Υπόμνημα Των Συλλόγων Αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α (Σ.Α.Σ), Αποφοίτων Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών Αεροπορίας (Σ.Α.Σ.Υ.Δ.Α) και των Αποστράτων Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (Σ.Α.Ι.Ρ),προς τον ΥΕΘΑ Πάνο Καμμένο και τον Α/ΓΕΑ Χρήστο Βαίτση που έχει να κάνει με τις επικείμενες εκλογές της ΕΑΑΑ.

Το υπόμνημα:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Η ΕΑΑΑ έχει προγραμματίσει για τις 15 Νοεμβρίου 2015 εκλογές για την εκλογή του νέου Διοικητικού συμβουλίου. Το νυν διοικητικό Συμβούλιο κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας θέτει διάφορα προσκόμματα με σκοπό τη ματαίωση των εκλογών. Συγκεκριμένα:

α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 της ισχύουσας υπ΄ αριθμ. Φ454/ΑΔ452352/2-9-2002 ΚΥΑ διακελεύει:
2. Την ευθύνη για την τήρηση των προθεσμιών που τίθενται για την υλοποίηση των σταδίων της εκλογικής διαδικασίας στα επόμενα άρθρα της παρούσας απόφασης έχει το Διοικητικό συμβούλιο της ΕΑΑΑ.
β. Οι παράγραφοι 4,5,6 και 7 άρθρου 5 της άνω ΚΥΑ προβλέπουν:
4. Ο έλεγχος νομιμότητας υποψηφίων και η ανακοίνωση του αποτελέσματος στους υποψηφίους πραγματοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης και ολοκληρώνεται εντός δεκαημέρου από την ημερομηνία πέρατος υποβολής υποψηφιοτήτων. ( Δηλαδή μέχρι 10-9-2015 καθόσον ως ημερομηνία πέρατος υποβολής υποψηφιοτήτων έχει καθορισθεί η 31-8-2015).
5. Υποβολή ενστάσεων από τους υποψηφίους εντός διημέρου από της ανακοίνωσης σ’ αυτούς του αποτελέσματος ελέγχου νομιμότητας υποψηφιοτήτων.
6. Κρίση των ενστάσεων αμετακλήτως από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, εντός πενθημέρου από την υποβολή τους.
7. Ανακήρυξη υποψηφίων ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών . Τα ονόματα των Υποψηφίων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Ένωσης και αναγράφονται σε καταστάσεις και αναρτώνται στους πίνακες ανακοινώσεων του Κεντρικού Καταστήματος της Ένωσης (Αθήνα) και όλων των παραρτημάτων αυτής.

Δηλαδή μέχρι 15-10-2015 καθόσον οι εκλογές έχουν ορισθεί στις 15-11-2015. Μέχρι στιγμής, με πρόσχημα τα πρωτοφανή για την ιστορία της ΕΑΑΑ ερωτήματα προς το ΝΣΚ και στη συνέχεια προς τον ΥΕΘΑ, δεν έχει γίνει η ανακήρυξη των υποψηφίων και στα θέματα της συνεδρίασης του ΔΣ της 15/11/2015 δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Το ΝΣΚ, όπως αναμενόταν, απάντησε ότι είναι αναρμόδιο να απαντήσει στα καινοφανή ερωτήματα του κ. Ιατρίδη και είμαστε βέβαιοι ότι το ίδιο αναρμόδιος είναι και ο ΥΕΘΑ. Είναι δυνατόν σε μια δημοκρατική χώρα να παραβιάζεται κατάφωρα η νομοθεσία που αφορά σε εκλογές συλλογικών οργάνων επειδή ο πρόεδρος ή μέλη του ΔΣ ερμηνεύουν διαφορετικά και σύμφωνα με τις επιθυμίες τους τα θεσμικά κείμενα;

γ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 της άνω ΚΥΑ προβλέπει:

1. Για τη διεξαγωγή των εκλογών ορίζονται, δέκα (10) ημέρες μετά την ημερομηνία πέρατος υποβολής υποψηφιοτήτων, η κεντρική επιτροπή και ισάριθμες των εκλογικών τμημάτων τοπικές εφορευτικές επιτροπές. ( Δηλαδή μέχρι στις 10-9-2015. Ο Ορισμός των εφορευτικών επιτροπών τελικά πραγματοποιήθηκε στις 5/10/2015 χωρίς τον απαιτούμενο έλεγχο της νομιμότητας των υποψηφίων).

