Η ΕΑΒ και τα ντοκουμέντα που προκύπτουν από έγγραφα και μαρτυρίες

Πριν μερικές ημέρες το Militaire.gr  είχε δημοσιεύσει άρθρο με οκτώ ερωτήματα που είχαν να κάνουν με  την υπόθεση ενοικίασης εργαζομένων στην ΕΑΒ και τα προβλήματα που είχαν προκύψει στην εκτέλεση συμβάσεων που είχε αναλάβει η εταιρεία. Αντί απαντήσεως λάβαμε ένα εξώδικο από την εταιρεία ONEX ,η οποία προηγουμένως είχε ζητήσει και την απόσυρση του άρθρου. Στο εξώδικο το δημοσίευμα με απλά λόγια χαρακτηρίζονταν δυσφημιστικό και συκοφαντικό για την εταιρεία. Και μόνο η αντίδραση αυτή για ένα δημοσίευμα που έθετε ερωτήματα ήταν λογικό να προκαλέσει το ενδιαφέρον για περαιτέρω έρευνα.

Επανήλθαμε με δημοσιευματα στο Militaire.gr επικαλούμενοι το πόρισμα εσωτερικής έρευνας που είχε γίνει στην ΕΑΒ . Όλες οι πληροφορίες μας προέρχονταν απ΄ αυτό το πόρισμα. Το οποίο πλέον έχουμε ΟΛΟΚΛΗΡΟ στη διάθεσή μας.

 porisma

Το κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζει χωρίς σχόλια ΟΛΑ ΟΣΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΑΒ . Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Όλα τα έγγραφα που στοιχειοθετούν όσα αναφέρονται στο κείμενο είναι στη διάθεση του Militaire.gr . Παρουσιάζουμε αποσπάσματα  απ΄ αυτά που έχουν κάνουν με τα συμπεράσματα των ερευνών που έχουν γίνει στην ΕΑΒ.

Η ΕΑΒ υπέγραψε τον Απρίλιο του 2009 συμβόλαιο με την Lockheed Martin Aeronautics για τη συναρμολόγηση μερών του α/φ C130J και του α/φ F16 εξασφαλίζοντας έτσι μέσω αυτών των δύο προγραμμάτων και των ανανεώσεων τους, εργασίες μέχρι και το 2018.  Τα προγράμματα αυτά είναι τα πιο σημαντικά προγράμματα για την ΕΑΒ μιας και καθιστούν την εταιρεία ως έναν από τους παγκόσμιους προμηθευτές της Lockheed Martin Aeronautics και τον αποκλειστικό για τα συγκεκριμένα συμβατικά εργοσύνολα.  Τα προγράμματα αυτά υπολογίζεται να αποφέρουν έσοδα άνω των 500 εκατομμυρίων δολαρίων στην ΕΑΒ κατά τη διάρκειά τους.

