Η διοίκηση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά είπε Καλή Χρονιά στους ταλαιπωρημένους εργαζόμενους επιρρίπτοντας το σύνολο των ευθυνών για την κατάσταση στην κυβέρνηση. Επικαλείται την απόφαση της διαιτησίας και κάνει λόγο για την αίτηση ακύρωσής της από το ελληνικό δημόσιο η οποία όπως λέει η διοίκηση αποτελεί την “έμπρακτη απόδειξη της κακοπιστίας του Ελληνικού Δημοσίου έναντι της ΕΝΑΕ και των εργαζομένων της και πρόθεση κατάργησης της Διαιτητικής Απόφασης”.

Η ανακοίνωση:

Αγαπητοί Εργαζόμενοι,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την έναρξη του Νέου Έτους σας ευχόμαστε Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά με υγεία, ευ- τυχία και ευημερία, προσωπικά και οικογενειακά. Το 2018 να είναι ορόσημο στη μακρά πο- ρεία ανάκαμψης του Ναυπηγείου μας, ώστε να αποκτήσει την παλαιά του αίγλη.

Για να επιτευχθεί αυτό κυρίαρχο ρόλο κατέχει η άμεση εφαρμογή της Διαιτητικής Απόφασης του ICC. Μία απόφαση που όλοι μας περιμέναμε επί πέντε έτη και η οποία μπορεί να θέσει το Ναυπηγείο μας σε τροχιά ανάκαμψης.

Αγαπητοί Εργαζόμενοι,

Δυστυχώς μέχρι σήμερα είναι παντελώς άγνωστη η έκβαση της δίκης σχετικά με την αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου για την τοποθέτηση ειδικού διαχειριστή στην ΕΝΑΕ, η Απόφαση της οποίας όφειλε να εκδοθεί μέχρι την 22α Δεκεμβρίου 2017.

Επίσης σας ενημερώνουμε για τις πρόσφατες εξελίξεις:

Στις 29 Δεκεμβρίου 2017 κοινοποιήθηκε στην Εταιρία η Αίτηση Ακύρωσης της Διαιτητικής Απόφασης του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου ICC, που το Ελληνικό Δημόσιο κατάθεσε στο Εφετείο Αθηνών και θα εκδικαστεί στις 15 Μαΐου 2018.

Είναι αυτονόητο, ότι η Αίτηση Ακύρωσης:

> αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της κακοπιστίας του Ελληνικού Δημοσίου έναντι της ΕΝΑΕ και των εργαζομένων της και πρόθεση κατάργησης της Διαιτητικής Απόφασης.

> αποκαλύπτει ότι, δυστυχώς, το Ελληνικό Δημόσιο έχει αποφασίσει τη συνέχιση της στάσης πληρωμών έναντι της Εταιρίας που άρχισε τον Μάιο του 2011. Μία στάση πληρωμών, που περίπου 12 μήνες αργότερα, τον Απρίλιο 2012 επέφερε τις γνωστές, οδυνηρές για όλους μας εξελίξεις.

> αποκαλύπτει, ότι το Ελληνικό Δημόσιο επιδιώκει να αποφύγει την καταβολή της οφειλόμε- νης αποζημίωσης στην ΕΝΑΕ, που αυτονόητα αποτελεί το μοναδικό μέσο για τη διευθέτηση των εκκρεμοτήτων των περασμένων ετών και τη θεραπεία των πληγών που προκάλεσε η στάση πληρωμών του Ελληνικού Δημοσίου, όπως η μη πληρωμή των εργαζομένων.

> αποκαλύπτει, ότι το Ελληνικό Δημόσιο δεν προτίθεται να προχωρήσει στη ναυπήγηση των δύο νέων υποβρυχίων, που θα εξασφάλιζαν μερικώς την μισθοδοσία για περίπου οκτώ χρό-

Σκαραμαγκάς, 3 Ιανουαρίου 2018

νια, ούτε να αποδεχθεί τη δυνατότητα της ΕΝΑΕ να εξάγει σε ναυτικά τρίτων χωρών, που θα εξασφάλιζαν την βιωσιμότητα του ναυπηγείου.

> αποτελεί ολοκληρωτική διάψευση των κυβερνητικών διαρροών, που ακολούθησαν την έκ- δοση της Διαιτητικής Απόφασης και οι οποίες επιχειρούσαν να την παρουσιάσουν ως νίκη της κυβέρνησης.

Αγαπητοί εργαζόμενοι,
Στην ανακοίνωση της ΕΝΑΕ ημερομηνίας 6ης Δεκεμβρίου 2017 αναφερόταν: «- Η δικαιοσύνη θα υπερισχύσει
– Η λογική θα υπερισχύσει».
Εξακολουθούμε να πιστεύουμε στα ίδια.

Έχουμε εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη και θεωρούμε, ότι τελικά θα δικαιωθούμε στις δίκες, που είναι σε εξέλιξη. Πιστεύουμε επίσης, ότι έγκαιρα η κυβέρνηση θα διαγνώσει, ότι με τις ενέργειες της οδηγεί την ελληνική ναυπηγική βιομηχανία σε εξαφάνιση, την ναυ- πηγοεπισκευή σε οικονομική συρρίκνωση, την ΕΝΑΕ, τη μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου στην ΝΑ Μεσόγειο, σε καταστροφή και τους εργαζόμενους της στην ανεργία.

Οι νέες καταχρηστικές ενέργειες του Ελληνικού Δημοσίου θα αντιμετωπιστούν με όλα τα δι- αθέσιμα ένδικα μέσα σε ελληνικά και διεθνή δικαστήρια και θα καταβληθεί, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη της ενότητας και ακεραιό- τητας της Εταιρίας και των συμφερόντων των εργαζομένων της.

Επίσης πιστεύουμε στον διάλογο και συνεχίζουμε να αναμένουμε την απάντηση του κ. Πρω- θυπουργού και των αρμόδιων Υπουργών στις επιστολές που έχουμε αποστείλει.

Αγαπητοί Εργαζόμενοι,

Μαζί θα αγωνιστούμε για την επίτευξη των στόχων που απαιτούνται, ώστε η ΕΝΑΕ και οι ερ- γαζόμενοι της να έχουν διασφαλισμένο μέλλον:

> Διατήρηση της ακεραιότητας του Ναυπηγείου με όλες τις δραστηριότητες. > Διατήρηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης.
> Δυνατότητα εξαγωγών στις ναυτικές δυνάμεις τρίτων χωρών.

> Πλήρη υποστήριξη του μοναδικού μας πελάτη, του Πολεμικού Ναυτικού που λόγω των ιδι- αζόντων συνθηκών στο Αιγαίο απαιτεί ιδιαίτερη μέριμνα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί τις εξελίξεις, τις αξιολογεί και θα σας κρατά ενήμε- ρους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Print Friendly, PDF & Email
Δημοσιογράφος από το 1986. Από το 1993 καλύπτει το ρεπορτάζ του ΥΠΕΘΑ. Εργάστηκε στον ΑΝΤΕΝΝΑ από το 1991 ως το 2015. Επικεφαλής της ιστοσελίδας Onalert.gr από το 2010 ως τον Ιανουάριο του 2016. Σήμερα είναι στρατιωτικός συντάκτης της Real News και συνεργάτης του Reuters . Επικεφαλής του Militaire.gr από τις 29 Φεβρουαρίου 2016