Το κείμενο που ακολουθεί έστειλε στο Militaire.gr ο κ.Παναγιώτης Καράμπελας, που συχνά έχει αρθρογραφήσει στο Militaire, για την ΣΤΥΑ.

Το κείμενο:
Στις 2-2-1949 εισάγονται οι πρώτοι 162 επιτυχόντες στη Σχολή Τεχνικών Αεροπορίας (ΣΤΑ), η οποία τον ΑΝ. 1553/50 μετονομάστηκε σε Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ). Ανήκει στο επίπεδο Μέσης Εκπαίδευσης. Φέτος συμπληρώνονται 70 ολόκληρα χρόνια παραγωγής τεχνικών στελεχών, τα οποία μετά την αποφοίτησή τους επανδρώνουν όλες τις τεχνικές δραστηριότητες της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η διάρκεια φοίτησης ορίστηκε να είναι διετής. Αρχικά ο βαθμός αποφοίτησης ορίζεται Υποσμηνίας και μετά από εξάμηνη υπηρεσία προάγεται στο βαθμός του Σμηνία Β. Ωστόσο μέχρι την έκδοση όλων των διαταγμάτων, Κανονισμού Λειτουργίας Σχολής κ.λ.π. η φοίτηση της πρώτης σειράς έφτασε τους 29 μήνες. Τελικά, λόγω των ιδιαίτερα δυσμενών συνθηκών στέγασης και διαβίωσης μεσολάβησαν πολλές παραιτήσεις. Αποτέλεσμα να αποφοιτήσουν μόνον 94. Μετά την παρεμβατική αλλαγή του Διοικητή της Σχολής για βελτίωση του γενικότερου κλίματος, η αποφοίτηση έγινε με το βαθμό του Σμηνία.

Τα προγράμματα εκπαίδευσης και το υψηλού επιπέδου διδακτικό προσωπικό παρέχουν ανάλογου επιπέδου εκπαίδευση αεροπορικής τεχνογνωσίας, δεδομένου ότι οι απόφοιτοι θα παρέχουν τεχνικές υπηρεσίες σε αεροσκάφη, επίγεια μέσα και εγκαταστάσεις υποστήριξης πτήσεων αεροσκαφών. Η εξέλιξη των αποφοίτων ορίζεται μέχρι το βαθμό του Σμηνάρχου.

Οι πρώτες σειρές της σχολής εξυπηρετούν απαιτήσεις ελικοφόρων αεροσκαφών TIGER MOTH, T-6 HARVARD, SPITFIRE, HELLDIVER,C-47 DACOTA. Τη δεκαετία του 1950 έρχονται τα πρώτα αεροσκάφη jet Τ-33, F-84G με ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις τεχνογνωσίας. Μετά από ειδικές εκπαιδεύσεις σε σχολεία για κάθε τύπο αεροσκάφους στο εξωτερικό και μονάδες της ΠΑ ανταποκρίνονται με θαυμαστή επιτυχία, με ενθουσιασμό και ακάματη προσφορά εργασίας, παρά το ότι τα διατιθέμενα μέσα και συνθήκες εργασίας είναι ιδιαίτερα περιορισμένα και δυσχερείς. Η επιτυχία αυτή αναβαθμίζει το γόητρο των αποφοίτων και η ηγεσία της ΠΑ εκφράζει το θαυμασμό και την ικανοποίησή της για την ανταπόκρισή τους σε αυτό το άλμα της εξέλιξης της αεροπορικής τεχνολογίας στην Ελλάδα.

Τα εποπτικά μέσα και τα εργαστήρια της Σχολής εκσυγχρονίζονται και συμπληρώνονται, ώστε η μάθηση να γίνεται και ταχύτερη, αλλά και να καλύπτει τις απαιτήσεις των εξελίξεων της αεροπορικής τεχνολογίας.

Απτή απόδειξη για το υψηλό επίπεδο σπουδών της ΣΤΥΑ είναι το γεγονός ότι μέχρι το 1959 οι απόφοιτοι της Σχολής μπορούν να εγγράφονται και να παρακολουθούν το 4ο έτος σπουδών του Μικρού Πολυτεχνείου, Ανώτερης Εκπαίδευσης (Προσαρτημένες Σχολές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου). Δυστυχώς οι σκοπιμότητες, αλλά και η αδικαιολόγητη αδράνεια της υπηρεσίας, κατά την αναδιάρθρωση των Σχολών του Υπουργείου Παιδείας που μεσολάβησε, αποστερούν πλέον τους αποφοίτους ΣΤΥΑ του πλεονεκτήματος, που μέχρι τότε ίσχυε, για ανώτερες σπουδές.

