Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2017

Ανάλυση: Δρ Άριστος Αριστοτέλους

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ  

 Οι συσχετισμοί στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο κατά το 2017 παρουσιάζονται πιο δυσμενείς για την Κυπριακή Δημοκρατία από τα προηγούμενα χρόνια. Η αριθμητική ισχύς των τουρκικών κατοχικών δυνάμεων έχει επανέλθει στα προηγούμενα της επίπεδα, ήτοι στις 43,000 που ήταν πριν την μεταφορά ενός τάγματος στην Νοτιοανατολική Τουρκία. Η δε μείωση του αριθμού των κληρωτών στην Εθνική Φρουρά ένεκα μειωμένου ρυθμού γεννητικότητας και δεκατετράμηνης θητείας, όπως και η μη αναπλήρωση ή ενίσχυση του οπλοστασίου της, θέτει τη δύναμη σε δυσχερέστερη θέση έναντι των κατοχικών στρατευμάτων και καθιστά το θέμα της ΑΟΖ ιδιαίτερα ευαίσθητο αντικείμενο πιέσεων στο Κυπριακό. 

Ιδιαίτερα η μείωση της θητείας στην Εθνική Φρουρά, χωρίς την εκ των προτέρων εξασφάλιση των αναγκαίων εξισορροπητικών ρυθμίσεων σε ανθρώπινο δυναμικό, οργάνωση, τεχνολογικά μέσα και εξοπλισμό, διεύρυνε περαιτέρω την ήδη υπάρχουσα διαφορά με την τουρκική πλευρά, όχι μόνο αριθμητικά αλλά και λειτουργικά. Η πρόσληψη γύρω στους 2700  εθελοντές οπλίτες όπως και η προσεχτική άσκηση αμυντικής διπλωματίας είναι στοιχεία βοηθητικά, ουδόλως όμως συμπληρώνουν τα κενά ικανοτήτων ή βελτιώνουν ουσιαστικά τη  μαχητικότητα της Ε.Φ. Η πιθανολογούμενη πρόσληψη γυναικών οπλιτών, στη παρούσα φάση, θα περιπλέξει περαιτέρω την ήδη προβληματική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.

 Επίσης οι περιορισμοί στον οικονομικό τομέα και οι πολιτικές προτεραιότητες διαδοχικών κυπριακών κυβερνήσεων ως προς τη διάθεση οικονομικών πόρων, λειτούργησαν σε βάρος του αμυντικού τομέα. Τα τελευταία χρόνια είναι ανύπαρκτα ή έχουν καθηλωθεί εντελώς  οποιοδήποτε σοβαρά προγράμματα ενίσχυσης ή ανάπτυξης των ικανοτήτων της Εθνικής Φρουράς. Ο δε τομέας της συντήρησης και της εξασφάλισης ανταλλακτικών διέρχεται περίοδο δυσκολιών. Η μόνη ενίσχυση που έχει σημειωθεί προσφάτως είναι η δωρεά παραχώρηση σκάφους από το Ομάν που έχει μετατραπεί σε στρατιωτικού χαρακτήρα πλοίο ανοικτής θαλάσσης για την Ε.Φ. χωρίς ωστόσο να υπάρχουν οι δυνατότητες στη ναυτική βάση για να το φιλοξενεί.   

 Τέλος, λαμβανομένου υπόψη του στρατιωτικού εκτοπίσματος της Τουρκίας, οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις διατηρούν συντριπτική και αδιαμφισβήτητη υπεροχή στο κυπριακό χώρο σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα στο Ναυτικό και την Αεροπορία. Ως εκ τούτου η κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη είναι πλήρως εκτεθειμένη στις Δυνάμεις αυτές, δεδομένου ότι η Λευκωσία εκτός από διπλωματικά διαβήματα δεν διαθέτει καμία απολύτως στρατιωτική απάντηση στις προκλήσεις της τουρκικής πλευράς στη θαλάσσια περιοχή. Το γεγονός αυτό αποκλείει το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου στην ΑΟΖ αλλά αφήνει ανοικτή τη δυνατότητα παρεμπόδισης των διεξαγόμενων εκεί εργασιών από το τουρκικό πολεμικό ναυτικό, καθώς και άσκησης πιέσεων στο Κυπριακό.