Από τις μέχρι τώρα παράτυπες ενέργειες του ΔΣ συμπεραίνουμε ότι ο πρόεδρος της ΕΑΑΑ προκειμένου να ικανοποιήσει τις προσωπικές του, και μόνο, εμμονές προσπαθεί να αποσπάσει την υπογραφή σας έτσι ώστε οι εκλογές να γίνουν με την νέα ΚΥΑ που αποσκοπεί στη χειραγώγηση της ΕΑΑΑ και έχει προκαλέσει την αντίδραση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών μας. Είναι βέβαιο ότι η υπογραφή της ΚΥΑ θα προκαλούσε θύελλα διαμαρτυριών και θα οδηγούσε σε διάλυση της ΕΑΑΑ. Η δικαιολογία ότι δεν μπορεί να κάνει έλεγχο της νομιμότητας των υποψηφίων για την ανακήρυξη των υποψηφίων είναι αστεία. Για να στερηθεί κάποιος του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στην ΕΑΑΑ απαιτείται να έχει καταδικαστεί αμετάκλητα με στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων ή για τα αδικήματα του άρθρου 12 του Νομοθετικού Διατάγματος 1171/1972 «Περί Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων». Τέτοιες υποψήφιος δεν υπάρχει διότι δεν θα ήταν μέλος της ΕΑΑΑ.

Κύριε Υπουργέ,

Σας παρακαλούμε να λάβατε υπόψη την επιθυμία των χιλιάδων μελών μας και να αναλογιστείτε τις περιπέτειες που θα συνεπάγονταν για την ΕΑΑΑ η υπογραφή της πρότασης του κ. Ιατρίδη για τη νέα ΚΥΑ. Για την πρόταση τροποποίησης της ΚΥΑ δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες τυπικές διαδικασίες και δεν υπήρξε δημόσια διαβούλευση με τα μέλη μας έτσι ώστε να κατατεθούν προτάσεις τις οποίες θα επεξεργάζονταν αρμόδια επιτροπής της ΕΑΑΑ Επισημαίνεται ότι η ΕΑΑΝ που πρόσφατα τροποποίησε την ΚΥΑ τήρησε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες έτσι ώστε η ΚΥΑ να είναι προϊόν συναίνεσης και να τυγχάνει της ευρύτερης αποδοχής των μελών. Η πρόταση της ΕΑΑΑ έγινε ερήμην, ακόμα, και των παραρτημάτων που εκφράζουν το 50% των μελών μας. Απλά ήσαν οδηγίες του κ. Ιατρίδη προς το Νομικό σύμβουλο που ετοίμασε την ΚΥΑ. Για το λόγο αυτό 5 από 11 μέλη του ΔΣ απουσίαζαν και εξέφρασαν με έγγραφο τη διαφωνία τους για την προώθηση της πρότασης τροποποίησης. Αν υπάρχει ανάγκη να τροποποιηθεί η ΚΥΑ είναι βέβαιο ότι θα πρέπει να αποφασιστεί από το νέο ΔΣ που θα προέλθει από τις εκλογές της 15-11-2015. Η υπογραφή της ΚΥΑ ελάχιστες ημέρες πριν από τις επικείμενες εκλογές μόνο προβλήματα θα δημιουργήσει με απρόβλεπτες συνέπειες.

Ο Πάρις Καρβουνόπουλος είναι δημοσιογράφος από το 1986. Από το 1993 καλύπτει το ρεπορτάζ του ΥΠΕΘΑ. Εργάστηκε στον ΑΝΤΕΝΝΑ από το 1991 ως το 2015. Επικεφαλής της ιστοσελίδας Onalert.gr από το 2010 ως τον Ιανουάριο του 2016. Σήμερα είναι στρατιωτικός συντάκτης της Real News και συνεργάτης του Reuters . Επικεφαλής του Militaire.gr από τις 29 Φεβρουαρίου 2016