Με το Ν. 268/68 εισάγεται στους βαθμούς Υπαξιωματικών της ΠΑ ο βαθμός του Ανθυπασπιστή!! Έτσι δυσχεραίνεται για τις επόμενες σειρές ΣΤΥΑ η εξέλιξη μέχρι τον καταληκτικό βαθμό του Σμηνάρχου.

Ωστόσο οι απόφοιτοι ΣΤΥΑ δεν απογοητεύονται. Συνεχίζουν με αποφασιστικότητα να αποδείξουν ότι επιτελούν απρόσκοπτα το καθήκον και ανταποκρίνονται με τον καλλίτερο τρόπο στις προκλήσεις των καιρών, στις εξελίξεις της αεροπορικής τεχνολογίας και στους νεώτερους τύπους αεροσκαφών υψηλότερης τεχνολογίας που ακολουθούν F-86E, F-86D (All weather), F-84F/RF, F-104, F-102, F-5A/B, A-7, F-4, F-16……

Με το Ν. 2439/96 ορίζεται η εξέλιξη των αποφοίτων κάθε σχολής, ανά όπλο. Στην ΠΑ και στις τρεις σχολές της Υπαξιωματικών ο καταληκτικός βαθμός ορίζεται αυτός του Σμηνάρχου. Στα άλλα δύο όπλα ορίζεται ο βαθμός του Αντισυνταγματάρχη και Αντιπλοιάρχου (ΣΞ και ΠΝ).

Από το 1992 η εισαγωγή μαθητών εντάσσεται στην Α’ Δέσμη (Ανώτερη Εκπαίδευση) του συστήματος των Γενικών Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας.
Από το 1996 στη ΣΤΥΑ εισάγονται και γυναίκες.

Με το Ν.2913/01 , άρθρο 19, παρ.5 η Σχολή – μαζί με ΣΥΔ, ΣΙΡ και τις αντίστοιχες σχολές των άλλων δύο όπλων – εντάσσεται στην Ανώτερη βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η επιλογή των μαθητών συνεχίζει να γίνεται με το σύστημα των Γενικών Εξετάσεων του ΥΠ.Ε.Π.Θ για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι σχολές αυτές αποκαλούνται έκτοτε Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ) και έτσι απεικονίζονται στα πτυχία που αποδίδουν. Η ΣΤΥΑ ανήκει στο Επιστημονικό Πεδίο Τεχνολογικών Επιστημών.

Οι διαχρονικές προσπάθειες υποβάθμισης της εξέλιξής των αποφοίτων τους συνεχίζονται σε ανάλογους ρυθμούς και συνθήκες. Δεν είναι, όμως, ικανά να τους σταματήσουν, να τους εμποδίσουν να τηρήσουν τον όρκο τους, να επιτύχουν τους στόχους τους, να ατσαλώσουν την αιχμή του δόρατος της Πατρίδας, την Π.Α., να τιμήσουν και να δοξάσουν την Ελλάδα. Όλοι έχουν γαλουχηθεί στη ΣΤΥΑ με ιδανικά, με αξίες, τα οποία ορκίστηκαν να υπηρετούν. Και πάντα τηρούν με πίστη τον όρκο τους. Τα βιώματα αυτά τους κάνουν να αφομοιώνουν με εκπληκτική άνεση τις εξελίξεις της Αεροπορικής Τεχνολογίας. Με την ίδια άνεση που αντιμετώπισαν το TIGER MOTH αντιμετωπίζουν και το F-16, το Μ-2000, το F-16. Αγωνίζονται για να αποδείξουν την επαγγελματική ανελικτική πορεία τους και προσδοκούν στην ανταπόδοση της Υπηρεσίας με περαιτέρω ανάλογες προσπάθειες αναβάθμισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της αναγνώρισης της υψηλής ποιότητας έργου και υπηρεσιών που προσφέρουν.

