Αποσπάσεις Αξωματικών ΑΣΣΥ σε Δήμους; Η ιδέα προωθείται από κάποια στελέχη αυτής της κατηγορίας που επικαλούνται και τις μισθολογικές μειώσεις που έχουν υποστεί. Αυτό που προτείνουν είναι να εξεταστεί το ενδεχόμενο “Αξιωματικοί προερχόμενοι από ΑΣΣΥ, να μπορούν να αποσπώνται σε Δήμους με πληθυσμό άνω των 150.000 κατοίκων, σε μη εκλόγιμες θέσεις, ως σύμβουλοι σε θέματα Πολιτικής Προστασίας, Πολιτικοστρατιωτικής συνεργασίας, κτλ.”.

Πως ακριβώς έχει η πρόταση:

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου Ν 3852/2010 ορίζεται ότι: «Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας οι: Δικαστικοί λειτουργοί, Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών…..». Αντιθέτως, με την Υπ. Αριθμό 18/26-8-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι μόνιμοι Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων (ΝΔ 445/1974, Α’ 160), δεν καταλαμβάνονται από το προαναφερθέν κώλυμα.

Με δεδομένα ότι:

    α. Αξιωματικοί προερχόμενοι από ΑΣΣΥ, κατά την διάρκεια της σταδιοδρομίας τους ως Υπαξιωματικοί – Ανθυπασπιστές στις ΕΔ, ήδη έχουν ενασχοληθεί σε Δήμους.

    β. Δεν ασκούν Διοίκηση στο Στράτευμα, σε αντίθεση με τους Αξιωματικούς προερχόμενους από ΑΣΕΙ (Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα) οι οποίοι έχουν και την αντίστοιχη βαθμολογική εξέλιξη και Θέσεις Διοίκησης,

προτείνεται:

   α. Οι Αξιωματικοί προερχόμενοι από ΑΣΣΥ, να μπορούν να αποσπώνται σε Δήμους με πληθυσμό άνω των 150.000 κατοίκων, σε μη εκλόγιμες θέσεις, ως σύμβουλοι σε θέματα Πολιτικής Προστασίας, Πολιτικοστρατιωτικής συνεργασίας, κτλ.

   β. Η βασική προϋπόθεση της απόσπασης είναι, να υπάρχει απαίτηση της Δημοτικής Αρχής και η Μονάδα που υπηρετούν να ανήκει γεωγραφικά στο Δήμο.

   γ. Το όριο του πληθυσμού των 150.000 κατοίκων τοποθετείται, διότι οι μεγαλύτερες Μονάδες των Ε.Δ. άρα και το περισσότερο σε αριθμό προσωπικό που υπηρέτη σε αυτές, είναι στους μεγαλύτερους Δήμους της Χώρας.

   δ. Κατά τη διάρκεια της απόσπασής τους στο Δήμο και όσο αυτή θα διαρκεί, να μην μετατίθενται ούτε να αποσπώνται σε Μονάδες εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

   

Ο Πάρις Καρβουνόπουλος είναι δημοσιογράφος από το 1986. Από το 1993 καλύπτει το ρεπορτάζ του ΥΠΕΘΑ. Εργάστηκε στον ΑΝΤΕΝΝΑ από το 1991 ως το 2015. Επικεφαλής της ιστοσελίδας Onalert.gr από το 2010 ως τον Ιανουάριο του 2016. Σήμερα είναι στρατιωτικός συντάκτης της Real News και συνεργάτης του Reuters . Επικεφαλής του Militaire.gr από τις 29 Φεβρουαρίου 2016