Ανάλυση του

Αντιπτέραρχου ε.α. ( ΜΗ )

Θεόδωρου Γιαννιτσόπουλου 

Επίτιμου Διευθυντή Γ’ Κλάδου ΓΕΑ

Θεμέλιο για την αμυντική ανεξαρτησία της ΕΕ, αποτελεί η Μόνιμη Διαρθρωμένη συνεργασία Μ.Δ.Σ – PESCO (PErmanent Structured  COoperation on security and defence),  που η απόφαση για τη θέσπισή της έχει υπογραφεί στις 11 Δεκεμβρίου από 25 κράτη – μέλη και αποτελεί ένα σημαντικό θετικό βήμα προς τη κατεύθυνση υλοποίησης του άρθρου 42, παράγραφος 6, στο άρθρο 46 και στο πρωτόκολλο 10 της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Η Μ.Δ.Σ – PESCO είναι ένα πλαίσιο και μια διαδικασία που βασίζεται στη Συνθήκη για την εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ «τα οποία είναι ικανά και πρόθυμα να το πράξουν». Θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να αναπτύξουν από κοινού αμυντικές ικανότητες, να επενδύσουν σε κοινά έργα και να ενισχύσουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα και συμβολή των ενόπλων δυνάμεών τους.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας ( ΕΤΑ ), το οποίο ξεκίνησε από την Κομισιόν τον Ιούνιο του 2017, θα ενισχύσει τα έργα συνεργασίας στον τομέα της αμυντικής έρευνας, την ανάπτυξη πρωτοτύπων και την προσέλκυση δυνατοτήτων. Το ΕΤΑ θα έχει σε πρώτη φάση προϋπολογισμό 5,5 δισ. Η ως άνω κοινή κοινοποίηση σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία μιας πλήρως ανεπτυγμένης ευρωπαϊκής αμυντικής ένωσης έως το 2025.

Η Μ.Δ.Σ. – PESCO συνδέεται στενά με τη νέα συντονισμένη ετήσια αναθεώρηση άμυνας (CARD – Coordinated Annual Review on Defence) και τo Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (ΕΤΑ), το οποίο αναπτύσσεται επί του παρόντος στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανικής ανάπτυξης.

Όπως επισήμανε, σε σχετική εκδήλωση, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Φεντερίκα Μογκερίνι, αν και οι αμυντικές δαπάνες της Ευρώπης φτάνουν στο 50% των ΗΠΑ, η αποτελεσματικότητά τους, ως προς το τελικό προϊόν βρίσκεται μετά βίας στο 15%, καταδεικνύοντας ένα σημαντικό παραγωγικό κενό (output gap), το οποίο στοχεύει να αμβλύνει με το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο και τον συντονισμό στην αγορά οπλικών συστημάτων.

Στα πρώτα 17 έργα που αναλαμβάνει να εκτελέσει η Μ.Δ.Σ – PESCO, υπό την επίτροπο Εξωτερικών, Φεντερίκα Μογκερίνι, περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η ανάπτυξη διαδικασιών προστασίας συνόρων και σχετικού λογισμικού, η δημιουργία νέας ενιαίας Ευρωπαϊκής Ιατρικής Διοίκησης και κέντρου Logistics.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι θα αναπτυχθούν προγράμματα που θα καλύψουν εκπαίδευση, ανάπτυξη δυνατοτήτων και επιχειρησιακή ετοιμότητα. Θα υπάρξει εμπλοκή της βιομηχανίας με συμμετοχή των αμυντικών βιομηχανιών των χωρών – μελών που συμμετέχουν.

H συμμετοχή της χώρας μας στη Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία Μ.Δ.Σ – PESCO θα πρέπει να αξιοποιηθεί ως μια θαυμάσια ευκαιρία τόσο για την ανάπτυξη της Αμυντικής Βιομηχανίας της Χώρας μας όσο και για το ΥΠΕΘΑ σε θέματα κάλυψης των επιχειρησιακών μας απαιτήσεων, μέσα από τη συμμετοχή μας είτε ως επικεφαλής Χώρα είτε ως συμμετέχουσα σε κοινά προγράμματα με άλλες χώρες.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Να καταβληθεί η μέγιστη προσπάθεια για απορρόφηση   όλων των δυνατοτήτων που προσφέρονται τόσο στην κάλυψη των Αμυντικών αναγκών της χώρας μας μέσω κοινών εξοπλιστικών προγραμμάτων – οπλικών συστημάτων κρατών – μελών της Μ.Δ.Σ – PESCO,  με τις οικονομίες κλίμακας που γεννούνται, όσο και στην συμμετοχή της Αμυντικής μας Βιομηχανίας σε προγράμματα συνεργασιών, που εμπεριέχουν τεχνολογίες αιχμής.

Να συσταθεί ΑΜΕΣΑ Εθνικός Φορέας, με μέριμνα ΥΠΕΘΑ και σε συντονισμό με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη  στο πλαίσιο της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής, για το χειρισμό θεμάτων PESCO, συμπεριλαμβανομένης και της αξιολόγησης των προγραμμάτων, που θα πρέπει να προταθούν για αποδοχή – έγκριση ως έργα – προγράμματα PESCO. Στο Φορέα αυτό θα πρέπει  να συμπεριληφθούν και τα κριτήρια αξιολόγησης τον προγραμμάτων με τη συμμετοχή της Αμυντικής μας Βιομηχανίας ( Δημόσιας και Ιδιωτικής ), λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητές της , τις προοπτικές της, κ.λ.π. , σε απόλυτο συντονισμό με τις προτεραιότητες της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής.

Να εκδηλωθούν ΑΜΕΣΑ ενέργειες, ταυτόχρονα με τη σύσταση του ως άνω Φορέα από το ΥΠΕΘΑ, για αναπροσαρμογή της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής σε τακτή βάση,  λαμβάνοντας τις προβλέψεις της Μ.Δ.Σ – PESCO, όπως αυτή έχει θεσπισθεί μέχρι σήμερα και όπως αυτή θα μετεξελίσσεται στο μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των πρώτων 17 έργων που αναλαμβάνει να εκτελέσει η Μ.Δ.Σ και όσων άλλων προκύψουν , έτσι ώστε να επιδιωχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή για κάλυψη τόσο επιχειρησιακών αναγκών των ενόπλων μας δυνάμεων με αξιοποίηση πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας ( ΕΤΑ ) όσο και της Αμυντικής μας Βιομηχανίας.

ΟΛΗ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΤΕΡΑΡΧΟΥ Θ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΔΩ

Print Friendly, PDF & Email
Δημοσιογράφος από το 1986. Από το 1993 καλύπτει το ρεπορτάζ του ΥΠΕΘΑ. Εργάστηκε στον ΑΝΤΕΝΝΑ από το 1991 ως το 2015. Επικεφαλής της ιστοσελίδας Onalert.gr από το 2010 ως τον Ιανουάριο του 2016. Σήμερα είναι στρατιωτικός συντάκτης της Real News και συνεργάτης του Reuters . Επικεφαλής του Militaire.gr από τις 29 Φεβρουαρίου 2016