Σε εκπαιδεύσεις στο εξωτερικό αριστεύουν. Διακρίνονται για τις υπηρεσίες και επιδόσεις τους και έξω από την ΠΑ. Στην Ολυμπιακή Αεροπορία, αποτελούν τα αρτιότερα τεχνικά της στελέχη. Συμμετέχουν σε αποστολές της Π.Α. στα πλαίσια του ΟΗΕ (ΚΟΡΕΑ, ΚΟΓΚΟ..), σε εθνικές πολεμικές επιχειρήσεις σε Κύπρο (1974). Τότε ο ξένος τύπος και τα ΜΜΕ χαρακτήρισαν την επιχείρηση αυτή ως Αποστολή Αυτοκτονίας. Παρασημοφορούνται για τις υπηρεσίες τους αυτές και τιμούν την πατρίδα μας και την ΠΑ. Διαχρονικά προσφέρουν αίμα και ζωές. Μετρούμε 29 απόφοιτους ΣΤΥΑ πεσόντες κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. Κάποιοι τεχνικοί ΣΤΥΑ επιλέγονται και διατίθενται στην ΕΑΒ, στο ξεκίνημά της, για να οργανώσουν τις τεχνικές δραστηριότητές της και να προωθήσουν την παραγωγική διαδικασία. Το επιτυγχάνουν με εγκωμιαστικά, μάλιστα, σχόλια.
Όλα αυτά δεν πέρασαν απαρατήρητα, αλλά έτυχαν ιδιαίτερης αναγνώρισης και από τη διαχρονική ηγεσία της ΠΑ. Ενδεικτικά αναφέρω δύο από τα δεκάδες ανάλογα σχόλια ηγετών της ΠΑ, σε ημερήσιες διαταγές και μηνύματα:

Ο γνωστός για την αυστηρή κριτική του άποψη, πρώην Α/ΓΕΑ και μετέπειτα Α/ΓΕΕΘΑ και ΥΦΕΘΑ Ν. Κουρής γράφει σε μήνυμά του ¨ Έχοντας μια διαδρομή 41 χρόνων στην ΠΑ, είχα την ευκαιρία να εργαστώ μαζί με πολλά από τα στελέχη της ΣΤΥΑ και να εκτιμήσω την επαγγελματική τους αρτιότητα, την αφοσίωση στο καθήκον και τον άδολο πατριωτισμό τους. Εύχομαι η ΣΤΥΑ να συνεχίσει τη λαμπρή της πορεία στα πλαίσια του κλάδου μας. Επιθυμώ να αποτίσω φόρο τιμής σε όλα τα στελέχη της ΣΤΥΑ για την προσφορά τους στην Αεροπορία μας¨.

Ο πρώτος που απέτρεψε την καθιέρωση σχεδίου υποβάθμισης της εξέλιξης των αποφοίτων της σε Ανθυπασπιστές Α,Β,Γ,Δ πρώην Α/ΓΕΑ Αλ. Παπανικολάου γράφει σε μήνυμά του ¨Πίστευα και πιστεύω ότι το Τεχνικό Προσωπικό της Αεροπορίας μας συνιστά τη σπονδυλική τη στήλη της Πολεμικής μας Αεροπορίας. Να ευχηθούμε όλοι μαζί όπως οι οποιεσδήποτε αναγκαίες μεταβολές που θα χρειαστεί να γίνουν στα επόμενα χρόνια για τη ΣΤΥΑ να αποσκοπούν και να συντελούν στην ποιοτική βελτίωση του παραγόμενου έργου και στην ανύψωση του ηθικού των αποφοίτων της¨.