 Οι διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από την συγκέντρωση και ανάλυση των στρατιωτικών στοιχείων και πληροφοριών των αντιπάλων πλευρών στην Κύπρο τα οποία περιλαμβάνονται στην Ετήσια Έκθεση του Κυπριακού Κέντρου Στρατηγικών Μελετών για το  2017, και τα οποία αναλύονται και παρουσιάζονται πιο κάτω.

 Έμψυχο δυναμικό

 Το έμψυχο δυναμικό της Εθνικής Φρουράς παρουσιάζει σειρά μειώσεων τα τελευταία χρόνια που το φέρουν κατά μέσον όρο να ανέρχεται συνολικά γύρω στις 10.000 σε σύγκριση με 12.000 ή και 13.000 παλαιότερων χρόνων. Ο αριθμός των εφέδρων κυμαίνεται γύρω στις 50.000. Το δε σύνολο του ανθρώπινου στρατιωτικού δυναμικού υπό τα όπλα  περιλαμβανομένης και της ΕΛΔΥΚ (950) υπολογίζεται στις 60.950.

 Η δύναμη των τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο σε ανθρώπινο δυναμικό το 2017 εκτιμάται ότι επανήλθε στα προηγούμενα αριθμητικά του επίπεδα ήτοι στις 43.000 που ήταν πριν την απόσυρση ενός τάγματος πεζικού που είχε μεταφερθεί στην Νοτιοανατολική Τουρκία για τις ανάγκες των επιχειρήσεων στην περιοχή. Προστιθεμένων των 3.500 Τουρκοκύπριων ενόπλων και 26.000 εφέδρων, ο συνολικός αριθμός της δύναμης αυτής ανέρχεται στις 72.000.

 Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι: 

Για κάθε ένα Εθνοφρουρό αναλογούν 4.3 Τούρκοι στρατιώτες σε σύγκριση με 3.5 τον περασμένο χρόνο.

Όσον αφορά το σύνολο των δυνάμεων στις δύο πλευρές, οι αριθμητικές αναλογίες παραμένουν σχεδόν ένας Εθνοφρουρός  για κάθε 1.2 Τούρκους στρατιώτες (1: 1.2).

 Οπλισμός

Η κατάσταση το 2017 όσον αφορά το βασικό εξοπλισμό των δύο πλευρών στην Κύπρο δεν έχει βασικά μεταβληθεί:

Άρματα Μάχης: Η Εθνική Φρουρά υπολογίζεται ότι διαθέτει σήμερα 134 άρματα μάχης σε σύγκριση με 179 που διέθετε το 2011/12. Το αντίστοιχο τουρκικό δυναμικό σε άρματα μάχης ανέρχεται σε 348 σε σύγκριση με 449 που ήταν πριν το 2015.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι: 

Για κάθε άρμα μάχης της Ε.Φ αναλογούν 2,5 τουρκικά σε σύγκριση με 2.8:1 το 2012, 5.7 :1 το 1994 και 15 : 1 το 1974.  Λαμβανομένων υπόψη και των 61 Μ-48 της ΕΛΔΥΚ η αναλογία μειώνεται ελαφρώς σε ένα άρμα της Ε.Φ. για κάθε 1.7 τουρκικά.

Τεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ): Η Ε.Φ. διαθέτει συνολικά 294 ΤΟΜΠ (περιλαμβανομένων και ΤΟΜΑ). Οι τουρκικές δυνάμεις διαθέτουν 627.  

Δηλαδή για κάθε ένα ΤΟΜΠ της Εθνικής Φρουράς αναλογούν 2.1 τουρκικά.  

 Ναυτικό – Αεροπορία:

Στους τομείς αυτούς παραμένει ουσιαστικά αναπάντητη και καθοριστικής σημασίας η απειλή και η πρόκληση που προβάλει η Τουρκική Αεροπορία και το Ναυτικό στον αέρα και στη θάλασσα κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η δωρεάν παραχώρηση ενός σκάφους ανοικτής θαλάσσης από το Ομάν καθώς και οι φημολογούμενες μελλοντικές αγορές πλωτών μέσων από μέρους της Κ.Δ. δεν αλλοιώνουν το ανισοζύγιο αυτό. 

