Ανοιχτή επιστολή αντιπροσώπων της Ε.ΑΣ.Υ.Αθηνών στους υπουργούς Προστασίας του Πολίτη, ΥΠΕΘΑ, Οικονομικών & Εργασίας για μισθολογικές και συνταξιοδοτικές αδικίες των Αστυνομικών

                                                                                                      
        
Προς: 1) Τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης, κ. Πάνο ΚΑΜΜΕΝΟ
         2) Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
             κ.Έφη ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ
         3) Τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
             κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ
         4) Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Γιώργο ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗ
        
 Κοιν.:1) Πολιτικά Κόμματα

  κ.κ. Υπουργοί, 
Γνωρίζοντας καλά τις δραματικές αλλαγές που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, παρελκόμενο των σοβαρών οικονομικών προβλημάτων του Κράτους, θεωρούμε πως η οδυνηρή αυτή κατάσταση που όλοι βιώνουμε, δεν θα πρέπει να οδηγεί την πολιτεία σε αδικίες εις βάρος δημοσίων λειτουργών. Και αυτό γίνεται εντονότερο όταν μιλάμε για μισθολογικές και συνταξιοδοτικές αδικίες κατά των γυναικών και ανδρών , που υπηρετούν στα Σώματα Ασφαλείας. Ανθρώπων που έχουν ταχθεί στην διασφάλιση των συνταγματικών αγαθών της δημοσίας τάξης και ασφάλειας του Έλληνα  πολίτη , θέτοντας την ίδια τους τη ζωή σε κίνδυνο όποτε αυτό χρειαστεί.
Συγκεκριμένα με την ψήφιση του Ν. 4472/17  που περιλαμβάνει και το μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων & Σωμάτων Ασφαλείας, παρ όλη την συμμετρία και τις αναλογίες των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη αδικία  εις  βάρος των χαμηλόβαθμων Αστυνομικών, λόγω του διαφορετικού βαθμολογίου που έχουν οι υπαξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ από τους αντίστοιχους των Ε.Δ. 
 Ειδικότερα οι παλαιοί ασφαλισμένοι  είδαν απώλειες στους μισθούς τους ακόμη και 150 ευρώ τον μήνα, παρά τις δικές σας διαβεβαιώσεις  ότι δεν θα έχουμε ούτε ένα ευρώ μείωση. Αν σε αυτές τις μειώσεις προσθέσουμε και τις αναδρομικές κρατήσεις λόγω της εφαρμογής του μισθολογίου από 1/1/2017, τότε αυτό συνεπάγεται ότι ένας μεγάλος αριθμός αστυνομικών παλαιών ασφαλισμένων, θα έχει απώλειες έως δύο μισθούς ετησίως.
Είναι λοιπόν προφανές, ότι στο νέο μισθολόγιο κυριαρχεί  η προσωπική διαφορά που εφαρμόζεται στην πλειοψηφία των συναδέλφων μας, ενώ ουσιαστικά «κλειδώνει» οποιαδήποτε προοπτική αύξησης των μισθών των αστυνομικών για πολλά χρόνια, αφού οποιαδήποτε αναπροσαρμογή αμοιβών προκύπτει στο μέλλον, μέσω της ανόδου των κλιμακίων, αυτή θα συμψηφίζεται με τυχόν προσωπική διαφορά. 
 Συμπέρασμα, με την ψήφιση του Ν. 4472/17  και συγκεκριμένα  στα άρθρα 124  έως  127 όπου περιλαμβάνεται  το νέο μισθολόγιο των Ε.Δ. και Σ.Α  παρατηρούμε ότι ανάμεσα στην ιδία κατηγορία εργαζόμενων (υπαξιωματικοί Ε.Δ και Σ.Α)  που εντάσσονται στην Β κατηγορία του μισθολογίου, ενώ έχουν το ίδιο επίπεδο σπουδών και  ξεκινάνε μετά την έξοδο τους από την σχολή  με τον ίδιο βαθμό, στην διάρκεια της θητεία τους να δημιουργείται τεράστια μισθολογική διαφορά μεταξύ τους, λόγω του διαφορετικού βαθμολογίου που έχουν .