Ο Σύλλογος Αποφοίτων ΣΤΥΑ (ΣΑΣ) την περίοδο 2006-2007 εισηγείται, με τεκμηριωμένα στοιχεία, την προσαρμογή του τίτλου της ΣΤΥΑ ανάλογα και με το πνεύμα του Ν. 2913/01, από Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών σε Σχολή Τεχνολόγων Υπαξιωματικών, δεδομένου ότι και τα ΤΕΙ, που ήσαν ακόμη στην ίδια βαθμίδα (Ανωτέρας) εκπαίδευσης ήσαν Τεχνολογικά Ιδρύματα, όπου το ¨Τεχνολογικά¨ αναφέρεται στο επίπεδο (Ανώτερης) εκπαίδευσης και όχι σε τεχνικές ειδικότητες, δεδομένου ότι τα ΤΕΙ υπό το τίτλο τους αυτό είχαν (και έχουν) πανσπερμία και μη τεχνικών ειδικοτήτων. Ο Α/ΓΕΑ επείσθη και έδωσε εντολή για σχετική προσαρμογή. Έγινε και σχετική εισηγητική έκθεση που κατατέθηκε για έγκριση στο ΑΑΣ.
Επειδή, στο μεταξύ, είχε αρχίσει να απασχολεί την ΠΑ και το θέμα της ενοποίησης των ΑΣΣΥ της, ο ΣΑΣ συγκρότησε ολοκληρωμένη σχετική μελέτη την οποία και υπέβαλλε στον (ίδιο) Α/ΓΕΑ, ο οποίος την είχε χαρακτηρίσει ενδιαφέρουσα. Στις τεκμηριωμένες προτάσεις του ΣΑΣ για τη νέα Σχολή, σε συνέχεια και του Ν. 3187/03 με τον οποίο οι Σχολές Αξιωματικών των ΕΔ είχαν γίνει Ιδρύματα (προσαρμογή και στο εκπαιδευτικό σύστημα του Υπ. Παιδείας) θα έπρεπε κάτι ανάλογο και σε σχέση με τα ΤΕΙ να γίνουν Τεχνολογικά Ιδρύματα και όλες οι Σχολές Υπαξιωματικών της ΠΑ και των ΕΔ.

Δυστυχώς, μετά την αποστρατεία του υπόψη Α/ΓΕΑ η υπόψη εισηγητική έκθεση αποσύρθηκε από το ΑΑΣ!! Κάτι ανάλογο έγινε και με την ανωτέρω μελέτη του ΣΑΣ. Όταν το 2010 σε σύσκεψη του ΑΑΣ για τον τίτλο των υπό ενοποίηση τριών Σχολών της ΠΑ – κάτι το οποίο δήθεν ήταν εμπόδιο Διακλαδικής Επιτροπής να υλοποιηθεί κάποτε ο Ν. 2913/01!! – η σχετική μελέτη του ΣΑΣ ή δεν ελήφθη υπόψη ή δεν κατατέθηκε στο ΑΑΣ, οπότε αποφασίστηκε, με την ταξική διάθεση κάποιων, η νέα Σχολή να φέρει τον τίτλο ¨Σχολή Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΥΑ)¨!!! Όχι Τεχνολογική και κατά συνέπεια ούτε Ίδρυμα, που θα εξυπηρετούσε σε ενιαία ονομασία και των αντίστοιχων Σχολών των ΕΔ!!

Προφανής και εδώ η τάση κάποιων για καθιέρωση τάξεων Πατρικίων και Πληβείων, αντί ανάδειξης πνεύματος ίσης μεταχείρισης, ενότητας και αναλογικής αναγνώρισης της προσφοράς των αποφοίτων των αυτών των σημαντικών σχολών.

Όμως, μετά την ένταξη των παραγωγικών Σχολών Υπαξιωματικών στην Ανώτερη Βαθμίδα Εκπαίδευσης (Ν. 2913/01) οι αντιδράσεις εντείνονται. Ωστόσο, σύμφωνα και με το πνεύμα του νόμου αυτού, η ΣΤΥΑ με το ΦΕΚ. 699/24-4-15 γίνεται τριετούς φοίτησης, για να ακολουθήσει την επόμενη χρονιά για όλες τις υπόλοιπες ΑΣΣΥ. Οι πρώτοι σπουδαστές τριετούς φοίτησης αρχίζουν το 2016. Η εισαγωγή στις ΑΣΣΥ της ΠΑ, γίνεται από πολλά χρόνια, με βαθμολογίες από 16,000 -18,700 μόρια. Με αυτές θα μπορούσαν να εισαχθούν σε πολλά ΑΣΕΙ ή Πανεπιστημιακές σχολές. Και όμως επιλέγουν αυτές τις σχολές που χαίρουν ιδιαίτερης εκτίμησης από τα νέα παιδιά. Μάλλον αυτό ήταν κακό για το μέλλον αυτών των σχολών!