Η τότε διοίκηση της ΕΑΒ παρότι είχε εκτιμήσει τις εργασίες και είχε δώσει προσφορές ως προς την ανανέωση αυτών των προγραμμάτων στην Lockheed Martin, αποφάσισε ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εκτελέσει τα προγράμματα μόνη της, επικαλώντας έλλειψη προσωπικού και αδυναμία πρόσληψης νέου.  Αποφάσισε έτσι να δώσει μέρος των έργων αυτών υπεργολαβία σε ιδιωτικές εταιρείες βγάζοντάς τα σε διαγωνισμό.  Έτσι η εταιρεία ΤΕΚ ανέλαβε υποστηρικτικές εργασίες των προγραμμάτων με τις ετήσιες συμβάσεις Νο. 1504 και 1505 μέχρι το 2010 και το Δεκέμβριο του 2010 η ONEX HELLENIC ανέλαβε τη συνέχειά τους με τις ετήσιες συμβάσεις Νο. 1515 για το F16 (ύψους 1,732 εκατ.€) και 1516 για το C130J (ύψους 1,726 εκατ.€) που αρχικά είχαν ισχύ μέχρι το Μάρτιο και Απρίλιο του 2012 αντιστοίχως.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΑΒ καθυστερούν να προχωρήσουν στην ανακήρυξη νέων διαγωνισμών μέχρι το Φεβρουάριο του 2012 και εισηγούνται τον Απρίλιο του 2012 (τον ίδιο μήνα που έληγαν οι συμβάσεις) στο ΔΣ της ΕΑΒ την επέκταση των υπαρχόντων συμβάσεων μέχρι τον Ιούλιο του 2012 ανεβάζοντας τον προϋπολογισμό στα 2,132 εκατ.€ για το F16 και στα 2,226 εκατ.€ για το C130J επικαλούμενοι την ανάγκη αποφυγής διακοπής της παραγωγικής γραμμής.  Παράλληλα εισηγούνται την επιπλέον αύξηση της αμοιβής της ONEX HELLENIC κατά 750.000€ για το C130J επικαλούμενοι εμβόλιμη και απρόσμενη αύξηση φόρτου εργασίας η οποία όμως προβλεπότανε από την σύμβαση της ΕΑΒ με την Lockheed Martin Aeronautics. Αποτέλεσμα ήταν η   επέκταση των συμβάσεων και η έγκριση αύξησης του προϋπολογισμού σχεδόν σε 5.108.000€ αυξάνοντας έτσι την ολική αμοιβή του υπεργολάβου κατά 48% αντί 2 μηνών επέκτασης έργου.  Από τα έγγραφα προκύπτει η δήλωση του  τότε Προέδρου του ΔΣ, κ. Λινάκη, ο οποίος δήλωσε κατά τη διάρκεια του ΔΣ οτι νοιώθει “εγκλωβισμένος” με την “αβελτηρία των αρμοδίων υπηρεσιών της εταιρείας” και δεν έχει άλλη επιλογή από την έγκριση των εισηγήσεων προς αποφυγή διασυρμού της εταιρείας.  

Ιδού η μαρτυρία του:

eav10

Οι διαγωνισμοί 519 για τη συναρμολόγηση μερών του α/φ C130J και 521 για τη συναρμολόγηση μερών του α/φ F16 ανακηρύσσονται το Φεβρουάριο του 2012 με προϋπολογισμό 7.714.875€ και 8.426.250€ για 3 χρόνια και αυτή τη φορά καλούν τον ανάδοχο να αναλάβει την ολική υπεργολαβία των έργων με ευθύνη παράδοσης του εργοσυνόλου σε αντίθεση με τους προηγούμενους που καλούσαν τον ανάδοχο να εκτελεί υποστηρικτικές εργασίες αλλά με την ευθύνη παράδοσης του εργοσυνόλου να παραμένει στην ΕΑΒ.  Παρόλο το ενδιαφέρον της εγχώριας βιομηχανίας (υπήρξαν 6 ενδιαφερόμενες εταιρείες) μόνο 2 κατέθεσαν τελικά προσφορές εκ των οποίων η μία μόνο ανοίγεται, της ONEX HELLENIC κατά παράβαση του Άρθρου 21.η του ΠΔ 118/2007 βάσει του οποίου διενεργούνται οι διαγωνισμοί προμήθειας του Δημοσίου.  Η οικονομική προσφορά της ONEX HELLENIC υπερβαίνει του προϋπολογισμού της 519 κατά 2.104.620€ δηλ. κατά 27% και του προϋπολογισμού της 521 κατά 2.973.750€ δηλ. κατά 35%.  Παρ΄όλα ταύτα η Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού  κατακυρώνει το διαγωνισμό στην ONEX HELLENIC αφού μετά από διαπραγμάτευση επιτυγχάνει μείωση της προσφοράς κατά 1.6% .