Εκτίμησή μας είναι, ότι πρέπει να αρθεί άμεσα αυτή η οικονομική ανορθογραφία, που στο τέλος της απολήγει σε μείζονα ηθική αδικία και διάκριση της πολιτείας εις βάρος των χαμηλόβαθμων αστυνομικών λαμβάνοντας φυσικά υπόψη και τις αποφάσεις του ΣτΕ για την επαναφορά του ειδικού μισθολογίου των στελεχών των ΕΔ και των ΣΑ, στα επίπεδα του 2012. 
Στο ίδιο μήκος κύματος, επιδιώκοντας για λόγους ισοπολιτείας, την διόρθωση μιας ακόμα αδικίας. Πριν από περίπου οκτώ χρόνια έγιναν ρυθμίσεις και αλλαγές που αφορούσαν συνταξιοδοτικά θέματα των Ταμείων των Σωμάτων Ασφαλείας. Μέσα σε αυτές τις αλλαγές εντάχθηκε και εδώ μια πολύ σοβαρή αδικία, που αν δεν αλλάξει θα επιβαρύνει, παντελώς άδικα, συναδέλφους με δέκα έως δεκαπέντε χρόνια επιπλέον υπηρεσία, για την οποία και θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε αλλά και να ζητήσουμε την συμπαράστασή σας στην αποκατάσταση αυτής της αδικίας.
Τον Ιούλιο του 2010 ψηφίστηκε ο Ν.3865/2010 με στόχο να αυξηθεί ο χρόνος παραμονής στην Υπηρεσία, αλλά μέσα από μια ομαλή χρονική μετάβαση, έτσι ώστε να μην δημιουργεί μεγάλες χρονικές διαφορές στην απονομή της σύνταξης μεταξύ των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας.
Αστυνομικοί λοιπόν που ενώ εισήχθησαν την ίδια ακριβώς ημερομηνία στην σχολή, επειδή είχαν μικρότερο χρόνο στρατιωτικής θητείας η λιγότερα ένσημα δεν θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης έως 31/12/2014 και θα αναγκασθούν να υπηρετήσουν 10-15 έτη περισσότερα, ενώ θα αντιμετωπίσουν δυσμενέστερες διατάξεις υπολογισμού σύνταξης.
Αυτή είναι μια μεγάλη αδικία που διαχωρίζει αναίτια και αδικαιολόγητα συναδέλφους, μια κατάσταση παντελώς σε αντίθεση με το Ελληνικό Σύνταγμα, που προωθεί την ίση μεταχείριση μεταξύ εργαζομένων στον ίδιο κλάδο.
Επισημαίνεται ότι η παραπάνω κατηγορία προσωπικού (Ε.Δ & Σ.Α) είναι η μοναδική ομάδα εργαζομένων στο σύνολο του ευρύτερου δημοσίου τομέα, που αποσπάστηκε από την μεγάλη κατηγορία των παλαιών ασφαλισμένων και φορτώθηκε σε μία νύχτα με 10- 15 χρόνια υπηρεσίας επιπλέον, για την κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
Προκειμένου να αμβλυνθεί κάπως αυτή η αδικία στο άρθρο 22 παρ 4 του ν 3865/10  ο νομοθέτης προέβλεψε ότι ο συντάξιμος χρόνος του ένστολου προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που έχει καταταγεί μέχρι την 31.12.1995 και θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης από την 1.1.2015 και μετά, προσαυξάνεται κατά τρία (3) έτη, με την καταβολή της προβλεπόμενης, από τις διατάξεις του άρθρου 59 του Π.Δ. 169/2007, εισφοράς για τη συμπλήρωση σαράντα (40) ετών συντάξιμης υπηρεσίας.    
Έως σήμερα όμως η πολιτεία αν και έχουν περάσει 8 χρόνια δεν εξέδωσε την σχετική εγκύκλιο και παρότι αρκετοί ενδιαφερόμενοι  επιθυμούσαν να κάνουν αίτηση, για την αναγνώριση του παραπάνω χρόνου,  η αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αρνήθηκε να τις παραλάβει.