Η ΣΤΥΑ, με τους υπό αποφοίτηση της 68ης Σειράς, θα έχει αποδώσει στην ΠΑ το σημαντικότατο αριθμό των 13,321 αποφοίτων στα 70 χρόνια αδιάλειπτης και ιστορικά αξιοσημείωτης προσφοράς. Όμως με τον ξαφνικό θάνατό της, που κάποιοι επέλεξαν, ΔΕΝ θα υπάρχει πια, εκτός…. αν κάποιοι άλλοι νεώτεροι αναλογιστούν και τις δικές τους ιστορικές ευθύνες.

Στη ΣΤΥΑ έχουν φοιτήσει πολλοί σπουδαστές και από πολλές άλλες χώρες, όπως Κύπρος – Γκαμπόν – Ερυθραία – Ζάμπια – Ζαΐρ – Ζιμπάμπουε Ιορδανία – Καμερούν – Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία – Λιβύη – Μπουρούντι – Ουγκάντα – Ρουάντα – Σενεγάλη – Σουδάν – Συρία.

Όμως, εποφθαλμιούν πλέον και τις οργανικές θέσεις των Αξιωματικών αποφοίτων ΣΤΥΑ, αλλά και επιθυμούν να τους μειώσουν ηθικά και εξελικτικά. Παρά τις τέσσερις προηγούμενες σχετικές μεθοδεύσεις τους – οι οποίες με σθεναρή παρέμβαση των τότε Α/ΓΕΑ απόφευχθηκαν – δεν εννοούν να σταματήσουν. Έτσι το 2007 με ένα προκλητικό και απαράδεκτο προσχέδιο επιδιώκουν οι Υπαξιωματικοί – ανεξαρτήτως προέλευσης – ουσιαστικά να εξελίσσονται μέχρι το βαθμό του Ανθυπασπιστή, θέτοντας ειδική κλεψύδρα με κάποιες εξετάσεις αγνώστου περιεχομένου και περιορίζοντας τους επιτυγχάνοντες σε όσους έχει ανάγκη η υπηρεσία! Ο Σύλλογος αποφοίτων ΣΤΥΑ, για άλλη μια φορά ήταν παρών και λόγω της ιδιαίτερης σοβαρότητας οργάνωσε πρωτόγνωρη αγωνιστική κινητοποίηση και ενημέρωση στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας για τον επαπειλούμενο κίνδυνο στο επιχειρησιακό έργο της ΠΑ. Τούτο έγινε αντιληπτό και οδήγησε στην έκδοση δύο νεώτερων σχεδίων με σαφώς νέες σε καθένα βελτιώσεις, σύμφωνα με τις εισηγήσεις του ΣΑΣ. Δυστυχώς κάποιος περίκλειστος και απρόσιτος ΥΕΘΑ κράτησε τις τελευταίες σοβαρές προτάσεις – για το δεύτερο σχέδιο – στο συρτάρι του, για να έρθει ο διάδοχός του και με παρεμβάσεις-εισηγήσεις των πανταχού παρόντων άσπονδων φίλων μας, να γίνει ο Ν. 3883/10.
Με το νόμο αυτό, ενώ κάποιος παρατηρητής των εξελίξεων θα περίμενε μετά την αναβάθμιση των ΑΣΣΥ και την ένταξή τους σε τριετή κύκλο σπουδών α) Να επαναξιολογηθεί ο τρόπος αξιολόγησης και ένταξης των αποφοίτων αυτών των σχολών σε ανάλογα σχολεία κατωτέρων και ανωτέρων αξιωματικών με αυστηρά κριτήρια σπουδών, που θα προσδιορίζουν και την δυνατότητα περαιτέρω εξέλιξης και μεταγενέστερης υπηρεσιακής αξιοποίησής τους. β) Βαθμός αποφοίτησης να οριστεί αυτός του Επισμηνία και των αντίστοιχων των άλλων όπλων γ) Καταληκτικός βαθμός να οριστεί αυτός του Ταξιάρχου, με ανάλογα των προϋποθέσεων που ορίστηκαν με τον Ν. 3883/10 για το βαθμό του Αντισμηνάρχου και των αντίστοιχων ΑΣΣΥ των άλλων όπλων. Τελικά, ο βαθμός του Σμηνάρχου και οι αντίστοιχοι για τα άλλα όπλα, που ορίζεται με το Ν. 3883/10 ως καταληκτικός, εφόσον κάποιοι κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ, ουσιαστικά είναι για λόγους παραπλάνησης γιατί τα απαιτούμενα χρόνια υπηρεσίας δεν επαρκούν, αφού κανονικά συμπληρώνονται με το 35ο έτος υπηρεσίας, εκτός και αν κάποιος μπορέσει να παραμείνει για κάποια ακόμη χρόνια, με βάση σχετικές νεώτερες τροποποιήσεις! Για όλα αυτά ο ΣΑΣ, όπως προαναφέρθηκε, είχε κάνει ανάλογες επισημάνσεις και εισηγήσεις για το δεύτερο σχέδιο, που όμως έμειναν σε συρτάρια!!

