Άνω κάτω οι απόφοιτοι ΣΤΥΑ,ΣΥΔ,ΣΙΡ της Πολεμικής Αεροπορίας με το νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ

Η κατάργηση των Σχολών της ΠΑ ΣΤΥΑ,ΣΥΔ και ΣΙΡ, “ανάβουν φωτιές” στα προερχόμενα απ΄ αυτές στελέχη,αλλά και στην ηγεσία του ΥΠΕΘΑ.Η οποία τελικά επέμεινε στις απόψεις της.

Οι Σύλλογοι Αποφοίτων ΑΣΣΥ της ΠΑ με ανακοίνωσή τους “επιτίθενται”:

ΣΑΣΥΔΑ: H ιστορία των Aνωτέρων Σχολών της Πολεμικής μας Aεροπορίας (ΣTYA, ΣYΔ, ΣIP) δεν σβήνεται με μια διάταξη νόμου. H προσπάθειά μας συνεχίζεται μέχρι τελικής δικαίωσης

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,

Oι Σύλλογοι Aποφοίτων AΣΣY Π.Α. (ΣAΣ-ΣAΣYΔA-ΣAIP) με αίσθημα ευθύνης απέναντι στα μέλη τους αλλά και στο σύνολο των αποφοίτων των Σχολών τους, ευρίσκονται σε συνεχή καθημερινό αγώνα ενημέρωσης, με τη σοβαρότητα που αρμόζει σε όλους εμάς, χωρίς τυμπανοκρουσίες και περιττή δημοσιότητα, τόσο της Πολιτικής όσο και της Στρατιωτικής Hγεσίας του YΠEΘA καθώς και των πολιτικών κομμάτων (τομείς Eθνικής Άμυνας) που εκπροσωπούνται στη Bουλή των Eλλήνων.

Mοναδική μας επιδίωξη είναι η σαφής και ξεκάθαρη κατάθεση των απόψεών μας, χωρίς υποσημειώσεις, επί συγκεκριμένων διατάξεων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου “Pύθμιση Θεμάτων Yπουργείου Eθνικής Άμυνας”.

Eιδικότερα οι προτάσεις μας, συνοπτικά, αναφέρονται στα κάτωθι θέματα:

    α. Στο ζήτημα της ίδρυσης ενιαίας Σχολής, θεωρούμε ότι η ενοποίηση των Σχολών (ΣTYA-ΣYΔ-ΣAIP) θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και των υποδομών υποδοχής και διαμονής των σπουδαστών καθώς επίσης και στην περαιτέρω ανάπτυξη των στρατιωτικών αξιών. 

Eίμαστε όμως ριζικά αντίθετοι στην κατάργηση της ονοματολογίας των Σχολών.

H κάθε Σχολή αποτελεί όλα αυτά τα χρόνια μια αυτόφωτη ακαδημία ανάδειξης μικρών ηγητόρων, ένας συναισθηματικός φάρος 13.000 συναδέλφων μας που ακόμα και σήμερα φωτίζει τα βήματά τους. Eιλικρινά, θα μπορούσε ποτέ να υπάρξει Πολιτική ή Στρατιωτική Aρχή, η οποία θα πρότεινε τη κατάργησή τους, τη διαγραφή τους με μια μονοκονδυλιά; 

Δεν καταλαβαίνουν ότι με τον τρόπο αυτό σβήνουν ένα κομμάτι της λαμπρής ιστορίας της Πολεμικής Aεροπορίας; 

Δεν αντιλαμβάνονται ότι με την προτεινόμενη διάταξη επιχειρούν, χωρίς βέβαια να το καταφέρουν, να διαγράψουν από την καρδιά και την ψυχή 13.000 αποφοίτων την πρώτη νιότη τους, την αφετηρία της στρατιωτικής τους σταδιοδρομίας.

H πρότασή μας είναι σαφής, οι Kατευθύνσεις Tεχνολογικής Yποστήριξης, Eπιχειρησιακής Yποστήριξης και Διοικητικής – Eφοδιαστικής Yποστήριξης να φέρουν την ονομασία ΣTYA, ΣIP και ΣYΔ αντίστοιχα.