Πώς δικαιολογείται αυτή την υπέρβαση;

Για να γίνει κατανοητό πρέπει να  αναφέρουμε οτι, κανονικά, η εσωτερική διαδικασία της ΕΑΒ για την δημιουργία, διεξαγωγή και κατακύρωση των διαγωνισμών υπεργολαβικών υπηρεσιών έχει ως ακολούθως:  Η Διεύθυνση  Εργοστασίου  αναγνωρίζει την όποια ανάγκη υποστήριξης του έργου του και ορίζει το εύρος του έργου που θέλει να υποστηριχθεί μέσω υπεργολαβίας (στο πλαίσιο του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού) καθώς επίσης και τις ανάλογες τεχνικές προδιαγραφές.  Αυτές δίνονται στη Δ. Υπεργολαβιών η οποία ορίζει τις τελικές προδιαγραφές, τη διάρκεια και τον προϋπολογισμό του έργου προς ανάθεση.  Το πακέτο, ανάλογα με τον προϋπολογισμό του, υποβάλλεται για έγκριση στο ΔΣ της ΕΑΒ ή κατευθείαν στο Διευθύνοντα Σύμβουλο.  Με την έγκριση της Διοίκησης για διεξαγωγή του διαγωνισμού η Δ. Υπεργολαβιών ορίζει και τις παραμέτρους παρακολούθησης της επικείμενης σύμβασης και το τελικό πακέτο δίνεται στη Δ. Εφοδιαστικής Αλυσίδας για να διεξαχθεί ο διαγωνισμός, να ανακηρυχθεί ο ανάδοχος, και να υπογραφεί η αντίστοιχη σύμβαση.  Η διαδικασία του διαγωνισμού και η σύναψη της σύμβασης ελέγχεται, σε συνδυασμό με τη νομική υπηρεσία της εταιρείας, από τον Τομέα Συμβάσεων που υπάγεται στη Δ. Εφοδιαστικής Αλυσίδας που υπάγεται στη Δ. Οικονομικών Υπηρεσιών.  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προσφορές η οποίες πρέπει να είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού ειδάλλως δεν θεωρούνται οτι είναι συμφέρουσες καθότι ο προϋπολογισμός δείχνει το κόστος με το οποίο η ίδια η ΕΑΒ μπορεί να πραγματοποιήσει το έργο.

Μετά από διαδοχικά πορίσματα Επιτροπών Διοικητικής Εξέτασης και Εσωτερικών Ελέγχων προκύπτει οτι και για τους δύο διαγωνισμούς  η Δ. Υπεργολαβιών υπολόγισε προς τα πάνω  τον αριθμό εργοσυνόλων του έργου που απαιτούσε η Δ. Εργοστασίου στην εισήγηση προς το ΔΣ της ΕΑΒ και μετά αύξησε το πακέτο που δόθηκε στη Δ. Εφοδιαστικής Αλυσίδας για να διεξαχθούν οι διαγωνισμοί, καταλήγοντας έτσι σε διακηρύξεις που περιείχαν μεγαλύτερο αριθμό εργοσυνόλων από αυτόν που χρησιμοποιήθηκαν για τον προϋπολογισμό του έργου.  Για παράδειγμα, ενώ η Δ. Εργοστασίου ζήτησε τη συναρμολόγηση 54 Mid-Panels για την τριετία, η Δ. Υπεργολαβιών υπολόγισε τον προϋπολογισμό χρησιμοποιώντας 90 Mid-Panels, και αφού έλαβε έγκριση από το ΔΣ για αυτά, εισηγήθηκε στη Δ. Εφοδιαστικής Αλυσίδας να διεξαχθεί ο διαγωνισμός με 108 Mid-Panels .  Αυτό έγινε και για τις 5 κατηγορίες εργοσυνόλων και των δύο διαγωνισμών.  Μεγαλύτερος αριθμός εργοσυνόλων στο έργο ωθεί τον οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο σε χαμηλότερη τιμή ανά εργοσύνολο έτσι ώστε η ολική οικονομική προσφορά να είναι εντός προϋπολογισμού.

