Διοικητικές αποκαταστάσεις στρατιωτικών: Ποιο είναι το κόστος;

Γράφει ο Βασίλειος  Ζορμπάς

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

       Προ διμήνου περίπου, το ΥΠΕΘΑ ενημέρωσε τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών (ενόψει της καταρτίσεως εισηγητικής εκθέσεως προϋπολογισμού έτους 2017),  για τις δράσεις/παρεμβάσεις που έχουν ήδη αναληφθεί, ή/και δρομολογηθεί και αφορούν σε σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες από τα ΓΕ, στο πλαίσιο προσπάθειας εξοικονόμησης πόρων και εξορθολογισμού των δαπανών ΥΠΕΘΑ για το 2017 (Φ.819/277/139659/Σ3396/10 Νοε 2016/ΥΠΕΘΑ/ ΓΔΟΣΥ /ΔΟΙ).   

       Μια από τις ως άνω δράσεις/παρεμβάσεις του ΥΠΕΘΑ που παρουσιάζονται στο εν λόγω έγγραφό του, αφορά στην ‘’επανεξέταση ισχύοντος καθεστώτος αποστρατειών, ώστε να προκύψουν τρόποι μείωσης της σχετιζόμενης αποζημίωσης των διοικητικά αποκατασταθέντων’’ (παρ. 2ιδ, σελ. 3).

       Ένεκα των ενεργειών αυτών, δικαίως γεννώνται ορισμένα ερωτήματα:     

          Ποιο είναι σήμερα το ισχύον ‘’καθεστώς’’ αποστρατειών  που χρειάζεται επανεξέταση, ώστε να προκύψουν τρόποι μείωσης της σχετιζόμενης αποζημίωσης των διοικητικά αποκαθισταμένων και ποιες ενέργειες ανελήφθησαν;

          Η υφισταμένη Ιεραρχία, η οποία σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο, εντόπισε το πρόβλημα, έχει μέχρι σήμερα αποκαταστήσει, διοικητικά, στελέχη τα οποία είχαν κριθεί από την ιδία δυσμενώς; Αν ναι, που εντοπίστηκε το λάθος στη διαδικασία της κρίσεώς των;

          Το ΥΠΕΘΑ ενημερώνεται για τις αποφάσεις των Συμβουλίων Επανακρίσεων και σύμφωνα με ποια νομοθεσία; Μήπως με αυτή  που χρειάσθηκαν 6 χρόνια (2010-2016) για να γίνει αντιληπτό ότι ο όρος <<επανακρίσεις-εων>> μεταφέρθηκε ατυχώς στο Ν3883/2010 από το Ν2439/1996; [Ο συγκεκριμένος όρος μεταφέρθηκε ατυχώς στο Ν3883/2010 από το Ν2439/1996 (Α’ 219), τον οποίο και αντικατέστησε και στερείται αντικειμένου, δεδομένου ότι στον ισχύοντα νόμο 3883/2010 δεν προβλέπεται διαδικασία επανάκρισης από ορισμένο Συμβούλιο επανακρίσεων, όπως ίσχυε με το Ν2439/1996. (Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων ΥΠΕΘΑ, Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας σελ 29, στον Πρόσφατο Νόμο ΥΠΕΘΑ ’Ρύθμιση Θεμάτων Αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας’’)]. 

          Πλέον αυτών, τα στελέχη του Οικονομικού που εισηγήθηκαν/ή και προσυπέγραψαν τις ως άνω δράσεις/παρεμβάσεις, υπέβαλαν ποτέ (εγγράφως) στο παρελθόν εισήγηση, σχετικά με τους δυνατούς τρόπους μειώσεως του κόστους αποζημιώσεως των διοικητικά αποκαθισταμένων στελεχών και ποια ήτο η θέσις της Ιεραρχίας; Τίθεται ορθώς εδώ το ερώτημα: τα στελέχη του Οικονομικού δημιούργησαν το πρόβλημα; Προφανώς όχι. Το σημειώνω όμως, ενθυμούμενος έναν παλαιότερο Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος, κατά την αποχώρησή του από το Υπουργείο δήλωσε ’’στην οικονομική πολιτική άλλοι ξοδεύουν και άλλοι πληρώνουν’’.

       Στο σημείο αυτό κρίνω σκόπιμο να επαναφέρω το θέμα που αφορά στις επανακρίσεις των στελεχών ενώπιον του ΣΑΓΕ. Τις αποφάσεις του Συμβουλίου επί των προσφυγών, συνυπογράφουν και οι κ. Αρχηγοί των Γ.Ε. από όπου προέρχεται ο κρινόμενος Αξιωματικός. Δηλαδή, ο ίδιος άνθρωπος υπό την αυτή ιδιότητα (Α/ΓΕ) που προήδρευσε του Ανωτάτου Συμβουλίου του Κλάδου και εξέδωσε τη δυσμενή για τον κρινόμενο απόφαση, συμμετέχει ως μέλος και στην κρίση του ΣΑΓΕ. Αμφιβάλλει κανείς ότι το συγκεκριμένο μέλος, έχει σχηματισμένη και άρα προκατειλημμένη άποψη, για την υπόθεση που πρόκειται να κρίνει; Παρέχει η ενέργεια αυτή, εχέγγυα αμερόληπτης κρίσεως εκ μέρους της διοικήσεως; Και αν, ενδεχομένως, είναι νομικά ορθό, ηθικά είναι;

       Απευθύνομαι, με εκτίμηση, αποκλειστικά και μόνο στα επερχόμενα στελέχη. Έχουν την εξυπνάδα και τις γνώσεις που απαιτούνται να προβληματισθούν και να ενεργήσουν ανάλογα. Άλλωστε λίγη αξιοπρέπεια δεν βλάπτει. 

Print Friendly, PDF & Email
Δημοσιογράφος από το 1986. Από το 1993 καλύπτει το ρεπορτάζ του ΥΠΕΘΑ. Εργάστηκε στον ΑΝΤΕΝΝΑ από το 1991 ως το 2015. Επικεφαλής της ιστοσελίδας Onalert.gr από το 2010 ως τον Ιανουάριο του 2016. Σήμερα είναι στρατιωτικός συντάκτης της Real News και συνεργάτης του Reuters . Επικεφαλής του Militaire.gr από τις 29 Φεβρουαρίου 2016