Πρόταση που μπορεί να ακούγεται επαναστατική από την ΠΟΕΣ για δυνατότητα εργασίας διάφορων κατηγοριών στρατιωτικών εκτός της υπηρεσίας τους,στα πρότυπα των ιατρών ή των μουσικών των ΕΔ.Υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες μόνο επαναστατική δεν μπορεί να θεωρηθεί.

Η ΠΟΕΣ με έγγραφό της προς τον ΥΕΘΑ Πάνο Καμμένο εξηγεί το γιατί:

“Με την παράγραφο 3 του άρθρου 63 του σχετικού νομοθετικού διατάγματος, οι εν ενεργεία αξιωματικοί απαγορεύεται να ασκούν επ ́ αμοιβή ιδιωτικό έργο ή εργασία ή να ασκούν οποιοδήποτε βιοποριστικό επάγγελμα, πλην όμως:

– Οι υγειονομικοί αξιωματικοί, μπορούν να ασκούν το ιατρικό επάγγελμα ιδιωτικά κατά τις εκτός υπηρεσίας ώρες, συμφώνως προς την ιατρική δεοντολογία, κατά τις διατάξεις του περί κώδικα ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος νόμου, κατόπιν εγκριτικής διαταγής του Αρχηγού του οικείου Κλάδου.

– Οι αξιωματικοί του Μουσικού Σώματος, μπορούν να διευθύνουν δημοσίως ορχήστρες ή να παιανίζουν σε ιδιωτικές ορχήστρες και θεάματα επ ́ αμοιβή, με πολιτική περιβολή, κατόπιν εγκριτικής διαταγής του οικείου Σχηματισμού και

– Όλοι οι ενεργεία αξιωματικοί (και με το ν.4407/2016 και οι Ανθστές και Υπαξκοί), μπορούν να διδάσκουν σε δημόσιες ή ιδιωτικές σχολές ή εκπαιδευτικά εν γένει ιδρύματα κατόπιν αδείας των οικείων Αρχηγείων.

Το συνεχώς μειούμενο εισόδημα των Ελλήνων στρατιωτικών, απότοκη ενέργεια μνημονιακών δεσμεύσεων και απαιτήσεων και η κυοφορούμενη νέα μείωση – απαίτηση των θεσμών, ως εξορθολογισμός των ειδικών μισθολογίων, οδήγησαν και οδηγούν πλήθος συναδέλφων μας στην απόγνωση και στην απογοήτευση και στη σκέψη για αναζήτηση νέων πηγών αύξησης του εισοδήματός τους, πλην όμως το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο απαγορεύει κάτι τέτοιο.

Ήδη το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει συγκροτήσει επιτροπή, η οποία εξετάζει τη δυνατότητα διεύρυνσης των επαγγελμάτων που μπορούν να ασκήσουν οι υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας στις εκτός υπηρεσίας ώρες και υπό προϋποθέσεις, προκειμένου να ενισχύσει αφ ́ ενός το εισόδημά τους, το οποίο ωσαύτως μειώθηκε δραματικά και αφ ́ ετέρου το ηθικό τους, στην προσπάθεια να αντεπεξέλθουν στα καθή- κοντά τους ως αστυνομικοί – πυροσβέστες και ως οικογενειάρχες με συζύγους και τέκνα άνεργα.

Η υπόψη επιτροπή οφείλει να παραδώσει το πόρισμά της εντός του μηνός Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, προκειμένου το Υπουργείο να προχωρήσει σε ανάλογες νομοθετικές παρεμβάσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω, θεωρώντας ότι είναι πλέον ώριμο, υπό τις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες, η επέκταση των επαγγελμάτων που μπορούν να ασκήσουν οι εν ενεργεία στρατιωτικοί, στις εκτός υπηρεσίας ώρες τους, παρακαλούμε όπως εξετάσετε τη δυνατότητα συγκροτήσεως διακλαδικής επιτροπής, με τη συμμετοχή εκπροσώπου της Ομοσπονδίας μας και με αντικείμενο το ανωτέρω.

Είμαστε σίγουροι στην υιοθέτηση της προτάσεώς μας, παραμένοντας στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση η απορία”.

Ο Πάρις Καρβουνόπουλος είναι δημοσιογράφος από το 1986. Από το 1993 καλύπτει το ρεπορτάζ του ΥΠΕΘΑ. Εργάστηκε στον ΑΝΤΕΝΝΑ από το 1991 ως το 2015. Επικεφαλής της ιστοσελίδας Onalert.gr από το 2010 ως τον Ιανουάριο του 2016. Σήμερα είναι στρατιωτικός συντάκτης της Real News και συνεργάτης του Reuters . Επικεφαλής του Militaire.gr από τις 29 Φεβρουαρίου 2016