eav_porisma

Λαμβάνοντας υπόψιν τα νούμερα των διακηρύξεων που γνώριζαν όλοι, η οικονομική προσφορά της ONEX HELLENIC υπερβαίνει του προϋπολογισμού της 519 κατά 2.104.620€ και του προϋπολογισμού της 521 κατά 2.973.750€ και κανονικά έπρεπε να απορριφθεί.   Η Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού κατακυρώνει τους διαγωνισμούς στην ONEX HELLENIC βασισμένη στο δεύτερο σετ εργοσυνόλων που χρησιμοποίησε η Δ. Υπεργολαβιών για να υπολογίσει τον προϋπολογισμό, νούμερα τα οποία όμως ΟΥΔΕΙΣ έπρεπε να γνωρίζει εκτός ΕΑΒ.  Σύμφωνα με αυτά, η οικονομική προσφορά της ONEX HELLENIC υπερβαίνει του προϋπολογισμού της 519 κατά 440.090€ ενώ ανέρχεται ΑΚΡΙΒΩΣ στο όριο του προϋπολογισμού της 521.  Για αυτό το λόγο η διαπραγμάτευση που ακολούθησε στόχευσε στην μείωση ΜΟΝΟ κατά 1.6%.  

eav_porisma

Τι έγινε με τις εγγυητικές επιστολές

Η ONEX HELLENIC υπογράφει τις συμβάσεις 1965 και 1680 για το C130J και το F16 αντίστοιχα τον Αύγουστο του 2012, παρουσιάζοντας εγγυητικές επιστολές περιορισμένης διάρκειας ισχύος (σχεδόν 1 χρόνου με λήξη τον Ιούλιο και Αύγουστο του 2013) αντί για εγγυητικές επιστολές με ανοικτή ημερομηνία λήξεως όπως όριζαν οι όροι των διακηρύξεων των διαγωνισμών.  Η Δ. Εφοδιαστικής Αλυσίδας  αντί να κηρύξει έκπτωτο τον υπεργολάβο και να παρακρατήσει την εγγυητική επιστολή Συμμετοχής, δεχθηκε τις ετήσιες εγγυητικές επιστολές αλλά γράφει στις συμβάσεις 1695 και 1680 οτι οι εγγυητικές επιστολές είναι αορίστου χρόνου.  Οι σωστές εγγυητικές επιστολές δεν παραδόθηκαν στην ΕΑΒ παρά μόνο 8 μήνες πριν την λήξη των αναφερόμενων συμβάσεων το Δεκέμβριο του 2014.  