Στο μεταξύ, κατά καιρούς έχουν εκδηλωθεί και προθέσεις της ηγεσίας της ΠΑ για αντικατάσταση του Διοικητή ΣΤΥΑ με απόφοιτο ΑΣΕΙ, με πρόσχημα ότι ο βαθμός του Επισμηναγού που φέρει δεν αντανακλά αίγλη ανάλογη με το νέο επίπεδο της σχολής, χωρίς ωστόσο να βελτιώσουν τους λόγους που κωλύουν την προαγωγή του. Ήτοι οι διατάξεις του Ν. 3883/10. Βέβαια, τούτο με τεκμηριωμένες παρεμβάσεις του ΣΑΣ αποφεύχθηκε για κάποιο χρόνο, ιδιαίτερα μετά την υποβολή και της μελέτης για την ενοποίηση των σχολών, όπου προτείνεται να οριστεί ως Διοικητής της νέας Σχολής Ιπτάμενος – λόγω της σύνθεσης των διαφορετικών ειδικοτήτων των σχολών – με βαθμό τουλάχιστον Ταξιάρχου. Αν και αρχικά έγινε αποδεκτό, τελικά δεν τηρήθηκε και αιφνιδιαστικά το 2010 έγινε αντικατάσταση του Διοικητή ΣΤΥΑ με απόφοιτο ΑΣΕΙ!!

Η εμπάθεια, η ταξική αντίληψη και η διαχρονική σκοπιμότητα αναδεικνύονται και στην τελική προσπάθεια νομοθέτησης της απόφασης του ΑΑΣ. Παρά την σειρά υπομνημάτων και προτάσεων του ΣΑΣ και του συντονιστικού των τριών Σχολών της ΠΑ προς Α/ΓΕΑ και ΥΕΘΑ, τεκμηριωμένων επιστολών συναδέλφων, δημοσιευμάτων Παραρτημάτων ΕΑΑΑ δεν καθίσταται δυνατόν να αποτραπεί η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ των Σχολών, αρνούμενος ο τότε Α/ ΓΕΑ την αποδοχή τροπολογίας στο σχέδιο, που θα εναρμόνιζε και τις σχολές αυτές, όπως είχε προηγηθεί με τη Σχολή Ικάρων. Και όχι μόνον αυτό, αλλά ο κ. Α/ΓΕΑ πρόσθεσε και το Μονίμων – με μελλοντική προοπτική?- αλλάζοντας και την απόφαση του ΑΑΣ από ΣΥΑ σε ΣΜΥΑ!! Ο τότε ΥΕΘΑ, καθ’ ομολογία του, δεν μπορούσε να αντιδράσει στις απόψεις του Α/ΓΕΑ!! Πειστικός ή ανεπαρκής;;