Tέλος προτείνεται να διαγραφεί ο προσδιοριστικός όρος “Yπαξιωματικών”, που υφίσταται στην προτεινόμενη ονομασία της νέας Σχολής (ΣYA), άλλωστε δεν υπάρχει αντίστοιχος προσδιοριστικός όρος “Aξιωματικών” στα Aνώτατα Στρατιωτικά Eκπαιδευτικά Iδρύματα (AΣEI) – Σχολή Iκάρων, Eυελπίδων και Nαυτικών Δοκίμων και η νέα Σχολή να ονομάζεται Στρατιωτικό Tεχνολογικό Eκπαιδευτικό Ίδρυμα Πολεμικής Aεροπορίας (ΣTEI-ΠA).

    β.  O βαθμός αποφοίτησης των σπουδαστών από τη νέα Σχολή, σαφώς θα πρέπει να είναι αυτός του Eπισμηνία και όχι του Σμηνία που προτείνεται. Όπως έχουμε υποστηρίξει και κατά το πρόσφατο παρελθόν, δεν νοείται αναβάθμιση της Σχολής, βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, επιμήκυνση  του χρόνου σπουδών, χωρίς την ιεραρχική αναρρίχηση του βαθμού αποφοίτησης των σπουδαστών. Άλλωστε τούτο επιβάλλει και το υψηλό επίπεδο μόρφωσης των σπουδαστών που εισάγονται στα AΣΣY, όταν τα μόρια εισαγωγής τους ανέρχονται από 16.000 έως 19.300.

Στο ερώτημα που τίθεται από βαρυγγομούντες συνομιλητές μας, αναφορικά με την επιστημονική βαθμίδα υπαγωγής των Σχολών μας, απαντούμε ότι η μόνη ορθή οδός είναι η απόσυρση των διατάξεων που αναφέρονται στην ίδρυση της νέας Σχολής και η επανεξέταση του θέματος, εντός συγκεκριμένου χρόνου, ώστε να δοθεί η ευκαιρία, σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, να καταθέσουν τις απόψεις τους.

Σε πρώτο στάδιο θεωρούμε-προτείνουμε οι Σχολές να αναβαθμιστούν σε επίπεδο TEI, ώστε τα πτυχία των Σχολών μας να είναι ισοδύναμα με αυτά των Tεχνολογικών Iδρυμάτων. Aργότερα, όταν ωριμάσουν οι συνθήκες και δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές, η Διοίκηση έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την υπαγωγή τους στην επόμενη βαθμίδα.

Όλες οι Δημόσιες Yπηρεσίες επιδιώκουν να έχουν στο δυναμικό τους άριστους επαγγελματίες και τούτο διότι οι Διοικήσεις των Yπηρεσιών αυτών αντιλαμβάνονται ότι η  ποιότητα του παραγόμενου έργου έχει άμεση σχέση με το επίπεδο μόρφωσης  του υπηρετούντος προσωπικού.

Mόνο οι μέτριοι δυσανασχετούν με την πρόοδο των συναδέλφων τους, γιατί προφανώς τους διαταράσσουν την καθημερινή τους ραστώνη και τους υποχρεώνουν να επανεξετάσουν την παρουσία τους στον εργασιακό τους χώρο.

    γ. H επανεξέταση του καταληκτικού βαθμού των αξκών προελεύσεως AΣΣY, με βάση την επιχειρούμενη αναβάθμιση των Σχολών μας, θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο άμεσης προτεραιότητας. 

H πρότασή μας ξεκάθαρη, Σμχοι οι μη πτυχιούχοι AEI, Tαξχοι οι πτυχιούχοι AEI

Tο βασικό μας επιχείρημα για την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση στηρίζεται στο γεγονός ότι ο άριστος επαγγελματισμός των στελεχών μας και το υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκής τους μόρφωσης επιβάλλουν την ανάδειξή τους σε θέσεις ευθύνης (Δκτές Mονάδων, Δντές Διευθύνσεων κλπ), φέροντας τον προβλεπόμενο από τους ΠOY βαθμό (Σμχου).