eav_porisma

Τον Οκτώβριο του 2012, μόλις 2 μήνες μετά την έναρξη των συμβάσεων, μετά από ομολογία στελεχών της Δ. Εργοστασίου της ΕΑΒ, η Lockheed Martin απορρίπτει την υπεργολαβία και δεν δέχεται την ONEX HELLENIC σαν υπεργολάβο του έργου ως μη εγκεκριμένο ή πιστοποιημένο φορέα εκτέλεσης των εξειδικευμένων εργασιών που απαιτούνται για την ποιοτική ολοκλήρωση του έργου, και ζητά προσωπικό της ΕΑΒ να εκτελεί αυτές τις εργασίες.  Η διοίκηση της ΕΑΒ αποφασίζει να δουλεύουν μικτές ομάδες το έργο σε παράβαση  των υπογεγραμμένων συμβάσεων.  Με μικτές ομάδες, και προσωπικό της ΕΑΒ να εμπλέκεται στην παραγωγή, απαιτείται λιγότερο προσωπικό από τον υπεργολάβο μειώνοντας συγχρόνως και τις δαπάνες του, αλλά παρ΄όλα ταύτα η ONEX HELLENIC εξακολουθεί και αμοίβεται με το αρχικό εργολαβικό αντάλλαγμα χωρίς επίσης να έχει και την ευθύνη του έργου. Σε μια προσπάθεια εύρεσης λύσεως οι 2 πλευρές συμφωνούν να πληρώνεται η ONEX HELLENIC με την συμπλήρωση των εκτιμώμενων από την ΕΑΒ εργατοωρών του κάθε εργοσυνόλου καθιστώντας έτσι τις συμβάσεις εργολαβίας σε συμβάσεις εργατοώρας όπου η ONEX HELLENIC αμοιβόταν όπως και πριν ενώ 30% του εμπλεκόμενου προσωπικού είναι της ΕΑΒ και μην έχοντας καμία οικονομική ευθύνη ως προς τις ακριβόχρονες παραδόσεις των εργοσυνόλων προς την Lockheed Martin.  Αυτό συνεχίζεται μέχρι τον Ιανουάριο του 2015 όπου η ΕΑΒ μειώνει  την αμοιβή με ποσοστό ανάλογο του εμπλεκόμενου προσωπικού προκαλώντας την  αντίδραση της ONEX HELLENIC που ισχυρίζεται οτι αυτή η κίνηση δεν προβλέπεται στις συμβάσεις.  Με άλλα λόγια, ο υπεργολάβος αμοίβεται με το που θα συμπληρωθούν οι εργατοώρες άσχετα με την παράδοση του εργοσυνόλου στον τελικό πελάτη, την Lockheed Martin.  Για αυτό το λόγο, εσωτερικός έλεγχος της ΕΑΒ ανακάλυψε οτι ο υπεργολάβος αμοίφθηκε για περισσότερα εργοσύνολα από όσα παραδόθηκαν στην Lockheed Martin χωρίς να υπάρχουν οι διαφορές στις αποθήκες της ΕΑΒ.

Η άρνηση της ΕΑΒ να διαχειριστεί σωστά και έννομα αυτή τη κατάσταση έχει δημιουργήσει, μετά από την πάροδο χρόνων, σύγχυση όσον αφορά τις υποχρεώσεις των 2 πλευρών .

eav_porisma

Συνεχίζοντας στο  μοντέλο του 2012, η ΕΑΒ καθυστερεί πάλι να βγάλει διαγωνισμό για το C130J το Μάιο του 2015 με χαμηλότερο προϋπολογισμό (5.732.000€) ενώ η σύμβαση λήγει τον Αύγουστο του 2015.  Η διακήρυξη είναι  ασαφής με αντισυγκρουόμενους όρους και προκαλεί τις έντονες αντιδράσεις των ενδιαφερομένων εταιρειών οι οποίες καταγράφουν τις ενστάσεις τους με προδικαστικές προσφυγές και επιστολές προς την ΕΑΒ θεωρώντας οτι οι όροι είναι τέτοιοι που φωτογραφίζουν την ONEX HELLENIC ως τον υπεργολάβο τον οποίο θέλει και πάλι εν τέλει η ΕΑΒ.  Οι ενστάσεις αποδείχτηκαν τεκμηριωμένες όταν καμία εταιρεία δεν κατέθεσε προσφορά και ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος.  

eav_porisma

Η ΕΑΒ προχωρεί στη μονομερή επιμήκυνση των υπαρχόντων συμβάσεων με την ONEX HELLENIC κατά ένα χρόνο θέτωντας τη λήξη τους τον Αύγουστο του 2016 με τους ίδιους όρους και αμοιβές όπως και πριν αλλά στα τέλη Ιουλίου 2015, υπογράφεται ένα  πρακτικό συνάντησης μεταξύ των 2 εταιρειών όπου η ONEX HELLENIC ματαξύ άλλων ζητά, κατά παράβαση πάλι των όρων των συμβάσεων, απομείωση των εγγυητικών επιστολών (αυτές που δόθηκαν 8 μήνες πριν τη λήξη των συμβάσεων).  Το  πρακτικό  φαίνεται να δεσμεύει την ΕΑΒ σε μία πράξη η οποία είναι αμφίβολο αν  διαφυλλάσει τα δικαιώματα της εταιρείας μια και μετά την πάροδο σχεδόν 4 χρόνων υπάρχουν τεράστιες οικονομικές ανταπαιτήσεις από ένα υπεργολάβο ο οποίος φέρεται να μην είναι  αποδεκτός ούτε  από την Lockheed Martin.