Έτσι ο κ. Α/ΓΕΑ, αποφάσισε, μαζί με τον ΥΕΘΑ, με το Ν. 4407/16 να ενταφιάσουν τη ΣΤΥΑ – και όχι μόνον. Τη δόξα και την ιστορία της αρχαιότερης σχολής, με πολύπλευρη προσφορά υπηρεσιών στην ασφάλεια των πτήσεων και στην επιχειρησιακή ετοιμότητα της ΠΑ. Παράλληλα να ¨εξαφανίσουν¨ τους αποφοίτους της και των άλλων σχολών, αλλά και να τους αφήσουν χωρίς την εκπαιδευτική τους ταυτότητα, αφού σε λίγο κανείς δεν θα γνωρίζει ότι κάποτε υπήρξαν αυτές οι σχολές και ποια ήταν η προσφορά τους στην πατρίδα!!! Όμορφος κόσμος ηθικός αγγελικά πλασμένος;; Ταλαίπωρη Ελλάδα!!!
Θεωρώ ότι ο Σύλλογος αποφοίτων ΣΤΥΑ, αλλά και των ΣΥΔ και ΣΙΡ, έχουν τεράστια ευθύνη, μεμονωμένα ή και μαζί. ΔΕΝ θα πρέπει να καταθέσουν τα όπλα και να ικανοποιήσουν τις διχαστικές και ιδιαίτερα βλαπτικές σκοπιμότητες, που κάποιοι δεν σεβάστηκαν εμπνευσμένους και διορατικούς προκατόχους τους ηγέτες της ΠΑ, ενδίδοντας σε παραλογισμούς, παραβλέποντας τις συνέπειες στην αποστολή της ΠΑ, στην ενότητα του προσωπικού, αλλά στοχεύοντας και στην υλοποίηση του χειρότερου ξενόφερτου στόχου για καθιέρωση Κλάδου Υπαξιωματικών στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, αλα USA!! Μήπως γι’ αυτό μας φέρανε για διαλέξεις και τον Αρχηγό Υπαξιωματικών Στρατού των ΗΠΑ??

Ο Ν. 4407/16 πρέπει να τροποποιηθεί άμεσα. Εντός του τρέχοντος εξαμήνου και πριν την αποφοίτηση των τελευταίων σειρών ΣΤΥΑ και ΣΥΔ. Θα πρέπει να ενημερωθούν άμεσα και επισταμένα η στρατιωτική ηγεσία (Διοικήσεις, ΑΤΑ, ΓΕΑ και ΥΕΘΑ) και η πολιτική ηγεσία όλων των κομμάτων της βουλής για τα μακρόπνοα και υστερόβουλα, εξαιρετικά επικίνδυνα σχέδια κάποιων, που είναι βέβαιο ότι θα επηρεάσουν καταλυτικά την ενότητα, τις σχέσεις και την πειθαρχία του στρατιωτικού προσωπικού και ιδιαίτερα αρνητικά το επιχειρησιακό έργο της ΠΑ και των ΕΔ. Τέτοιες ασύμβατες εισαγωγές-πειράματα στο στράτευμα δεν είναι καταναλωτικά προϊόντα ή μόδα που μπορεί να φορεθεί. Είναι βόμβα που μπορεί να αποδυναμώσει ακόμη περισσότερο ή και να αποδιοργανώσει τις εγκαταλελειμμένες, από την μακρά κρίση, στη μοίρα τους ΕΔ.
Φίλε αναγνώστη, συγγνώμη για το μεγάλο το κείμενο. Όμως για μια τέτοια μαύρη επέτειο, θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερο για να είναι πληρέστερο. Δυστυχώς αδικεί μια συντομευμένη, αλλά τεράστια, λαμπρή ιστορία. Μια παραχάραξή της, που κάποιοι επιλήσμονες ανάλγητα και με άπειρη αγνωμοσύνη επισφράγισαν. Ας μην ξεχνάμε, όμως: Ουδείς επικινδυνέστερος του ευεργετηθέντος. Και ότι Έστι δίκης οφθαλμός!!! Απόφοιτοι ΣΤΥΑ, σφίξτε τη ΣΤΥΑ στην καρδιά σας!!!

Ο Πάρις Καρβουνόπουλος είναι δημοσιογράφος από το 1986. Από το 1993 καλύπτει το ρεπορτάζ του ΥΠΕΘΑ. Εργάστηκε στον ΑΝΤΕΝΝΑ από το 1991 ως το 2015. Επικεφαλής της ιστοσελίδας Onalert.gr από το 2010 ως τον Ιανουάριο του 2016. Σήμερα είναι στρατιωτικός συντάκτης της Real News και συνεργάτης του Reuters . Επικεφαλής του Militaire.gr από τις 29 Φεβρουαρίου 2016