 Άμυνα – Οικονομία: Οι προϋπολογισμοί για την άμυνα, έχουν μειωθεί από €345.4 εκ. το 2010 σε €318.9 το 2016 επηρεάζοντας τα περιορισμένα ήδη εξοπλιστικά προγράμματα της  Κ.Δ. και τις διεργασίες συντήρησης και εξασφάλισης ανταλλακτικών που μειώθηκαν κατά 34,2% για τις αντίστοιχες περιόδους. Η πίεση αυτή αναμένεται να συνεχισθεί και στο προβλεπτό μέλλον καθιστώντας στενά τα περιθώρια οποιασδήποτε ουσιαστικής ενίσχυσης της Ε.Φ. Ο προϋπολογισμός για την άμυνα το 2017 ναι μεν προνοεί υψηλότερες συνολικές δαπάνες ύψους €352 εκ. αλλά αυτό οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στο μισθολόγιο των νέων εθελοντών επαγγελματιών στρατιωτών. 

Βρετανικές δυνάμεις: Η βασικήδύναμη  των Βρετανών σε ανθρώπινο δυναμικό στην Κύπρο ανέρχεται στις 2270, ενώ σε ότι αφορά τις επιχειρησιακές τους ανάγκες στην περιοχή έχουν ενισχυθεί με πρόσθετες αεροπορικές δυνάμεις. Ένα σμήνος μαχητικών αεροσκαφών τύπου TornadoGR4 και 6 TyphoonFGR4, σταθμεύουν στο Ακρωτήρι για δράση κατά του Ισλαμικού Κράτους στα πλαίσια της “ΟperationShader”.

 

ΟΥΝΦΙΚΥΠ: Σχεδόν στα ίδια σχεδόν επίπεδα όπως τον προηγούμενο χρόνο παραμένουν οι δυνάμεις της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, που ανέρχεται στα 958 άτομα.

Πηγές: Τα στοιχεία της Έκθεσης προέρχονται από ανοικτές πηγές προσβάσιμες  στο κοινό, όπως το ΔΙΣΜ, το ΔΙΕΣ, ο ΟΑΣΕ, το ΝΑΤΟ, το Υπουργείο Οικονομικών κ.λπ. Επίσης σημειώνεται ότι σε επιτελική σύγκριση των δυνάμεων προσμετρούνται και άλλοι  παράγοντες, είτε μετρίσιμοι, είτε ποιοτικοί, όπως και άλλοι  υποκειμενικοί. 

 

 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

COMPARISON OF MILITARY FORCES IN CYPRUS

2017

Τ.Δ. ( Τουρκικές Δυνάμεις/ TurkishForces)

E.Φ. ( ΕθνικήΦρουρά/ National Guard)

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ

ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Military Personnel

Τ.Δ.

43.000

Ε.Φ.

10.000

4.3: 1

ARMATA MAXHS

Main Battle Tanks

T.Δ.

348

E.F.

134

2.5: 1

TOMP KAI TOMA

T.Δ.

627

E.F.

294

2.1 : 1

ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ

Artillery

Τ.Δ.

232+

Ε.Φ.

128

1.8 : 1

ΠΟΛΥΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ

ΠΥΡΑΥΛΩΝ

MLR

Τ.Δ.

6+

Ε.Φ.

22

1 : 3.6

ΟΛΜΟΙ

MORT

Τ.Κ.Δ.

450

Ε.Φ.

372 +

1.2 : 1

ΠΑΟ

SP

Τ.Δ.

192 +

Ε.Φ.

153

1.2 : 1

ΑΝΤΙΑΡΜΑΤΙΚΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΑ

Anti-tank

Τ.Δ.

114

Ε.Φ.

115

1 : 1

ΑΝΤΙΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

Antiaircraft

Τ..Δ.

134 +

Ε.Φ.

