Τι υποστηρίζει το ΓΕΝ για τις 400 έκτακτες μεταθέσεις

Το ΓΕΝ με καθυστέρηση κάποιων ημερών αντέδρασε στο δημοσίευμα του Militaire.gr για τις 400 έκτακτες μεταθέσεις . Και αναφέρει μια σειρά λόγων που οδήγησαν στην έκδοση των χειμερινών μεταθέσεων .

Ποιοι είναι οι λόγοι κατά το ΓΕΝ:

α. Αποδοχή Ενδικοφανών προσφυγών προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης των τακτικών κύκλων μεταθέσεων που διετάχθησαν το θέρος 2015.
β. Επανόδος προσωπικού από Άδειες Κυήσεως.
γ. Λήξη Μακράς Αναρρωτικής Άδειας.
δ. Λήξη λοιπών αδειών (π.χ. Εκπαιδευτικών Αδειών).
ε. Ένταξη προσωπικού σε κατάσταση Μόνιμης Υπηρεσία Ξηράς για λόγους υγείας.
στ. Μετακίνηση προσωπικού σε κατάλληλες υπηρεσίες μετά από έκδοση ανάλογων ιατρικών αποφάσεων για λόγους υγείας (Μετακινήσεις συγκεκριμένου χρόνου για αποκατάσταση υγείας).
ζ. Ικανοποίηση αιτημάτων συνυπηρετήσεων προσωπικού.
η. Ικανοποίηση αιτημάτων αμοιβαίων μεταθέσεων προσωπικού.
θ. Τοποθέτηση προσωπικού που ολοκλήρωσε τη φοίτηση του σε σχολεία Εξειδικεύσεων (Υ/Β-Ε/Π-ΥΚΤ).
ι. Μετακινήσεις στο πλαίσιο ικανοποίησης σταδιοδρομικών υποχρεώσεων (συμπλήρωση Χρόνου Διοικήσεως – Θαλάσσιας Υπηρεσίας – Ειδικών προσόντων).

Χωρίς σχόλια…