάλο περιορισμό ως προς τις μετακινήσεις τους, σε σχέση με την υπόλοιπη κοινωνία, θεωρούμε ότι καταδεικνύεται η ανάγκη της άμεσης υποστήριξής τους σε απαιτούμενο υλικό και κατάλληλα κονδύλια, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να επιχειρούν με ασφάλεια με πλήρη υποστήριξη, προστατεύοντας, όχι μόνο το προσωπικό τους, αλλά και κάθε άλλο πολίτη με τον οποίον έρχεται σε επαφή το προσωπικό τους.

4. Παρόλο που το εύλογο ενδιαφέρον της επικαιρότητας, σχεδόν, μονοπωλείται από την εξάπλωση και τις συνέπειες του ιού, δεν θα πρέπει να επισκιάζεται η έτερη ειδησεογραφία του Έβρου και των νησιών του ανατολικού Αιγαίου, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας σε ημερήσια βάση, ακριβώς όπως και, σύσσωμο, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της πατρίδος που δίνει έναν τιτάνιο αγώνα και από το οποίο δεν εξαιρείται το προσωπικό των Στρατιωτικών Νοσοκομείων.

5. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις κατά κρίση σας δικές σας ενέργειες ώστε:
α. Να υπάρξει επαρκής υποστήριξη των ΕΔ συνολικά, ως προς το απαιτούμενο υλικό από τα υπάρχοντα αποθέματα.
β. Να διασφαλιστούν έκτακτα οικονομικά κονδύλια υποστήριξης των απαιτούμενων ενεργειών.
6. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

7. Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ανάδειξη και ενίσχυση του θέματος, μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Ο Πάρις Καρβουνόπουλος είναι δημοσιογράφος από το 1986. Από το 1993 καλύπτει το ρεπορτάζ του ΥΠΕΘΑ. Εργάστηκε στον ΑΝΤΕΝΝΑ από το 1991 ως το 2015. Επικεφαλής της ιστοσελίδας Onalert.gr από το 2010 ως τον Ιανουάριο του 2016. Σήμερα είναι στρατιωτικός συντάκτης της Real News και συνεργάτης του Reuters . Επικεφαλής του Militaire.gr από τις 29 Φεβρουαρίου 2016