108 +

1.2 : 1

 Αναλυτικότερα τα στρατιωτικά στοιχεία και οι αριθμοί για το 2017 παρατίθενται πιο κάτω.  

 ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ  2017 

 ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ

Στρατιωτικό Ανθρώπινο Δυναμικό/ Εφεδρείες 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Σύνολο στρατιωτών

10.000

  Το ανθρώπινο δυναμικό της Εθνικής Φρουράς (Ε.Φ.) ανέρχεται γύρω στις 10.000, περιλαμβανομένων των στελεχών, των εθελοντών, των εθελοντριών και των κληρωτών που υπηρετούν τώρα δεκατετράμηνη θητεία.  Η δύναμη της εφεδρείας ανέρχεται στις 50.000 περίπου.

   Το δυναμικό της Ε.Φ. και ιδιαίτερα των κληρωτών έχει μειωθεί κατά τα τελευταία χρόνια ένεκα μειωμένου ρυθμού αύξησης του πληθυσμού κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1990 και τις αρχές του 2000, καθώς και της μείωσης της θητείας στους 14 μήνες το 2016, παρόλο που έχουν προσληφθεί γύρω στους 2700 εθελοντές συμβασιούχοι οπλίτες. 

  Διοίκηση – Δομή

 ΟΡΓΑΝΩΣΗ

 

Σώμα Στρατού

1

Μεραρχίες Πεζικού

2

Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία

1

Ταξιαρχίες Πεζικού

2

Σύνταγμα Καταδρομών

1

 Η Διοίκηση της Εθνικής Φρουράς έχει έδρα τη Λευκωσία. Η  Εθνική Φρουρά περιλαμβάνει όλους τους κλάδους (Στρατό, Ναυτικό, Αεροπορία). Την κύρια δύναμη αποτελούν οι δυνάμεις Στρατού, που συγκροτούνται σε μεραρχίες και ταξιαρχίες και οι οποίες υπάγονται απευθείας στο Γενικό Επιτελείο της Εθνικής Φρουράς. 

 

ΟΠΛΟΣΤΑΣΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ

Άρματα Μάχης 

Σύνολο

134

T-80U

82

ΑΜΧ-30Β-2

52

Τεθωρακισμένα

Οχήματα  Αναγνωριστικά

Σύνολο

  82

ΕΕ-9 Κασκαβέλ

  67

ΕΕ-3 Τζιαραράκα

  15

  

Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης 

 

Σύνολο

70

VAB-VCI

γαλλικής κατασκευής

27

BMP-3 ρωσικής κατασκευής

43

  

 Τεθωρακισμένα Οχήματα

Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ)

Σύνολο

 

294

Λεωνίδας

ελληνικής κατασκευής

168

VAB

γαλλικής κατασκευής

126

Πυροβολικό 

 

 

M-1944 100 χιλ.

20

Μ-56 105 χιλ.

72

ΤRF1 155 χιλ.

12

MKF3 155 χιλ.

αυτοκινούμενα πυροβόλα

12

Zuzana 155 χιλ.

αυτοκινούμενα πυροβόλα

12

Πολλαπλοί Εκτοξευτήρες Βλημάτων

FRYM-63 Plamen 128χιλ

18

BM-21 122 χιλ

  4

 Όλμοι 

Σύνολο

372 +

E-44 81χιλ.

170

M–30/M-2 107χιλ.

20

RT61 120 χιλ.

112

Αντιαρματικά Κατευθυνόμενα (Α.Κ.)

Σύνολο

115

Μilan ( 15 επί των Τζιαραράκα)

  45

HOT Μαναπατς

(18  επί των VAB)

  70

Εκτοξευτές Βλημάτων

  (Ε.Β.)

Μ-72 LAW 66 χιλ.

RPG-7 knout 73 χιλ.

850 +

Apilas112 χιλ.

1000

Πυροβόλα Άνευ

Οπισθοδρομήσεως (ΠΑΟ)

Σύνολο

153

ΕΜ- 67   90χιλ.

