Επιστολή του Πολυτεχνείου Κρήτης στον ΑΝΥΕΘΑ για το θέμα των ΕΑΣ

Η υπόθεση της απορρύπανσης του οικοπέδου των ΕΑΣ στην Ελευσίνα και οι προτάσεις που είχαν κατατεθεί για το έργο έχουν προκαλέσει έναν άτυπο διάλογο μεταξύ όσων εμπλέκονται στο θέμα. Το πρώτο άρθρο του Militaire.gr  είχε απαντηθεί με διαρροές από το περιβάλλον του ΑΝΥΕΘΑ, από τον οποίο είχε ζητήσει στη συνέχεια διευκρινήσεις ο παραιτηθείς διευθύνων σύμβουλος των ΕΑΣ Θ.Βασιλείου.

Η μόνη πλευρά που δεν είχε τοποθετηθεί ήταν αυτή του Πολυτεχνείου Κρήτης η οποία σύμφωνα με όσα έχουν προκύψει είχε καταθέσει πρόταση για το έργο της απορρύπανσης.

Το κάνει με επιστολή που έστειλε στον ΑΝΥΕΘΑ Παναγιώτη Ρήγα στις 9 Ιανουαρίου.

Η επιστολή:

Προς
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΗΓΑ
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Με αφορμή δημοσιεύματα, αλλά και την πρόσφατη επιστολή του πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου των ΕΑΣ κου Βασιλείου, που περιήλθε σε γνώση μας, σχετικά με το θέμα της αδρανοποίησης του πωληθέντος οικοπέδου των ΕΑΣ στην Ελευσίνα, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης και συγκεκριμένα το Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικινδύνων Αποβλήτων, το οποίο διευθύνω, με μεγάλη εμπειρία στον τομέα αυτόν και έχοντας εξασφαλίσει συνεργασίες με τεχνικούς και επιστήμονες του εξωτερικού με εξειδικευμένες γνώσεις και πολύτιμη εμπειρία στον τομέα των εκρηκτικών ουσιών, είχε καταθέσει ολοκληρωμένη τεχνικοοικονομική προσφορά για το συγκεκριμένο έργο στον άγονο διαγωνισμό, που είχαν προκηρύξει τα ΕΑΣ. Δυστυχώς η κατάθεση της εν λόγω πρότασης ήταν κατά 10 ημέρες εκπρόθεσμη και η διοίκηση των ΕΑΣ δεν δέχτηκε να δώσει σχετική παράταση για να την συμπεριλάβει ως υποψήφια προς συζήτηση / αξιολόγηση.
Εντούτοις, σε μεταγενέστερο χρόνο τα ΕΑΣ ζήτησαν από το Ίδρυμα μας υποβολή νέας προσφοράς με περιορισμένο αντικείμενο σε σχέση με εκείνο του διαγωνισμού, η οποία και πραγματοποιήθηκε. Έκτοτε δεν υπήρξε καμία επικοινωνία, ούτε καν για συζήτηση, δεδομένου ότι είχαμε δηλώσει προθυμία για τον όποιο τυχόν επανακαθορισμό όρων κριθεί αναγκαίος σε συνεννόηση πάντα με τα ΕΑΣ. Παράλληλα, πληροφορούμαστε ότι χωρίς την προκήρυξη καμιάς διαγωνιστικής διαδικασίας επιχειρείται η απευθείας ανάθεση μελέτης σε δημόσιο Ίδρυμα, που καμία σχέση δεν έχει με το αντικείμενο του διακηρυχθέντος έργου και δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί με έκδοση σχετικού πιστοποιητικού την καλή εκτέλεση αυτού. Σας τονίζουμε ότι στον συγκεκριμένο χώρο προσωπικό μας εργάζεται ήδη επί σειρά ετών για λογαριασμό των ΕΛΠΕ στην απορρύπανσή του από πετρελαιοειδή.
Οφείλω να διευκρινίσω ότι η υποβληθείσα εκ μέρους μας προσφορά δεν είναι σε καμία περίπτωση συγκρίσιμη με εκείνη, που αναφέρει ο κ. Βασιλείου, ως προς το είδος και το εύρος των προβλεπόμενων εργασιών. Ως εκ τούτου η όποια σύγκριση του αντίστοιχου κόστους αυτών είναι ατυχής, αν όχι παραπλανητική. Συγκεκριμένα, η προσφορά μας συμπεριλαμβάνει: α) μελέτη για το έργο στις γνωστές περιοχές β) μελέτη για την κατάσταση ολόκληρης της έκτασης με διερεύνηση και χαρακτηρισμό αυτής
(δειγματοληψίες, αναλύσεις, κλπ) γ) τεχνική καθοδήγηση του εργολάβου, που θα επιλεγεί από τα ΕΑΣ από το εξουσιοδοτημένο μας προσωπικό, καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών (και συμμετοχή του στις εργασίες, όπου κρίνεται αναγκαίο) και τέλος δ) την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού, που απαιτεί η σύμβαση των ΕΑΣ με τα ΕΛΠΕ. Τονίζω και πάλι ότι είναι στις προθέσεις μας η όποια επαναδιαπραγμάτευση των όρων της εν λόγω προσφοράς (συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών της στοιχείων), ανάλογα με τις ανάγκες των ΕΑΣ.
Δεδομένου ότι η διερεύνηση ενός χώρου στον οποίο λάμβανε χώρα παραγωγή και χρήση εκρηκτικών υλών από το 1938 μέχρι και πρότινος αποτελεί μια σύνθετη και υψηλού ρίσκου εργασία, θεωρούμε κρίσιμης σημασίας και ως εκ τούτου αναγκαία την αξιοποίηση του όποιου έμπειρου προσωπικού του εργοστασίου της ΠΥΡΚΑΛ ανήκει στα ΕΑΣ.
Ευελπιστούμε ότι μια προσωπική σας παρέμβαση θα μπορέσει να κινήσει τις αναγκαίες διαδικασίες επίλυσης του συγκεκριμένου περιβαλλοντικού προβλήματος, προς την σωστή πάντα κατεύθυνση.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας.
Με εκτίμηση,
Ε. Γιδαράκος

Ο Πάρις Καρβουνόπουλος είναι δημοσιογράφος από το 1986. Από το 1993 καλύπτει το ρεπορτάζ του ΥΠΕΘΑ. Εργάστηκε στον ΑΝΤΕΝΝΑ από το 1991 ως το 2015. Επικεφαλής της ιστοσελίδας Onalert.gr από το 2010 ως τον Ιανουάριο του 2016. Σήμερα είναι στρατιωτικός συντάκτης της Real News και συνεργάτης του Reuters . Επικεφαλής του Militaire.gr από τις 29 Φεβρουαρίου 2016