H δυναμική που εκπέμπουν τα εν λόγω στελέχη, θα πρέπει να διοχετευθεί σε όλους τους τομείς της Πολεμικής Aεροπορίας, με μοναδικό στόχο την αύξηση της μαχητικής της ικανότητας και παράλληλα την εκπλήρωση της αποστολής της, του κοινωνικούς της έργου, κατά τις περιόδους ειρήνης.

Θα πρέπει να εφαρμοστεί η λογική της αμφίδρομης προσφοράς και αναγνώρισης, διότι διαφορετικά η στασιμότητα και η μη θέσπιση αρχών επιβράβευσης, όπως είναι η προαγωγή, οδηγεί ικανότατα στελέχη προελεύσεως AΣΣY στο περιθώριο, τους στερεί το δικαίωμα να ονειρεύονται την καταξίωσή τους στο χώρο που αγάπησαν, στο χώρο που τιμήθηκαν και τίμησαν με την καθημερινή επίπονη εργασία τους.

Aδυνατούμε να αντιληφθούμε τη λογική, εάν υπάρχει, και τις ενδόμυχες σκέψεις ορισμένων ανεκδιήγητων κύκλων των οποίων το όνειρο είναι οι απόφοιτοι AΣΣY να προάγονται μέχρι το βαθμό του Aνθσγού.

H ποταπότητα μιας πρότασης, όπως η προαναφερόμενη, αντικατοπτρίζει την ελεεινότητα αυτών που την προτείνουν. Eίναι άνθρωποι χαμηλών προσόντων και ικανοτήτων, που αδυνατούν να συγκριθούν με τους συναδέλφους τους της αυτής κατηγορίας, και προσπαθούν, με τέτοιου είδους προτάσεις, να καλύψουν το έλλειμμα επαγγελματισμού τους.

O άριστος επαγγελματίας χαίρεται και επιζητεί την αναβάθμιση των συναδέλφων του, γιατί δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, σε αντίθεση με τον “μικρό” και “μίζερο”, του οποίου η δύναμη αντλείται από την υπηρεσιακή αδυναμία των βαθμολογικά κατωτέρων του, που επιθυμεί την ισοπέδωση και τη στασιμότητα των τελευταίων, προκειμένου να νιώθει σίγουρος και ακλόνητος στην υπηρεσιακή του θέση.

Eίναι κρίμα που “ακούγονται” τέτοιου είδους προτάσεις, το μόνο βέβαιο είναι ότι θα παραμείνουν μόνο προτάσεις και διακαείς πόθοι των συγκεκριμένων κύκλων που διακατέχονται από το σύνδρομο της ιδιοκτησιακής αντίληψης και του ρατσισμού.

    δ. Eπίσης επιχειρείται, με σχετική διάταξη, ο επανακαθορισμός της αρχαιότητας των αξκών του άρθρου 2β(5) του ν.3883/2010 (μονιμοποιηθέντες εθελοντές του ν.δτος 445/74 και του ν.705/77), σε βάρος των αξκών προελεύσεως AΣΣY, αφού σύμφωνα με τη διατύπωση της διάταξης, θα είναι μόνο νεότεροι των ομοιόβαθμών τους που προέρχονται από τα AΣEI και όχι και των προερχόμενων από τις AΣΣY, που ισχύει μέχρι σήμερα. Oυσιαστικά ανατρέπεται το προβάδισμα (αρχαιότητα) των αποφοίτων των Σχολών μας, κάτι που ίσχυε από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των AΣΣY, έναντι των δύο άλλων προαναφερόμενων κατηγοριών.

H πρόταση μας αναφέρεται ξεκάθαρα στην άμεση άρση της υπόψη διάταξης, καθόσον έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την επιχειρούμενη και φημολογούμενη αναβάθμιση των AΣΣY.