    9

Μ-40Α1 106 χιλ

144

M-40 144 106 χιλ

Αντιαεροπορικά

Μ-55 20χιλ

36

GDF-003

με Skyguard 35χιλ

24

Mistral

εδάφους – αέρος

30

Aspide

εδάφους – αέρος

12

SA-15 ( Tor-M1)

εδάφους αέρος

  6

3.7-In 94 χιλ.

Πλωτά Μέσα

Ακταιωροί

(Salamis και Kyrenia)

  2

Ταχύπλοα και άλλα σκάφη

11

Μοίρα

παράκτιας άμυνας, με 3 ΜΜ- Exocet

Σκάφος

ανοικτής θαλάσσης

1

Αεροσκάφη

ΒΝ-2Β  Islander

1

PC – 9  εκπαιδευτικό

1

 Ελικόπτερα

Μi – 35P

11

SA-342 Gazelle( με HOT)

  4

MD – 500

 

AW 139 (SAR)

  3

Bell206C  LongRangers

 2

 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΥΠΡΟΥ 

  Η Ελληνική Δύναμη Κύπρου (ΕΛΔΥΚ) αριθμεί 950 άτομα και βρίσκεται στο νησί με βάση τη Συνθήκη Εγγυήσεως από το 1960. 

 Οπλοστάσιο 

 Το οπλοστάσιο της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου  περιλαμβάνει: 

Άρματα Μάχης

  61 M-48 A5 MOLF 

 

Tεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού 

 80 Λεωνίδα 

 Πυροβολικό 

12 Πυροβόλα Μ-114 155 χιλ.,

6 Μ-110Α2 203 χιλ,

6 M-107 175 χιλ.

Όλμοι, ΠΑΟ   (Απροσδιόριστος αριθμός)

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΚΑΤΟΧΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

Στρατιωτικό ανθρώπινο δυναμικό

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Αριθμός Στρατιωτών

 

 

43.000

Η αριθμητική δύναμη τω τουρκικών στρατευμάτων στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου το 2017 ανέρχεται στις 43.000 μετά την αναπλήρωση του κενού από την αποχώρηση ενός τάγματος  στρατιωτών που είχαν μεταφερθεί  για ενίσχυση της στρατιωτικής δράσης της Τουρκίας στα νοτιανατολικά σύνορα της Τουρκίας. 

 Διοίκηση / Οργάνωση  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Σώμα Στρατού 1

Μεραρχίες Πεζικού 2

Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία 1

Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία 1

Τάγματα Ειδικών Δυνάμεων 1

Τάγματα Καταδρομών 2

 

  Οι δυνάμεις αυτές προέρχονται από την 3η Στρατιά, που έχει έδρα την Ερζινζάν στην Τουρκία.

 Πρόκειται για ένα σώμα στρατού, το οποίο χωρίζεται σε δύο μεραρχίες, την 28η Μεραρχία και την 39η και την ΤΟΥΡΔΥΚ, σε δύο μηχανοκίνητες ταξιαρχίες και τάγματα ειδικών δυνάμεων και καταδρομών

ΟΠΛΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Άρματα Μάχης

Σύνολο

348

Μ-48Α5 Τ1/Τ2

340

Μ-48Α2 (εκπαιδευτικά)

    8

Μ-47/48

 

Τεθωρακισμένα

Οχήματα Μεταφοράς

Προσωπικού

Σύνολο

627

ΑΑPC

361

Μ-113

266

M-59

 

Πυροβολικό

Συνολικά

232

Μ 101Α1 105χιλ.

  72

Μ-114Α2 155χιλ.

  18

Μ-115  203χιλ.

  12

Μ-44Τ 155χιλ.

  90

Πολυεκτοξευτές

Βλημάτων (Π.Π.)

Τ-115 122χιλ

6

. Όλμοι

Σύνολο

450

81χιλ.

175

Μ-30 107χιλ.

148

ΗΥ–12 120χιλ.

127

Αντιαρματικά

Κατευθυνόμενα

Βλήματα (Α.Κ.Β)

Σύνολο

114

Μilan

  66

TOW

  48

Εκτοξευτές  Πυραύλων

M-72  LAW 66χιλ

 

Πυροβόλα Άνευ

Οπισθοδρομήσεως(ΠΑΟ)

Μ-67 90χιλ.