Τα ερωτήματα που έχουμε ήδη  θέσει τώρα ακόμη πιο τεκμηριωμένα:

-Πέρα από τη διενέργεια των εσωτερικών ελέγχων και διοικητικών εξετάσεων, τι άλλο πράξανε οι εκάστοτε διοικήσεις της ΕΑΒ για να διαχειριστούν τα σημαντικότερα και πιο κερδοφόρα για την εταιρεία προγράμματα;

-Γιατί δεν έγιναν ενέργειες να εκπαιδευτεί προσωπικό της ΕΑΒ έτσι ώστε να εκτελούνται οι εργασίες των σημαντικότερων προγραμμάτων της από προσωπικό της ΕΑΒ που ούτως ή άλλως χαίρει της εκτίμησης του τελικού πελάτη, της Lockheed Martin;

-Γιατί η τωρινή διοίκηση ξαναβγάζει διαγωνισμό (Διακήρυξη 723) για το C130J ζητώντας υπεργολαβία όταν ξέρει οτι μπορεί να υπάρξουν οι ίδιες αντιδράσεις εκ μέρους της Lockheed Martin; Μήπως υπάρχει σχέδιο να προωθηθεί  συγκεκριμένος υπεργολάβος ως “ο μόνος σε θέση να εκτελέσει το έργο” ;

-Εάν δεν υπάρχει σχέδιο να προωθηθεί και πάλι  συγκεκριμένος υπεργολάβος, τότε γιατί η ΕΑΒ δεν βγάζει διαγωνισμούς απαιτώντας συνεργασία με οργανισμούς που διαθέτουν πρότυπα και πιστοποιήσεις που θα βρίσκουν την Lockheed Martin σύμφωνη στην υπεργολαβία;

-Εάν δεν υπάρχει σχέδιο να προωθηθεί και πάλι  συγκεκριμένος υπεργολάβος γιατι η τωρινή διοίκηση, έχει ασχοληθεί,σε πολλά Διοικητικά Συμβούλια με την απομείωση των εγγυητικών επιστολών της ONEX HELLENIC χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το έργο και χωρίς να έχουν καταγραφεί όλες οι αστοχίες της και να έχουν καλυφθεί οι ανταπαιτήσεις; Γιατί βιάζεται η ΕΑΒ να δώσει το μόνο διαπραγματευτικό χαρτί που έχει για τα προγράμματα έναντι της ONEX HELLENIC και να εξασφαλίσει έτσι το συμφέρον του Δημοσίου;

-Εάν δεν υπάρχει σχέδιο να προωθηθεί και πάλι  συγκεκριμένος υπεργολάβος γιατί δεν έχουν επέλθει κυρώσεις στις διοικήσεις και στα στελέχη της ΕΑΒ που ήταν και είναι άμεσα εμπλεκόμενοι σε αυτή την κατάσταση, από ότι δείχνουν τα στοιχεία;

Militaire.gr

  

Ο Πάρις Καρβουνόπουλος είναι δημοσιογράφος από το 1986. Από το 1993 καλύπτει το ρεπορτάζ του ΥΠΕΘΑ. Εργάστηκε στον ΑΝΤΕΝΝΑ από το 1991 ως το 2015. Επικεφαλής της ιστοσελίδας Onalert.gr από το 2010 ως τον Ιανουάριο του 2016. Σήμερα είναι στρατιωτικός συντάκτης της Real News και συνεργάτης του Reuters . Επικεφαλής του Militaire.gr από τις 29 Φεβρουαρίου 2016