Έτσι για πολλοστή φορά επανερχόμαστε επί του θέματος προσπαθώντας για μια ακόμη φορά να αναδείξουμε την δυσμενή διακριτική μεταχείριση του αστυνομικού προσωπικού που κατετάγη τα έτη 1990 – 1995, ώστε να υπάρξει δικαίωση όσων έχουν καταταγεί το 90-92 και βελτίωση αυτών που κατετάγησαν τα έτη 93-95 
Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε
1. Την τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 20, όπως παρακάτω:
Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που θεμελιώνουν, σύμφωνα με τις υφιστάμενες μέχρι την έναρξη της  ισχύος του παρόντος νόμου διατάξεις, συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του έτους 2011, η υποχρέωση συντάξιμης υπηρεσίας, αυξάνεται κατά ενάμισι (1 1/2) επιπλέον έτος. Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2012 η υποχρέωση συντάξιμης υπηρεσίας αυξάνεται κατά τρία (3) επιπλέον έτη. Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2013, η υποχρέωση συντάξιμης υπηρεσίας αυξάνεται κατά τεσσεράμισι (4 επιπλέον έτη και για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2014, η υποχρέωση συντάξιμης υπηρεσίας αυξάνεται κατά έξι (6) επιπλέον έτη το έτος 2015, η υποχρέωση συντάξιμης υπηρεσίας αυξάνεται κατά επτάμιση (7  1/2) επιπλέον έτη, το έτος 2016, η υποχρέωση συντάξιμης υπηρεσίας αυξάνεται κατά εννέα (9 ) επιπλέον έτη..
2.Την τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 20, όπως παρακάτω:
 Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που δεν υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2017 και μετά, δικαιούνται σύνταξη, εφόσον έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (60-ο) έτος της ηλικίας τους, ή σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας, στα οποία συνυπολογίζονται αθροιστικά. 
3. την έκδοση εγκύκλιου  που θα καθορίζει την διαδικασία αναγνώρισης του  χρόνου ασφάλισης  και το κόστος της εξαγοράς του άρθρο 22 παρ 4 του ν 3865/10 .
Το  ποσοστό αναγνώρισης των εν λόγω ετών, θεωρούμε ότι πρέπει να οριστεί  στο 6,67%, των συντάξιμων αποδοχών  που ίσχυε έως 31/12/2016, μιας και η ευθύνη για την μη έκδοση είναι αποκλειστικά της πολιτείας και όχι των ασφαλισμένων.


1.    ΓΡΑΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Αντιπρόσωπος ΕΑΣΥΑ
2.    ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος Αντιπρόσωπος ΕΑΣΥΑ
3.    ΦΩΤΗΣ  Βασίλειος Αντιπρόσωπος ΕΑΣΥΑ
4.    ΨΑΛΛΙΔΑΣ Γεώργιος  Αντιπρόσωπος ΕΑΣΥΑ
Ο Πάρις Καρβουνόπουλος είναι δημοσιογράφος από το 1986. Από το 1993 καλύπτει το ρεπορτάζ του ΥΠΕΘΑ. Εργάστηκε στον ΑΝΤΕΝΝΑ από το 1991 ως το 2015. Επικεφαλής της ιστοσελίδας Onalert.gr από το 2010 ως τον Ιανουάριο του 2016. Σήμερα είναι στρατιωτικός συντάκτης της Real News και συνεργάτης του Reuters . Επικεφαλής του Militaire.gr από τις 29 Φεβρουαρίου 2016