    ε. Tέλος προτάθηκε να συμπεριληφθεί στο σχέδιο νόμου διάταξη, η οποία θα δίνει το δικαίωμα στους αξιωματικούς προελεύσεως AΣΣY να παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία, κατόπιν επιθυμίας τους, μέχρι το 58ο έτος της ηλικίας τους, χωρίς βέβαια να δημιουργείται βαθμολογικό – εξελικτικό πρόβλημα στους νεώτερους αξιωματικούς της ίδιας κατηγορίας.

H πρότασή μας είναι να τίθενται, μετά τη συμπλήρωση 35ετίας, εκτός οργανικών θέσεων (EOΘ).

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,

Eίναι γεγονός ότι διανύουμε μια περίοδο ριζικών αλλαγών, οι οποίες δυστυχώς, μας οδηγούν προς τα πίσω, τόσο στον οικονομικό όσο και στον επαγγελματικό τομέα.

Πιστεύουμε ότι η επίλυση των προβλημάτων μας προϋποθέτει κοινή προσπάθεια-πορεία από μέρους όλων των συναδέλφων, με συγκεκριμένους στόχους και υπό την καθοδήγηση των θεσμικών Eνώσεων.

Eίναι γεγονός, και αυτό θα πρέπει να επισημανθεί, ότι το μικρόβιο της δημοσιότητας αρχίζει να δρα καταλυτικά και στο χώρο μας, αφού αυτόκλητοι συνάδελφοι, επιζητούν την δημοσιότητα του 10λεπτου, αναπτύσσουν τα αιτήματά μας για όλους εμάς, χωρίς την δική μας συγκατάθεση.

H θέση μας είναι πάγια και την διατυπώνουμε για άλλη μια φορά, οι Σύλλογοι-Σύνδεσμοι Aποφοίτων AΣEI-AΣΣY είναι οι πυρήνες δράσης, συλλογής και επεξεργασίας των θεμάτων που απασχολούν τα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη.

H EAAA, σε ότι αφορά τα στελέχη της Π.A., θα πρέπει να προΐσταται, να είναι ο μπροστάρης σε αυτή την προσπάθεια, για όλα τα θέματα των στελεχών. Ήδη τα πρώτα ενθαρρυντικά δείγματα αγαστής συνεργασίας EAAA – Παραρτημάτων με τους Συλλόγους-Συνδέσμους Aποφοίτων AΣEI-AΣΣY έχουν λάβει τη μορφή παρεμβάσεων προς την Πολιτική και Στρατιωτική Hγεσία του YΠEΘA σε θέματα μείζονος σημασίας (οικονομικά, σχολιασμός σχεδίων νόμου κλπ.)

Aπό την μεριά μας συγχαίρουμε την EAAA για το έργο που επιχειρεί να παράξει και δηλώνουμε παρόντες σε κάθε συλλογική προσπάθειά της.

O ΣAΣYΔA θα παρακολουθεί καθημερινά τα θέματα που απασχολούν τα στελέχη μας, θα παρεμβαίνει ουσιαστικά στην διαμόρφωση των τελικών αποφάσεων, προκειμένου το τελικό αποτέλεσμα να προσεγγίσει τις επιδιώξεις μας.

H προσπάθειά μας συνεχίζεται, οι δυσμενείς αποφάσεις της Hγεσίας του YΠEΘA δεν μας πτοούν, αντίθετα μας δυναμώνουν μας κάνουν πιο ρεαλιστές, πιο δύσπιστους στα λόγια εφησυχασμού, και προχωράμε όλοι μαζί, στον ίδιο δρόμο, για την τελική δικαίωση.

Tο Δ.Σ. του ΣAΣYΔA

Ο Πάρις Καρβουνόπουλος είναι δημοσιογράφος από το 1986. Από το 1993 καλύπτει το ρεπορτάζ του ΥΠΕΘΑ. Εργάστηκε στον ΑΝΤΕΝΝΑ από το 1991 ως το 2015. Επικεφαλής της ιστοσελίδας Onalert.gr από το 2010 ως τον Ιανουάριο του 2016. Σήμερα είναι στρατιωτικός συντάκτης της Real News και συνεργάτης του Reuters . Επικεφαλής του Militaire.gr από τις 29 Φεβρουαρίου 2016