 

Μ-40Α1 106χιλ

192

Αντιαεροπορικά

Rh 202 20 χιλ.

 

GDF- 003 35χιλ

16

Μ-1 40χιλ

48

Συστήματα Εδάφους –

Αέρος (Σ.Ε.Α.)

Stinger

50 +

Ραντάρ

AN/TRQ-36

Πλοία

Ακταιωρός

CanerGoyneli

1

 

Αεροσκάφη 

Cessna185 ( U-17)

3

F-16C/D, F-4E

(Περιοδική στάθμευση)

Ελικόπτερα

Bell 205

(UH-1HIroquois)

3

 

S-70A

(Περιοδική στάθμευση)

AS-532ULCougar

περιοδική στάθμευση

1

Απροσδιόριστος τύπος ελικοπτέρων

 

ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

  Ανθρώπινο Στρατιωτικό Δυναμικό 

  Οι Τουρκοκύπριοι ένοπλοι ανέρχονται στις  3.500 και υπηρετούν 24 μήνες θητεία.

 Εφεδρείες

 Οι τουρκοκυπριακές εφεδρείες αριθμούν γύρω στις 26.000 όπως παρακάτω:

  11.000 προορίζονται για την πρώτη γραμμή,  

10.000 για τη δεύτερη γραμμή 

 5.000 για την τρίτη γραμμή.  

 Σύνθεση Δυνάμεων και Οπλισμός

Oι τουρκοκυπριακές δυνάμεις αποτελούνται από 7 τάγματα πεζικού και διαθέτουν ελαφρύ οπλισμό όπως:

 73 Όλμους 120 χιλ.

 6 Αντιαρματικά Κατευθυνόμενα  Βλήματα Milan 

 36 ΠΑΟ 106 χιλ.

 Πλωτά Μέσα

 2 περιπολικά,

 2 Mk5, 2 SG45/SG46.1 PCI  

 ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

 Ανθρώπινο Δυναμικό:  2270 

 275: Προσωπικό για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ

 Στρατός

 2 Τάγματα Πεζικού 

1 Μοίρα Μηχανικού – Υποστήριξης

 Σχηματισμός Ελικοπτέρων

 Αεροπορία 

Περιοδική στάθμευση αεροσκαφών

 1 Σμήνος Έρευνα και Διάσωσης 

με 4 ελικόπτερα Bell 412 TwinHuey 

 Ναυτικό

   «Operation Shader» 

Υπό τον επιχειρησιακό κωδικό OperationShader σταθμεύουν στη βάση Ακρωτηρίου για επιχειρήσεις κατά του Ισλαμικού Κράτους της Συρίας και του Ιράκ:

 Προσωπικό: 650 

1 Σμήνος μαχητικών με : 6 TornadoGR4, 

6 Typhoon FGR4, 

1 Sentine R1, 

1 E-3D Sentry, 

1 A330 MR TT Voyager KC3,  

2 C-130J Hercules,  

 Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ 

Αργεντινή:                   362  

 Αυστρία:                          4 

 Βραζιλία :                        3    

 Ηνωμένο Βασίλειο:      275 

 Καναδάς:                         1 

 Ουγγαρία:                      77 

 Ουκρανία:                         

 Παραγουάη:                   14 

 Σερβία:                           47 

 Σλοβακία:                     159

 Χιλή:                               14

                                    958    

 Επιπλέον η δύναμη περιλαμβάνει πολίτες  και αστυνομικούς. 

 

  

Ο Πάρις Καρβουνόπουλος είναι δημοσιογράφος από το 1986. Από το 1993 καλύπτει το ρεπορτάζ του ΥΠΕΘΑ. Εργάστηκε στον ΑΝΤΕΝΝΑ από το 1991 ως το 2015. Επικεφαλής της ιστοσελίδας Onalert.gr από το 2010 ως τον Ιανουάριο του 2016. Σήμερα είναι στρατιωτικός συντάκτης της Real News και συνεργάτης του Reuters . Επικεφαλής του Militaire.gr από τις 29 Φεβρουαρίου 2016